Математика 4 клас контрольна робота 2: Діагностувальна робота №7 «Швидкість. Відстань. Час. Усне і письмове множення та ділення багатоцифрових на двоцифрове та трицифрове числа»

Содержание

Контрольні роботи з математики. 4 клас. ІІ семестр

Підготувала вчитель початкових класів

Фурманець Алла Євгеніївна

2018

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 1-4 класах з математики

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

Вимоги до формування змісту і оцінювання

комбінованої контрольної роботи для 3-4 класів

з/п

Види завдань

Кількість

завдань

Кількість балів

за кожне правильно виконане завдання

Максимальна

Кількість

балів

1.

Задача

1

3 бали*

3 бали

2.

Завдання на перевірку

обчислювальних умінь і навичок

3

1 бал

3 бали

3.

Завдання пов’язані величинами

1

1 бал

1 бали

4.

Завдання на розв’язання рівнянь,

буквених виразів

1

1 бал

1 бали

5.

Геометричний матеріал

1

2 бали**

2 бали

6.

Творче завдання або завдання з

логічним навантаженням

1

2 бали

2 бали

Разом

8

12 балів

Вимоги до формування змісту і оцінювання

тестової контрольної роботи в 3-4 класах

з/п

Види завдань

Кількість

завдань

Кількість балів

за кожне

правильно

виконане

завдання

Максимальна

кількість

балів

1.

Завдання закритого типу з вибором

однієї відповіді серед трьох

пропонованих варіантів

3

1 бал

3 бали

2.

Завдання відкритого типу на

встановлення послідовності або

відповідності між 6 компонентами

2

2 бали*

4 бали

3.

Завдання відкритого типу з короткою

відповіддю

1

2 бали*

2 бали

4.

Завдання відкритого типу з

розгорнутою відповіддю (задача)

1

3 бали**

3 бали

Разом

7

12 балів

Комбінована контрольна робота № 5

Варіант № 1

 1. Задача

Перша вишивальниця може вишити 72 серветки за 6 місяців, а друга таку саму кількість серветок вишиває за 3 місяці. За скільки місяців вони вишиють 108 серветок, якщо працюватимуть разом?

 1. Обчислити вираз

40 000 – 250 ● 3 + 476

 1. Обчислити письмово

43051● 6

6700 ● 9

4. Виконати обчислення

19м 50см : 6см =

 1. Знайти значення виразу

а ● 6 – 700, якщо а = 1095

6. Побудуй прямокутник зі сторонами 8 см і 2 см. Обчисли його периметр та

площу.

7. Трійка коней пробігла 12км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь?

Варіант 2

 1. Задача

Перша бригада може засклити 96 вікон за 4 дні, а друга – за 3 дні. За скільки днів дві бригади засклять 168 вікон, якщо працюватимуть разом?

 1. Обчислити вираз

50507 ● 6 + 14850 – 375

 1. Обчислити письмово

83201 ● 7

270000 ● 5

 1. Виконати обчислення

15км 250м : 5м =

 1. Знайти значення виразу

3404 ● 8 – а, якщо а= 1095

 1. Побудуй прямокутник зі сторонами 6см і 3 см. Обчисли його периметр та площу.

 2. Дай повну відповідь на питання задачі.

Двоє хлопчиків грали в шахи 1год 20хв. Скільки хвилин грав кожен із суперників?

Тестова контрольна робота № 6

Варіант 1

 1. Яка з поданих площ ділянок є найбільшою?

А 5га Б 1500а В 250м2

2. Яке число з розв’язком рівняння у 9 = 5580?

А 62 Б 620 В 602

3.За даними таблиці знайди невідому величину.

Швидкість, v

Час, t

Відстань, s

? км/год

3год

720км

А 120км/год Б 240км/год В 220км/год

 1. Встанови стрілочками відповідність між прикладами та відповіддю.

68067 : 9 ● ● 332700

665400 : 2 ● ● 1153

 1. ● ● 7563

 1. Встанови послідовність дій та обчисли вираз.

5109 + (5084 7 – 8670 : 3) =

 1. Дай коротку відповідь.

Площа поля має форму прямокутника – 240км2. Знайди довжину поля, якщо його щирина 12км.

 1. Задача

За 5хв два кухарі зліпили 50 вареників, порівну кожен. За скільки хвилин один кухар зліпить 70 вареників, працюючи з такою самою продуктивністю?

Варіант 2

 1. Яка з поданих площ ділянок є найбільшою?

А 400м2Б 14а В 4га

2. Яке число з розв’язком рівняння у :8 = 201?

А 1608 Б 168 В 108

3.За даними таблиці знайди невідому величину.

Швидкість, v

Час, t

Відстань, s

120 км/год

?год

840км

А 6год Б 4 год В 7 год

4. Встанови стрілочками відповідність між прикладами та відповіддю.

198063 : 3 ● ● 6177

8706 : 6 ● ● 1451

24708 : 4 ● ● 66021

 1. Встанови послідовність дій та обчисли вираз.

 1. +( 4087 8 – 8960: 7) =

 1. Дай коротку відповідь.

Площа ділянки прямокутної форми – 420м2. Знайди довжину ділянки, якщо його ширина 14м.

 1. Задача

Дві косарки за 4год скосили траву з площі 24га. За скільки годин скосить траву одна косарка з площі 138га?

Тематична контрольна робота з перевірки

сформованості навичок усних обчислень № 7

Варіант 1

 1. Запиши число триста сорок тисяч вісімдесят п’ять цифрами.

2. Число 6034 запиши у вигляді суми розрядних до­данків:

3. Запиши сусідів числа 1899.

4. Знайди від числа 28.

5. Хлопчик спав третю частину доби. Скільки годин він спав?

6. Скільки буде, коли 56000 : 100?

7. Обчисли і запиши тільки відповідь: 318 + 282.

8. Яке число є часткою чисел 4800 і 6?

9. Довжина сторони квадрата 10см. Знайди площу даного квадрата.

10. 2км 75см = ______________см

11. Запиши число, яке є розв’язком рівняння 600 х = 24 000.

12. Обчисли зручним способом: 180 520

Варіант 1

 1. Запиши число сто дві тисячі двадцять цифрами.

2. Число 16034 запиши у вигляді суми розрядних до­данків:

3. Запиши сусідів числа 2999.

4. Знайди від числа 63.

5. Іванко вчив вірш четверту частину від 1год. Скільки хвилин вчив вірш

Іванко?

6. Скільки буде, коли 72000 : 1000?

7. Обчисли і запиши тільки відповідь: 418 + 282.

8. Яке число є часткою чисел 4200 і 7?

9. Довжина сторони квадрата 100мм. Знайди площу даного квадрата.

10. 5км 75см = ______________см

11. Запиши число, яке є розв’язком рівняння 60 х = 24 000.

12. Обчисли зручним способом: 50 1282.

Комбінована контрольна робота № 8

Варіант 1

 1. Задача

Магазин отримав за однаковою ціною 15 телевізорів і 18 комп’ютерів. Вартість усіх комп’ютерів на 15 000 грн більша, ніж телевізорів. Скільки гривень заплатили за телевізори та комп’ютери окремо?

 1. Виконати множення письмово.

5405 96

 1. Виконати ділення письмово

32 238 : 81

 1. Обчислити вираз.

(984 : 24 + 1270) 43

 1. Виконати обчислення.

404м 4см : 74

 1. Знайди значення виразу:

46057 : а, якщо а= 53

 1. Задача

Накресли прямокутник, довжина якого 70мм, а ширина у 2 рази коротша. Обчисли площу даного прямокутника.

8*. Розв’яжи рівняння і виконай перевірку

(35067 – х) + 52021 = 70000

Варіант 2

 1. Задача

Перший мотоцикліст проїхав 320км, другий – 160км, рухаючись з однаковою швидкістю. Перший мотоцикліст був у дорозі на 2 год більше, ніж другий. Скільки часу був у дорозі кожний мотоцикліст?

 1. Виконати множення письмово.

5796 92

 1. Виконати ділення письмово

21 744 : 72

 1. Обчислити вираз.

(16 205 : 35 + 185) 49

 1. Виконати обчислення.

77м 22см : 33 =

 1. Знайди значення виразу:

b : 64, якщо b = 49536

 1. Задача

Накресли прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина у 3 рази більша. Обчисли периметр даного прямокутника.

8*. Розв’яжи рівняння і виконай перевірку

(35067 – х) + 52021 = 70000

ДПА 4 клас 2019 року » Допомога учням

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 3, тип 1 Варіант ІІ Зміни 2020 року видання. Завдання 1. Учні 4–А класу зібрали 3 коробки каштанів, а 4–Б — 5 таких самих коробок. Причому 4–Б клас зібрав на 120 каштанів більше, ніж 4–А клас. Скільки каштанів зібрав

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 5, тип 1 Варіант ІІ Зміни 2020 року видання. Завдання 1. Відстань між двома бджолами — 207 м. Вони одночасно почали рухатися назустріч одна одній. Яку відстань пролетить до зустрічі перша бджола, якщо її швидкість — 5 м/с, а

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 1, тип 1. Варіант ІІ. Завдання 1. Вартість двох однакових пакетів соку становить 36 грн, що на 9 грн дешевше, ніж вартість трьох таких самих пакетів соку за акцією.

Скільки коштують два таких пакети соку за акцією? Розв’язання. 1) 36 + 9 = 45

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 4, тип 1 Варіант ІІ Завдання 1. Два автобуси і три мікроавтобуси вміщують 150 туристів. У кожному автобусі — по 45 туристів. Скільки туристів уміщує один такий мікроавтобус? Розв’язання. 1) 45 • 2 = 90 (т.) — туристів

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 2, тип 1. Варіант ІІ Завдання 1. Із 5 овець можна настригти 75 кг вовни. На скільки треба збільшити кількість овець, щоб отримати 105 кг вовни? Розв’язання. 1) 75 : 5 = 15 (кг) — вовни можна отримати з однієї вівці. 2) 105 : 15 = 7 (ов.)

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 1, тип 2. Варіант ІІ Завдання 1. Годинник показує 16 год 35 хвилин. А 16 год 25 хв Б 14 год 25 хв В 16 год 35 хв   Завдання 2.  (8680 : 8 + 6780 • 6) – 65 = Б 41 700 Міркуємо так.

_8680 |

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 3, тип 2. Варіант ІІ Завдання 1. Число, у якому 5 сотень, 3 десятки і 2 одиниці. Б 532   Завдання 2. Швидкість польоту сокола може сягати 250 км/год, а сірого журавля — у 5 разів менше. Яка швидкість польоту сірого журавля? Б 50 км/год

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 4, тип 2. Варіант ІІ Завдання 1. Хибна нерівність. А 5362 > 5632 Б 45 359 > 8 359 В 753 < 1000   Завдання 2. 1/9 числа 50 580 А 5620   _50580 | 9            45   

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут … Контрольна робота 5, тип 2. Варіант ІІ Завдання 1. Хибне твердження. А двісті сорок шість тисяч шістсот — це 246 600 Б двісті сорок тисяч шістдесят — це 240 060 В двісті шість тисяч шістдесят — це 260 006   Завдання 2. Число 17 810

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут . .. Контрольна робота 2, тип 2. Варіант ІІ Завдання 1. Обчисли відстань, яку пройде лижник за 2 години зі швидкістю 14 км/год. А 28 км Розв’язання. 1) 14 • 2 = 28 (км) — відстань пройде лижник. Відповідь: 28 кілометрів пройде лижник.   Завдання 2. Довжина

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут… Орієнтовна підсумкова контрольна робота 8 Варіант 2 Завдання 1 Сума розрядних доданків 9 сот. тис. + З тис. + 1 дес. + 2 од. Б 903 012 Міркуємо так 9 сот. тис. + З тис. + 1 дес. + 2 од. = 900 000 + 3 000 + 10 + 2 = 903 012   Завдання

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут… Орієнтовна підсумкова контрольна робота 8 Варіант 1 Завдання 1  Сума розрядних доданків 9 дес. тис. + 6 тис. + 5 сот. + 2 дес. В 96 520 Міркуємо так 9 дес. тис. + 6 тис. + 5 сот. + 2 дес. = 90 000 + 6 000 + 500 + 20 = 96 520   Завдання 2 5/9

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут… Орієнтовна підсумкова контрольна робота 7 Варіант 2 Завдання 1 Число 55 750 зменшити на 5 десятків, отримаємо В 55 700 Міркуємо так 55 750 – 5 д. = 55 750 – 50 = 55 700   Завдання 2 Значення виразу обчислено найзручнішим способом А

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут… Орієнтовна підсумкова контрольна робота 7 Варіант 1 Завдання 1 Число 26 393 зменшити на 3 сотні, отримаємо В 26 093 Міркуємо так 26 393 – 3 сот. = 26 393 – 300 = 26 093   Завдання 2 Значення виразу обчислено найзручнішим способом

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут… Орієнтовна підсумкова контрольна робота 6 Варіант 2 Завдання 1 □ – 1 = 990 099 Б 990 100 Міркуємо так Треба знайти попереднє число □ – 1 = 990 099 990 099 + 1 = 990 100   Завдання 2 На скільки треба збільшити 8 г, щоб отримати 5 кг В

Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

STEM Робототехника: программы, комплекты, соревнования

Вы интересуетесь робототехникой или планируете записать своего ребенка на курсы робототехники? Сегодня мы собираемся поделиться своими мыслями о том, что такое STEM-робототехника, почему она важна и где она находится в STEM-образовании. Мы также покажем некоторые отличные программы робототехники, наборы и соревнования, чтобы вы могли сразу же погрузиться в веселье! Чтобы начать прямо сейчас, присоединяйтесь к нашим онлайн-лагерям робототехники под руководством экспертов.

Откройте для себя робототехнику STEM

Узнайте больше о робототехнике STEM и о том, как робототехника связана с STEM.

Входит ли робототехника в STEM?

Робототехника включена в STEM. Робототехника также может способствовать обучению STEM, поскольку технология может играть важную роль в STEM. Технологии, такие как роботы, могут помочь учащимся заниматься этими предметами. Робототехника — это интерактивный подход к науке, технологиям, инженерии и математике.

Что такое робототехника STEM?

Робототехника — это пересечение науки, техники и технологий. С момента рождения STEM робототехника заняла центральное место в практике образования STEM, также известного как робототехника STEM. Робототехника предоставляет микрокосм технологий, поддерживающих образование STEM. STEM Робототехника включает в себя инженерию и информатику, объединенные с проектированием, строительством, эксплуатацией, применением и компьютерными системами для создания так называемых роботов.

Каковы 5 основных областей робототехники?

5 основных областей робототехники:

 1. Интерфейс оператора: Это относится к интерфейсу человек-робот, который объясняет, как человек и робот общаются.
 2. Роботы, основанные на передвижении : Передвижение роботов — это собирательное название различных методов, которые роботы используют для перемещения с места на место.
 3. Роботы на основе компонентов : В этом случае именно компонент внутри робота заставляет его выполнять указанную работу.
 4. Способы доставки сообщения роботу : Команды необходимо отдавать роботам с помощью различных средств. Сегодня существует более тысячи языков программирования, и каждый робот интерпретирует данные инструкции по-своему.
 5. На основе того, как роботы чувствуют и воспринимают : Этот компонент помогает машинам идентифицировать объекты в окружающей среде и реагировать на них.

Робототехника STEM важна для изучения, хотя она может показаться очень абстрактной, особенно для младших школьников. Чтение книг о технологиях или робототехнике, возможно, является традиционным способом обучения, но применение этой теории на практике путем создания или управления роботом — это практическое обучение, которое останется на будущее. Кроме того, для бесперебойной работы проекта по робототехнике требуется командная работа, а это навык, который нужен каждому.

Робототехника STEM учит детей не только науке, робототехнике и математике. Ориентация на практическое обучение с использованием реальных приложений помогает развивать различные наборы навыков, включая креативность, решение проблем, критическое мышление, креативность, любознательность, принятие решений, лидерство, предпринимательство и навыки 21 века. Все эти навыки будут способствовать их непрерывному образованию и подготовят их к инновациям.

(Навыки 21 века включают грамотность в области медиа и технологий, продуктивность, социальные навыки, коммуникабельность, гибкость и инициативу. )

Реальные приложения STEM-робототехники

Вот несколько примеров того, как робототехника STEM влияет на реальный мир:

Инженер-робототехник : Инженеры-робототехники несут ответственность за проектирование, тестирование и строительство роботы.

Техник-робототехник : Техник-робототехник собирает, устанавливает, тестирует, обслуживает и ремонтирует роботов.

Инженер-программист по робототехнике : Разработка программного обеспечения для робототехники — это область, в которой вы разрабатываете программное обеспечение для управления роботами и их автоматизации.

Оператор робототехники : Роботы могут сократить человеческие усилия и сэкономить время, но они не могут сделать ничего из этого без участия человека. Они нуждаются в постоянном и последовательном контроле или, по крайней мере, мониторинге, и здесь роль оператора робототехники становится важной.

Программы робототехники STEM

Программа робототехники STEM разработана, чтобы помочь детям работать над жизненными навыками наряду с социальными навыками, развлекаясь! Будьте готовы учиться, проводить мозговые штурмы и собирать роботов, используя различные комплекты. Дети учатся новым навыкам, таким как решение проблем, лидерство, участие в сообществе, общение на различных технологических платформах, поиск своих увлечений и командная работа, которые помогут им добиться успеха.

1. Создай и изучай робототехнику

Занятия по робототехнике Create & Learn для детей предоставляют уникальную возможность учиться у экспертов, не выходя из собственного дома. Наши интерактивные онлайн-курсы по робототехнике разработаны экспертами из Массачусетского технологического института, Стэнфорда и других стран. Их преподают ведущие инструкторы, прошедшие тщательную подготовку. Наша учебная программа предназначена для развития творчества и налаживания реальных связей между отраслями, чтобы ваш ребенок мог изучать новейшие технологии и получать удовольствие! Начните с Junior Robotics, затем переходите к Robot Adventures и многим другим.

2. Brickz4Kidz

Bricks 4 Kidz На занятиях по робототехнике LEGO сложные концепции STEM разбиваются на практические уроки для детей всех возрастов. Учащиеся в возрасте от 5 лет могут использовать кубики LEGO для создания моделей и воплощения их в жизнь, обучаясь навыкам работы в команде и коммуникативным навыкам.

3. Snapology robotics

Snapology предлагает несколько интерактивных занятий по робототехнике и программ программирования для детей в возрасте от 3 до 14 лет с использованием кубиков LEGO. Студенты в своих программах робототехники изучают псевдокодирование, кодирование, робототехнику и инженерные принципы. Используя забавные темы и темы, такие как животные, игры, космос и боевые машины, они предлагают занятия, которые охватывают интерес и любопытство детей, чтобы научить их принципам робототехники и инженерии.

4. Инженерное дело для детей

Инженерное дело для детей предлагает разнообразные занятия и семинары, которые могут понравиться детям всех возрастов. Их лагеря и занятия по робототехнике дают учащимся возможность погрузиться в мир робототехники и узнать, как компьютерное программирование и проектирование роботов могут решать большие и маленькие проблемы!

Игрушки-роботы STEM

Игрушки-роботы STEM — это игрушки-роботы, основанные на науке, технологиях, инженерии и математике, предназначенные для обучения, любопытства и образования. Игрушки и продукты, связанные с STEM, важны для того, чтобы помочь детям развить полезные навыки в областях, в которых индустрия карьеры постоянно растет. Игрушки STEM Robotics учат детей сосредотачиваться на четырех предметах: науке, технологии, инженерии и математике, играя с роботы и обучение в увлекательной игровой форме. Отличная робототехническая игрушка STEM будет интересной для вашего ребенка и подходящей для его возраста, потребностей в развитии и личности.

1. LEGO Star Wars Boost Droid Commander

Дети научатся кодировать и разовьют навыки творческого решения задач, играя с этой интерактивной обучающей игрушкой, состоящей из трех сборных дроидов LEGO Star Wars и более 40 интерактивных миссий и сборного реквизита.

2. ROBO-MAX T-Rex

ROBO-MAX — совершенный робот-динозавр. Эта фигурка робота высотой более 3 футов вдохновит детей стать опытными строителями, укрепит уверенность в себе, разовьет способность решать проблемы и мелкую моторику — идеальный подарок для мальчиков, девочек и детей, которые любят веселые задачи. ! STEM предназначен для развития молодых, ярких умов.

3. Робот Dash

Dash помогает детям научиться программировать. Dash превращает обучение программированию в увлекательное занятие для детей. Дети могут давать голосовые команды Dash и исследовать циклы, события, условия и последовательности. Навыки кодирования, которые дети приобретают, играя с Dash, помогут им в подготовке к средней и старшей школе, а также помогут развить навыки критического мышления. очень интересная, потому что она включает в себя часы интерактивных задач и 5 бесплатных приложений для бесконечных часов веселья.

Соревнования по робототехнике STEM

Соревнования по робототехнике STEM — это мероприятия, на которых можно проверить и оценить способности и характеристики роботов, стремясь вовлечь учащихся в STEM (науку, технологии, инженерию и математику). Отдельные или студенческие группы решают конкретную задачу или проблему с помощью науки, техники, инженерии и/или математики с использованием роботов. Соревнования по робототехнике STEM повышают уровень обучения и готовят учащихся к будущему.

1. Конкурс робототехники VEX

Соревнование по робототехнике VEX, проводимое Фондом образования и соревнований по робототехнике, является крупнейшей и наиболее быстрорастущей программой робототехники для средних и старших классов в мире, в которой принимают участие более 20 000 команд из 50 стран, принявших участие в более чем 1700 соревнованиях по всему миру. Каждый год захватывающая инженерная задача представлена ​​в виде игры. Студенты под руководством своих учителей и наставников создают инновационных роботов и соревнуются круглый год.

2. Всемирная олимпиада роботов

Это платформа для соревнований роботов, посвященная науке, технологиям и образованию. Миссия WRO состоит в том, чтобы помочь молодым людям развить свои творческие способности и навыки решения проблем в увлекательной и веселой форме. WRO является независимой некоммерческой организацией. Весь собранный доход будет инвестирован в поддержку их миссии под названием STEM-образование по всему миру для поддержки робототехники.

3. Конкурс на лучшую робототехнику

Наилучшая робототехника — это национальное шестинедельное соревнование по робототехнике, призванное вызвать интерес к возможной инженерной карьере. Это 2-3-дневное мероприятие, открытое для средних или старших классов. Ко всем применяются одни и те же правила, предоставляется один и тот же набор и один и тот же график.

Откройте для себя еще больше увлекательных соревнований STEM здесь.

Наборы Best STEM для робототехники

Набор для робототехники STEM помогает учащимся изучать основные основы естественных наук, технологий, инженерного дела и/или математики. Набор для робототехники STEM — это специальный конструктор для создания роботов, особенно автономных мобильных роботов. Комплекты могут состоять из: конструктивных элементов, механических элементов, двигателей (или других приводов), датчиков и платы контроллера для управления входами и выходами робота. С помощью этих робототехнических комплектов STEM учащиеся могут практиковать навыки STEM в увлекательной и увлекательной форме.

1. Детектор краев жестяных банок

Научный набор 4M Детектор кромок жестяных банок: часть серии Eco-Engineering/Green Science Забавный научный проект — робот, обнаруживающий края. Этот набор роботов позволяет детям заниматься творчеством по дешевке. Этот набор хорош тем, что в игровой форме знакомит с основами робототехники и возобновляемых материалов. Получайте удовольствие, исследуя захватывающие миры робототехники и зеленой науки с роботом-детектором 4M Green Science Tin Can Edge Detector. Соберите робота, используя переработанную банку из-под газировки вместо тела, и освободите его, чтобы бродить вокруг стола. Датчики в основании робота обнаруживают стол и каждый раз поворачивают его в сторону.

2. Комплект роботов Makeblock mBot

Этот робот является кодирующим роботом начального уровня для начинающих. Предназначен для изучения электроники, робототехники и программирования в простой и увлекательной форме. От Scratch до Arduino, он помогает детям шаг за шагом изучать программирование с помощью интерактивного программного обеспечения и подробных руководств.

3. Набор ChampBot

Этот набор предлагает детям проявить свои навыки обучения STEM на корте, программируя роботов, таких как ChampBot, BasketBot и ScoreBot, чтобы стрелять и набирать очки с точностью. Этот комплект с тремя серводвигателями, двумя двигателями постоянного тока и ИК-датчиком предназначен для привлечения фанатов в область STEM с соревновательным развлечением и обучением. Приложение JIMU Robot легко соединяется с комплектом ChampBot и упрощает сборку, программирование и воплотить в жизнь каждое творение комплекта роботов JIMU. Существует также инструмент Pose-Record-Play, который позволяет учащимся легко программировать моторы для создания собственных действий. Гибкая функциональность позволяет учащимся придумывать и проектировать свои собственные модели.

Начните свое приключение по обучению робототехнике STEM

Теперь, когда вы узнали все о робототехнике STEM, посмотрите наши занятия по робототехнике для детей. Лучше всего начать с нашего класса Junior Robotics, учебный план которого разработан экспертами Google и Стэнфорда. Далее читайте больше о робототехнике и программировании.

Автор: инструктор Create & Learn Шармейн Хендерсон. С раннего возраста Шармейн увлекся STEM и в настоящее время имеет степень бакалавра физики. Она была в области преподавания в течение шести лет и преподавала различные предметы и студентов всех возрастов. Эффективное преподавание и простая передача сложной информации — это то, чем она увлечена.

Мастерская чудес | Дом подсказок, Dash and Dot, роботы, которые помогают детям научиться кодировать

«САМЫЙ интересный способ развивать навыки программирования: с помощью робототехники!»

– МЕЛИНДА ГЕЙТС

Создан для обучения, создан для развлечения.

В Wonder Workshop наше семейство отмеченных наградами роботов и соответствующих возрасту приложений поощряет практическую игру и обучение, чтобы сделать творческое решение проблем конкретным и осязаемым. Наше видение — вдохновлять детей всех возрастов, давая им инструменты для воображения и изобретения будущего.

Приложения

Blockly, Wonder, Go, Path, Xylo и Cue

Учебный план

Пути кодирования, цифровые карточки с заданиями, математические задания, библиотека уроков, тетради

Полная платформа, одобренная детьми, рекомендованная учителем.

Наши индивидуальные решения продвигают веселье вперед с привлекательными роботами и приложениями, разработанными для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Узнайте, как Virtual Dash и платформа Class Connect предоставляют преподавателям и учащимся инструменты, необходимые им для развития навыков программирования и решения проблем и проектирования будущего. Исследуйте и отслеживайте прогресс с помощью головоломок в приложении, математических заданий, соответствующих стандартам, и нашей учебной программы Coding Pathways. Ежегодные соревнования по робототехнике вовлекают детей на новый уровень, а наши возможности профессионального обучения поддерживают педагогов, которые создают основу для обучения 21 века.

«Использование Blockly с Dash and Dot и карточек с заданиями по кодированию позволяет мне различать всех учащихся и требует, чтобы учащиеся применяли материалы по математике и английскому языку по мере выполнения увлекательных заданий». иногда не тяготеют к традиционной робототехнике, но с роботами Dash возникает мгновенная связь. Благодаря индивидуальности, интерактивности и творчеству Дэш девочки теперь являются восторженными руководителями наших уроков робототехники».

Кристиан Уотерс

Директор по интеграции технологий, Юта

«Dash and Dot сыграли важную роль в обучении студентов сочувствию, совместной игре, командной работе, терпению, стойкости, настойчивости и принятию риска».

Смита Колхаткар

Директор Technology and Innovation, California

«Два года назад мы купили наших первых роботов Dash & Dot. Мы начали с Code.org, но я хотел делать больше практической работы, чтобы студенты могли увидеть результат … Мы очень гордимся тем, что поощряем наших девочек в области STEM и рассказываем им о том, какие есть вакансии. . Обучая их кодированию, мы показываем им, что нет предела совершенству».

Cynthia Cooksey

Специалист библиотеки по СМИ, Техас

НОВАЯ ФУНКЦИЯ
Представляем пути кодирования!

Новинка 2022-23 учебного года, мы с гордостью представляем Coding Pathways: мультимедийные уроки программирования, соответствующие стандартам, с обучающими видео, увлекательными сюжетными линиями и веселыми заданиями по программированию для учащихся 3-5 классов. Без предварительной подготовки обучать программированию стало проще, чем когда-либо. Просто назначьте путь, и все готово!

Чудо ТВ

 • Кружки робототехники для начальных школ

 • Новый способ игры

 • Карта вызова DASH — проект 4.4

 • Начало работы с Dash & Dot для учителей

 • Представляем Sketch Kit для роботов Dash + Cue

 • Соревнования по робототехнике Wonder League

 • Teach Wonder — Курсы повышения квалификации

 • WonderPaw — первое в мире приложение, обучающее собак программированию

Хотите, чтобы ваше видео было здесь? Отметьте свое видео на YouTube тегом #makewonder

Этот веб-сайт хранит файлы cookie на вашем компьютере. Эти файлы cookie используются для улучшения работы вашего веб-сайта и предоставления вам более индивидуализированных услуг. Чтобы узнать больше о файлах cookie, которые мы используем, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Принять».

Я принимаю

Часто задаваемые вопросы о конкурсе робототехники Wonder League | 8 год

Здравствуйте, любители робототехники! Если вы здесь, вы, вероятно, так же, как и мы, взволнованы 8-м ежегодным конкурсом робототехники Wonder League! Чтобы помочь вам и вашим командам получить наилучшие впечатления от соревнований в этом году, мы хотели поделиться ответами на некоторые часто задаваемые вопросы (FAQ).

Кто может участвовать:

Любой ребенок из любой точки мира в возрасте 6–8 лет (Кубок новаторов) и 9–12 лет (Кубок первопроходцев). Есть две возрастные группы: 6-8 и 9-12, и члены команды должны попасть в возрастную категорию в какой-то момент во время соревнований. Участники должны достичь квалификационного возраста для своей группы в последний день соревнований, но если они выиграют год во время соревнований, это нормально. Они не стареют!

Кронштейны для соревнований:

 • Innovator Cup (6–8 лет)
 • Pioneer Cup (9–12 лет)

Состав команды:

Команда состоит из взрослого тренера и одного или нескольких детей (до до 5). Да, дети могут соревноваться в одиночку, но для подачи заявки нужен тренер старше 18 лет. В детских командах все участники должны быть одного возраста. Тренеры могут иметь несколько команд и могут зарегистрировать все свои команды после регистрации в качестве тренера. Имейте в виду, что для каждой команды потребуется отдельная регистрация Class Connect.

Примечание. Младшие школьники могут участвовать в возрастной категории 9-12 лет, но имейте в виду, что миссии были разработаны с учетом старших школьников и продвинутых навыков кодирования.

Что нужно команде для участия в соревнованиях:

Подписка Class Connect

Команда состоит из взрослого тренера и от одного до пяти участников

 1. Совместимое устройство
 2. Мат из квадраты 30 см и основные материалы для прототипирования
 3. Команды 6-8 и 9-12 возрастным группам потребуется робот Dash
 4. Доступ в Интернет для скачивания и выгрузки материалов

Командам потребуется один робот Dash: https://store.makewonder.com/products/dash

Проверьте совместимость устройств здесь: https: //www.makewonder.com/compatibility

Мы предложим матовое изображение, которое вы можете использовать и распечатать на своем локальном принтере, но командам настоятельно рекомендуется создавать свои собственные, если они предпочитают. Подробнее о том, как сделать коврик своими руками, читайте в этом блоге.

Тренерам, конечно же, потребуется доступ в Интернет, чтобы загружать приложения и следить за ходом соревнований, а также, возможно, они захотят распечатать некоторые материалы для детей, которые мы будем предоставлять на каждом этапе.

Подписка на Class Connect:

Для регистрации на 8-е соревнование по робототехнике Wonder League требуется подписка на Class Connect, предоставляющую дополнительные ресурсы, такие как соответствующий стандартам контент, который можно назначать прямо в приложении Blockly учащегося. Узнайте больше о Class Connect здесь.

Если у вас уже есть подписка на Class Connect, у вас есть доступ к регистрации команды в зависимости от суммы вашей студенческой лицензии. Если у вас более одной команды из 5 студентов, вам нужно будет приобрести еще один пакет Coach Success Pack или рассмотреть возможность подписки большего размера, чтобы вместить больше команд и студентов.

 1. Пакет Coach Success Pack включает:
  Участие в WLRC для 5 учеников
  Доступ ко всем миссиям
  Полный доступ к Class Connect (включая математические задания и Dash’s Neighborhood) для 5 учеников и 1 учителя на 7 месяцев
  Код скидки на робота Dash в нашем интернет-магазине https://store. makewonder.com

Обратите внимание: для выполнения Миссий командам потребуется физический робот Dash.
Информационная панель тренеров в Class Connect поможет нашим тренерам регистрировать и управлять своими командами. Приборная панель станет вашим единым центром управления всеми соревнованиями по робототехнике Wonder League. Вы сможете получить доступ к Coaches’ Corner, где будет размещаться весь контент и ресурсы, связанные с соревнованиями, а также к форуму сообщества Heartbeat и ко всем формам подачи заявок прямо на панели инструментов.

Доступ к миссиям Innovator Cup и Pioneer Cup:

После завершения покупки Class Connect вы получите электронное письмо для активации вашей лицензии Class Connect.

После активации этой лицензии вы сможете зарегистрироваться в качестве тренера и зарегистрировать свои команды. Это делается на странице вашего портала во вкладке «Соревнования по робототехнике».

Как только ваша команда/команды будут зарегистрированы, вы получите дополнительное электронное письмо от CoAssemble, нашего партнера, принимающего миссии в этом году. В этом письме будет указано, что вы зарегистрированы на «Угловой курс для тренеров 2022–2023».

Нажмите на ссылку, чтобы перейти на веб-сайт CoAssemble, и вы увидите курс и сможете получить доступ к Руководству по уголку тренера, а также к миссиям (доступно 3 ноября 2022 г.).

Все еще не можете получить доступ ко всем ресурсам в Уголке тренеров? Если у вас ранее была лицензия на Class Connect и вы зарегистрировались в качестве тренера, но вы не видели, чтобы Coaches’ Corner был добавлен в ваш список курсов CoAssemble, напишите нам по адресу [email protected], и мы окажем помощь.

Прошлогодние миссии:

Взглянув на прошлогодние миссии, вы сможете понять, на что похожи соревнования. Просто войдите в систему с помощью подписки Class Connect и зарегистрируйтесь в качестве тренера, чтобы взглянуть на предыдущие годы, перейдя в Уголок тренеров и выбрав нужный год.

2022-23 Вехи соревнований по робототехнике Wonder League:

Вот важные вехи, о которых следует помнить, когда тренеры разрабатывают графики для команд, участвующих в соревнованиях Wonder League Robotics Competition 2022-23.

 

 1. 21 октября 2022 г.: Открыта регистрация студенческих команд
 2. 3 ноября 2022 г.: Открытие первого раунда + выпуск пятой миссии
 3. Январь 13 января 2023 г.: Завершение регистрации студенческой команды
 4. 27 января , 2023 г.: Завершение представления доказательств миссии
 5. 28 января — 5 марта 2023 г.: Уведомление о пригласительном раунде
 6. 6 февраля 2023 г.: Открытие пригласительного раунда + выпуск финальной миссии
 7. 24 марта 2023 г.: Срок подачи заявок на приглашение
 8. 10 апреля 2023 г.: Открытие голосования зрительских симпатий
 9. 21 апреля 2023 г.: Голосование зрительских симпатий завершено
 10. 4 мая 2023 г.: 2022- 23 Объявление победителя конкурса робототехники Wonder League

НОВАЯ категория награды: Приз зрительских симпатий WLRC

которые будут представлены сообществу на странице www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *