Гдз матем 4 клас будна: ГДЗ 4 клас математика Будна Беденко 2021

ГДЗ 4 клас математика Будна Беденко 2021

ГДЗ 4 клас 2021 нова програма

математика

українська мова

англійська мова

  • Головна
  • 4 клас 2021
  • Математика
  • Будна Беденко

Частина 1 гдз 4 клас математика Будна Беденко 2021

Обирай вправу:



Частина 2 гдз 4 клас математика Будна Беденко 2021

Обирай вправу:



Для перевірки правильності виконання домашньої роботи ми пропонуємо гдз 4 клас 💥математика Будна Беденко💥 за програмою 2021 року, щоб учням та батькам було зручно навчатися. Досить часто виникають питання при розв’язанні вправ або задач у дітей, і тоді не буде чимось поганим заглянути в готові домашні роботи для того, щоб розібратися як же правильно треба робити. Крім того, ми самі як батьки своїх дітей, розумієм, що не завжди виходить приділити достатню кількість часу для перевірки роботи, що виконали діти, особливо коли це стосується операцій у стовпчик, ось тоді гдз дуже допомагає батькам.

 

ГДЗ українська мова для 4 класу 2021

  

  

  

  

 

 

ГДЗ математика для 4 класу 2021

   

   

   

  
 

ГДЗ англійська мова для 4 класу 2021

  

 

ГДЗ Робочий зошит Будна Н.О. МАТЕМАТИКА 4 клас сторінка 31

Інші завдання дивись тут…

Сторінка 31

Завдання 1 Вирази

Якщо а = 3851, k = 3, тоді (а – 20) : k = (3851 – 20) : 3 = 1277

_ 3851

     20

  3831

3831| 3     

3       1277

_8

  6

 _23

   21

   _21

     21

       0

Завдання 2

За 5 днів семеро ткаль, працюючи з однаковою продуктивністю, виткали 1470 м тканини. По скіль­ки метрів тканини витче кожна ткаля за 8 днів, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

Розв’язання

1) 1470 : 5 = 294 (м) – виткали 7 ткаль за 1 день.

2) 294 : 7 = 42 (м) – виткала 1 ткаля за 1 день.

3) 42 • 8 = 336 (м) – виткала 1 ткаля за 1 день.

Відповідь: кожна ткаля витче 336 м тканини за 8 днів.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 6 см, сплющили так, що його висота зменшилася втричі. На скільки квадратних сан­тиметрів зменшилася площа його поверхні?

Розв’язання

1) 6 • 6 • 6 = 216 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 6 : 3 = 2 (см) – висота сплющеного куба.

3) 2 • 2 • 4 + 6 • 6 • 2 = 8 + 72 = 80 (см2) – площа поверхні сплющеного куба.

4) 216 – 80 = 136 (см2)

Відповідь: на 136 см2 зменшилася площа поверхні куба.

 

СТОРІНКА 32

Завдання 1 Дії з іменованими числами

6 кг 375 г : 5 = 6375 г : 5 = 1275 г = 1 кг 275 г

65 км 400 м : 3 = 65400 м : 3 = 218 м

_6375 | 5     

 5        1275 

_13

  10

  _37

    35

    _25

      25

        0

65400 | 3     

6         218

_5

  3

 _24

   24

     0

Завдання 2

На будівництво привезли 1350 ц цементу, а піску — у 7 разів більше. За день витратили восьму части­ну привезених матеріалів. Скільки центнерів піску і цементу разом витратили на будівництві за день?

Розв’язання

1) 1350 • 7 = 9450 (ц) – привезли піску.

2) 1350 + 9450 = 10800 (ц) – привезли матеріалів.

3) 10800 : 8 = 1350 (ц) = 135 (т) – витратили на будівництві.

Відповідь: 135 тонн.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 6 см, розпиляли на дві однакові фігури, як показано на ри­сунку. На скільки квадратних сантиметрів площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні куба?

Розв’язання

1) 6 • 6 • 6 = 216 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 6 : 2 = 3 (см) – нова висота куба .

3) 3 • 3 • 4 + 6 • 6 • 2 = 36 + 72 = 108 (см

2) – площа поверхні розрізаного куба.

4) 216 – 108 = 108 (см2)

Відповідь: на 108 см2 зменшилася площа поверхні отриманих фігур.

 

СТОРІНКА 33

Завдання 1

а) У саду росте 104 дерева. 4 частина дерев — гру­ші. Скільки груш росте в саду?

Розв’язання

104 : 4 = 26 (д.)

Відповідь: в саду ростуть 4 груші.

б) У саду 26 груш, що становить 1/4 частину всіх де­рев. Скільки всього дерев у саду?

26 • 4 = 104 (д.)

Відповідь: в саду 104 дерева.

Завдання 2

Залу прямокутної форми завдовжки 12 м і завшир­шки 8 м збільшили в довжину на 4 м і в ширину на 2 м. Якої площі стала зала?

Розв’язання

1) 12 + 4 = 16 (м) – збільшена довжина.

2) 8 + 2 = 10 (м) – збільшена ширина.

3) 16 • 10 = 160 (м2

) – площа зали.

Відповідь: площа зали стала 160 м2.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 6 см, розпи­ляли на три однакові фігури, як показано на рисунку. На скільки квадратних санти­метрів площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні куба?

Розв’язання

1) 6 • 6 • 6 = 216 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 6 : 3 = 2 (см) – нова висота куба .

3) 2 • 2 • 4 + 6 • 6 • 2 = 8 + 72 = 80 (см2) – площа поверхні кожного розпиляного куба.

4) 216 – 80 = 136 (см2)

Відповідь: на 136 см2 зменшилася площа поверхні отриманих фігур.

 

СТОРІНКА 34

Завдання 1

1000 м : 8 = 125 м

416 кг : 4 = 104 кг

_1000 | 8     

 8        125 

_20

  16

  _40

    40

      0

416 | 4    

4       104

 _16

   16

     0

Завдання 2

Довжина прямокутного коридору 7 м 24 см, а ши­рина становить 1/4 довжини. Обчисли периметр коридору.

Розв’язання

7 м 24 см = 724 см

1) 724 : 4 = 181 (см) – ширина.

2) (724 + 181) • 2 = 905 • 2 = 8 + 72 = 1810 (см) = 18 м 10

Відповідь: периметр коридору 18 м 10 см.

Завдання 3

Брусок розрізали навпіл і отримали два куби із довжиною ребра 6 см. Якою була площа поверхні бруска?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (см) – довжина ребра бруска.

2) 6 • 12 • 4 + 6 • 6 • 2 = 288 + 72 = 360 (см

2) – площа поверхні бруска

Відповідь: площа поверхні бруска 360 см2.

 

СТОРІНКА 35

Завдання 1 Ознайомлення з дробами

Зафарбовано: 4/8, 2/8, 6/8, 1/8, 8/8

Завдання 2

На одній лісовій ділянці посадили 12 650 дерев, а на другій — у 5 разів менше. Шосту частину всіх дерев становили ялинки, а решту — інші дерева. Скільки ялинок посадили на ділянці?

Розв’язання

1) 12650 : 5 = 2530 (д.) – на другій ділянці.

2) 12650 + 2530 = 15180 (д.) – разом на двох ділянках .

3) 15180 : 6 = 2530 (д.)

Відповідь: посадили 2530 ялинок.

Завдання 3

Куб, довжина ребра якого 2 см, розрізали на кубики, як показано на рисунку. У скіль­ки разів площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні початкової фі­гури?

Розв’язання

1) 2 • 2 • 6 = 24 (см2) – площа поверхні початкового куба.

2) 2 : 2 = 1 (см) – ребро кубика .

3) 1 • 1 • 6 = 6 (см2) – площа поверхні кожного кубика.

4) 6 • 8 = 48 (см2) – площа поверхні всіх кубиків.

5) 48 : 24 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази площа поверхні отриманих фігур більша, ніж площа поверхні початкової фі­гури.

 

СТОРІНКА 36

Завдання 1  Письмове ділення і письмове множення

14756 : 4 = 3689

41526 : 9 • 4 = 18456

_14756 | 4     

  12       3689 

  _27

    24

    _35

      32

      _36

        36

          0

41526 | 9    

36       4614

_55

  54

  _12

     9

    _36

      36

        0

х 4614

       4

 18456

Завдання 2

У цеху виготовили 8416 м ситцю. 3/8 усієї кількості ситцю пофарбували. Скільки метрів ситцю залиши­лося пофарбувати?

Розв’язання

8416 : 8 • 3 = 1052 • 3 = 3156 (м)

Відповідь: пофарбували 3156 м ситцю.

Завдання 3

Із прямокутника зі сторонами 6 см та 8 см вирізали прямокутник зі сторонами 3 см та 4 см. Знайди площу отриманої фігури.

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (см2) – площа більшого прямокутника.

2) 4 • 3 = 12 (см2) – площа меншого прямокутника.

4) 48 – 12 = 36 (см2)

Відповідь: площа отриманої фігури 36 см

2.

 

СТОРІНКА 37

Завдання 1

7511 : 7 = 1073

271280 : 8 • 5 = 169550

_7511 | 7    

 7       1073

  _51

    49

    _21

      21

        0

271280 | 8      

24         33910

_31

  24

  _72

    72

      _8

        8

         0

х 33910

       5

 169550

Завдання 2

Маслозавод відправив у три магазини 900 кг масла, причому в перший магазин — 1/10 всього масла, у другий — 2/5, а в третій — решту.

Скільки кілограмів масла одержав кожен магазин?

Розв’язання

1) 900 : 10 = 90 (кг) – одержав перший магазин.

2) 900 : 5 • 2 = 360 (кг) – одержав другий магазин.

3) 900 – (90 + 360) = 900 – 450 = 450 (кг) – одержав третій магазин.

Відповідь: 90 кг, 360 кг, 450 кг.

Завдання 3

Із квадрата, сторона якого 6 см, вирі­зали прямокутник зі сторонами 3 см та 2 см. Знайди площу отриманої фі­гури.

Розв’язання

1) 6 • 6 = 36 (см2) – площа квадрата.

2) 3 • 2 = 6 (см2) – площа прямокутника.

4) 36 – 6 = 30 (см2)

Відповідь: площа отриманої фігури 30 см2.

 

СТОРІНКА 38

3авдання 1

14220 – 14220 : 5 • 3 =5688

_14220 | 5    

 10        2844

 _42

   40

   _22

     20

     _20 

       20

         0

х 2844

       3

  8532

_ 14220

    8532

    5688

Завдання 2

У магазині було 3 т 480 кг цукру. За перший день продали 2/3 усього цукру, а за другий — 3/4 решти. Скільки кілограмів цукру продали за другий день?

Розв’язання

3 т 480 кг = 3480 кг

1) 3480 : 3 • 2 = 1160 • 2 = 2320 (кг) – продали за перший день.

2) 3480 – 2320 = 1160 (кг) – решта цукру.

3) 1160 : 4 • 3 = 290 • 3 = 870 (кг) – продали за другий день.

Відповідь: 870 кг цукру.

Завдання 3

Зображену фігуру склали із двох прямокутників зі сторонами 3 см та 9 см і двох квадратів зі сто­роною 2 см. Знайди площу цієї фігури.

Розв’язання

1) 3 • 9 = 27 (см2) – площа прямокутника.

2) 2 • 2 = 4 (см2) – площа квадрата.

3) 27 • 2 + 4 • 2 = 54 + 8 = 62 (см2) – площа цієї фігури.

Відповідь: 62 см2.

 

СТОРІНКА 39

Завдання 1

28 161 : 9 + 34260 : 6 • 5 = 31579

_28161 | 9    

 27        3129

 _11

    9

   _26

     18

     _81 

       81

         0

_34260 | 6    

 30        5710

 _42

   42

     _6

       6

        0

х 5710

      5 

 28550

+  3129

  28550

  31579

Завдання 2

У їдальню привезли 1960 кг картоплі. На обід використали 4/7 усієї картоплі, а на вечерю — 1/7 решти. Скільки кілограмів картоплі використали на вече­рю?

Розв’язання

1) 1960 : 7 • 4 = 280 • 4 = 1120 (кг) – використали на обід.

2) 1960 – 1120 = 840 (кг) – решта картоплі.

3) 840 : 7 = 120 (кг) – використали на вечер’ю.

Відповідь: 120 кг картоплі.

Завдання 3 Знайди площу даної фігури.

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (см2) – площа трьох паралельних прямокутників.

2) (7 – 5) • 3 = 6 (см2) – площа бокового прямокутника.

3) 30 + 6 = 36 (см2) – площа даної фігури.

Відповідь: 36 см2.

 

СТОРІНКА 40

Завдання 1

568 • 7 = 3976

62384 : 2 • 5 = 155960

х 568

     7

 3976

_62384 | 2     

 6         31192

 _2

   2

   _3

     2

    _18 

      18

        _4

          4

          0

х 31192

        5

 155960

Завдання 2

На складі було 280 кг сиру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *