Решебник по укр мове 9 класс глазова: ГДЗ українська мова 9 клас Глазова

Українська мова 9 клас Глазова 2017 Нова програма

Передмова3

ВСТУП

§ 1 Розвиток української мови5
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ12

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 2 Граматична основа речення. Односкладне та двоскладне речення25
§ 3 Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами28
§ 4 Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами39
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ42

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення
§ 5 Пряма мова47
§ 6 Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою53
§ 7 Цитата як спосіб передавання чужого мовлення56
§ 8 Діалог61
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ66
Складне речення
§ 9 Складне речення та його ознаки67
§ 10 Складні речення сполучникові та безсполучникові70
§ 11 Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком76
Складносурядне речення
§ 12 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки у складносурядному реченні82
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ87
Складнопідрядне речення
§ 13 Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях88
§ 14 Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами100
§ 15 Складнопідрядні речення з підрядними означальними102
§ 16 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними107
§ 17 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу111
§ 18 Складнопідрядні речення з підрядними умови124
§ 19 Складнопідрядні речення з підрядними допустовими128
§ 20 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня133
§ 21 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними135
§ 22 Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети144
§ 23 Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими150
§ 24 Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами153
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ159
Безсполучникове складне речення
§ 25 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення163
§ 26 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома, крапка з комою167
§ 27 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка172
§ 28 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире174
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ178
Складне речення з різними видами зв’язку
§ 29 Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку179

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 30 Текст і його основні ознаки189
§ 31 Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці192
§ 32 Види й засоби міжфразового зв’язку203
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ207

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

§ 33 Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)211
Тлумачний словничок217
Словничок термінів222
Словничок фразеологізмів228
Словничок назв почуттів229
Словничок українських відповідників запозичених слів234

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання. Говоріння
Види мовленнєвої діяльності. Стилі, типи мовлення (повторення). Вимоги до мовлення13
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю20
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ24
Говоріння
Складання діалогів23
Читання. Письмо
Ділові папери. Автобіографія. Резюме34
Говоріння
Складання діалогів43
Читання. Говоріння
Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю44
Говоріння
Складання діалогів63
Читання. Говоріння
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю74
Читання. Письмо
Ділові папери. Заява97
Говоріння
Складання діалогів119
Читання. Говоріння
Усний твір-роздум на суспільну або морально-етичну тему в публіцистичному стилі121
Читання. Письмо
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням131
Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі139
Говоріння
Складання діалогів143
Читання. Говоріння
Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему160
Усний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі170
Говоріння
Складання діалогів186
Читання. Письмо
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням187
Тези прочитаної науково-пізнавальної статті196
Слухання. Письмо
Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту200
Читання. Письмо
Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі208
Читання. Говоріння
Складання діалогів209

Решебник: ГДЗ до підручника з української мови 9 клас О.П. Глазова 2017 рік » VCHYS.

COM.UA

 

 

 

 

 


 

Завантаження відповіді…


 

Добре володіти рідною мовою – це обов’язок кожного свідомого громадянина своєї країни. Тому вивченню української мови в школі приділяють особливу увагу. Але що робити, коли не вистачає часу на виконання всіх домашніх завдань? Або коли виникають запитання, відповіді на які не знаєш де шукати? З ГДЗ таких проблем не виникне, адже решебник з української мови для 9 класу автора О.П. Глазова за 2017 рік – це посібник з готовими відповідями на всі завдання вчителя. Тому вивчати українську мову тепер буде легко і просто, а отримані у школі знання обов’язково вам згодяться протягом всього життя. Рекомендуємо до перегляду Решебник: ГДЗ до підручника з української мови 9 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2009 рік 


О.П. Глазова Українська мова 9 клас Українська мова 9 клас Глазова Глазова 9 клас Українська мова 9 клас

Скористайся навігацією для пошуку відповіді


  • ВСТУП