Укр мова гдз 3 класс: Відповіді до підручника «Українська мова 3 клас Пономарьова К ГДЗ (ответы) НОВА ПРОГРАМА, 2020 » Допомога учням

Содержание

ГДЗ Українська мова 3 клас Пономарьова Сторінки 73 – 81 Нова програма 2020 рік 1 частина (Ответы Відповіді) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л.»

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 73

Вправа 3 Дібрали перевірні слова до ненаголошених звуків [и], [е] в коренях слів

Чистота́ — чи́сто, верши́на — ве́ршник

 

Вправа 4 Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів

Як я малим збирався навесні́

піти у світ незнаними стежка́ми, —

сорочку мати ви́шила мені

червоними і чорними нитка́ми.

Навесні́ (бо ве́сни), стежка́ми (бо сте́жка), ви́шила (бо ши́ти), нитка́ми (бо ни́тка).

 

Вправа 5

24 сер-пня 2011 ро-ку в Рів-но-му лю-ди ма-со-во вий-шли на цен-траль-ний мі-ський май-дан у ви-ши-ван-ках. То-ді цю по-ді-ю бу-ло за-не-се-но до Кни-ги ре-кор-дів У-кра-ї-ни.

24 серпня українці святкують День незалежності.

Дібрали перевірні слова до ненаголошених звуків [и], [е] в коренях слів:

центра́льний — центр; вишива́нках — ши́ти.

 

Вправа 6

1. Знайдіть на карті України місто Рівне.

Місто Рівне розташоване в північно-західній частині України.

2. У якій області воно розташоване?

Воно знаходиться у Рівненській області.

3. Чи знаєш ти, чому Рівненщину називають бурш­тиновою столицею?

На півночі Рівненщини знаходяться поклади бурштину.

 

Вправа 7

У Рівному друзів зацікавив «Музей бурштину».

 

СТОРІНКА 74

Вправа 8  Тлумачення слова бурштин,

склали речення зі словом бурштин

Бурштин добувають на Рівненщині. У музеї туристи побачили вироби з бурштину. На ярмарку продавали чудові вироби з бурштину. Бурштин – це затверділа смола давніх хвойних дерев.

 

Вправа 9

Бур-штин бу-ва-є не тіль-ки жов-тим, ко-ри-чне-вим та ви-шне-вим. І-но-ді він ма-є зе-ле-ну-ва-тий, а і-ще мо-ло-ч­ний і на-віть чор-ний ко-лір. Що-прав-да, ці від-тін-ки рід-кі-сні. І ви-до-бу-ва-ють та-кі у-ні-каль-ні ка-мін-чи-ки тіль-ки на Рів-нен-щи-ні. За це о-бласть на-зи-ва-ють бур-шти-но-во-ю сто-ли-це-ю У-кра-ї-ни.

Бурштин буває  різних кольорів.

 

Вправа 10  У назвах кольорів підкреслили орфограму

Жовтим, коричневим, вишне́вим, зеле

нува́тий, молочний, чорний.

Вишне́вим (бо ви́шня), зеленува́тий (бо зе́лень, зеле́ний).

 

Вправа 11 Напиши, чому бурштин називають сонячним камін­ням…

 

Вправа 12  Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів

Греча́ний — гре́чка, вечі́рній — ве́чір, тихе́нько — ти́хо, листо́чки — ли́стя, весе́лий — ве́село, мири́тися — мир

 

Вправа 1, 2  Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів

Хвилю́юся — хви́ля, писа́ти — пи́сар

 

СТОРІНКА 75

Вправа 3, 4, 5  Записка складається зі звертання, повідомлення або прохання і підпису автора

Неправильна записка

Правильна записка

Бабусю!

Розбуди мене, будь ласка, о 7 годині ранку

Зауваження: пропущений підпис

Бабусю!

Розбуди мене, будь ласка, о 7 годині ранку.

Твоя онучка Оленка

Я пішов гуляти з друзями на стадіон.

Повернуся близько 6 години вечора.

Щебетунчик

Зауваження: пропущене звертання

Мамо!

Я пішов гуляти з друзями на стадіон.

Повернуся близько 6 години вечора.

Щебетунчик

У суботу ми з Оленкою йдемо на каток.

Приєднуйся до нас.

Зустрічаємось у дворі о 10 годині

Зауваження: пропущені звертання, підпис

Софійко!

У суботу ми з Оленкою йдемо на каток.

Приєднуйся до нас.

Зустрічаємось у дворі о 10 годині

Твої подруги

Вправа 6

1. Чи можна надіслати записку без використання паперу та як саме? Без використання можна надіслати записку за допомогою електронної пошти, соціальної мережі, месенджера.

2. Як називається записка, передана з мобільного телефону? Записка, передана з мобільного телефону, називається СМС. СМСки мають конкретно визначеного адресата і відправника, тому не треба писати кому воно призначене та від кого.

3. Склади смс-повідомлення для друга або подружки. Після школи підемо на ковзанку. Коли саме, домовимось пізніше.

 

СТОРІНКА 76

Вправа 7 Напиши записку вчительці/вчителеві або комусь із рід­них чи другові/подружці…

 

Вправа 8 Орфограма «Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів»

Чита́є — чи́танка, темні́є — те́мно, сині́є — си́ній, видні́ється — ви́дно, дивува́тися — ди́во, замерза́ти — ме́рзнути

 

Вправа 9, 10

Чому посміхнувся тато?

Тато поблажливо посміхнувся, адже було недоцільно замінювати живе спілкування смс-повідомленням.

А у яких надсилають смс-повідомлення?

При наявності телефону смс-повідомлення надсилають, щоб повідомити що-небудь, поспілкуватися на відстані.

У яких випадках пишуть записку?

Записку пишуть, коли хочуть залишити повідомлення відсутній людині, а під руками нема інших засобів спілкування.

 

Вправа 11  Напиши, що зручніше тобі писати — записку чи смс-повідомлення та чому…

 

Вправа 1 Підкреслили орфограму

Депута́т, президе́нт, дире́ктор, горизо́нт, четве́р, хвили́на, неді́ля.

Якщо до слова не можна дібрати перевірне слово, то його написання треба перевіряти за словником.

 

СТОРІНКА 77

Вправа 2 Підкреслили орфограму

Тиждень починає понеді́лок. Після нього приходить вівторок. За ним настає середа́. Четвертий день тижня — ч

етве́р. А п’ятий — пятниця. П’ять днів працюємо, а в суботу і неді́лю відпочиваємо.

Понеді́лок (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), середа́ (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), четве́р (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), пятниця (апостроф), неді́лю (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова).

Чому понеділок, четвер і п’ятниця мають такі назви?

На мою думку, понеділок слідує після неділі, тому його так назвали. Як колись могли сказати: по неділі. Четвер – четвертий день тижня, звідти походження його назви. П’ятий день тижня закономірно назвали п’ятницею.

 

Вправа 3, 4  Вставили пропущені слова та доповнили текст реченнями

Ма-рій-ка з ді-ду-сем ви-ру-ши-ли в по-хід на тре-тій день ти-жня. А по-вер-ну-ли-ся з по-хо-ду че-рез три дні.

Марійка з дідусем вирушили в похід у середу. А повер­нулись додому в неділю. Дівчинка побачила багато незнайомих рослин. Уперше спостерігала за іскрами багаття поки дідусь варив смачну юшку. У поході було дуже цікаво. На згадку зробили чудові світлини.

 

Вправа 5

Слова перевіряються за правилом (перевірне слово)

Слова перевіряються за словником

колиско́ва  (коли́ска)

тихе́нько  (ти́хо)

звича́йний  (зви́чно)

в

ечі́рній  (ве́чір)

стемні́ти  (те́мно)

дити́на

крини́ця

кишеня́

пирі́г

триво́га

Вправа 6 Підкреслили орфограми

У неді́лю мама нагадала, що через два дні в бабусі день народження.

Бабуся святкуватиме день народження у се́реду.

Неді́лю (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), народження (подовжений приголосний звук).

 

СТОРІНКА 78

Вправа 1  Частини мови

Істоти (хто?)

Неістоти (що?)

Школярі, артист, ведмідь, птахи

Олівець, трава, теле­фон, мікрофон

Вправа 2

На Жи-то-мир-щи-ні є у-ні-каль-ний «За-мок Ра-до-мисль». Ко-лись тут бу-ла па-пе-ро-ва фа-брика. На па-пе-рі ці-є-ї фа-бри-ки бу-ла на-дру-ко-ва-на пер-ша в Ки-є-ві кни-га — «Ча-со-слов».

Те-пер у зам-ку про-хо-дять ви-став-ки і кон-цер-ти. Є тра-пе-зна, де по-да-ють ста-ро-ви-нні стра-ви та трав’-я-ні ча-ї. Від-тво-ре-на і па-пе-ро-ва май-стер-ня.

Те-ри-то-рі-я зам-ку з у-сіх бо-ків о-то-че-на во-до-ю і пар-ком. Тут б’ють дже-ре-ла, ро-стуть рід-кі-сні ро-с­ли-ни, жи-вуть ви-дри, нор-ки, бо-бри, ле-ле-ки, пла-ва-є ри-ба.

Неістоти

Істоти

Житомирщині, замок, фабрика, папері, фабрики, Києві, книга,  «Часослов», замку, виставки, концерти, трапезна, страви, чаї, майстерня, територія, боків, водою, парком, джерела, рос­лини

Видри, норки, бобри, лелеки, риба

СТОРІНКА 79

Вправа 3

Істоти: школярка, садівниця, шахтар, трактористка, фермер, лісник, двірник.

Неістоти: школа, сад, шахта, трактор, ферма, ліс, двір.

 

Вправа 4  Речення з двома словами з поперед­нього завдання

Школярка здобуває знання у школі. Садівниця доглядала фруктовий сад. З надр землі шахтар добуває вугілля. Трактористка водить трактор. Фермер працює на фермі. Лісник доглядає лісові насадження. Двірник прибирає наш двір.  

 

Завдання 5

Друзі побували на міжнародному фестивалі дерунів у місті Коростені.

 

Завдання 6  Напиши, чи хотілося б тобі побувати на фестивалі дерунів, чи тебе цікавить свято іншої їжі…

 

Вправа 7 Підкреслили назви істот (відповідають на питання хто?)

У місті Коростень щороку у вересні відбува­ється фестиваль дерунів. Господині та кухарі з різних регіонів демонструють мистецтво приготування дерунів. А відвідувачі фестивалю визначають найкращі страви.

Ве́ресні (бо ве́ресень), фестива́ль (бо фе́ста),  деруні́в (бо де́рти), регіо́нів (за словником), мисте́цтво (за словником), фестива́лю (бо феста).

 

СТОРІНКА 80

Вправа 1  Підкрес­лили іменники

Світязь і Синевир — це озера.

Україна й Італія — це держави.

Леся Українка і Грицько Бойко — це поети.

 

Вправа 2, 3

Заголовок тексту: «Коростень»

Дру-зі ві-дві-да-ли парк у мі-сті Ко-ро-стень на Жи-­то-мир-щи-ні. Там є пам’-я-тни-ки, я-кі від-тво-рю-ють і-сто-рі-ю мі-ста.

Дру-зі ді-зна-ли-ся, що Ко-ро-стень був сто-ли-це-ю древ-­лян. У ньо-му пра-вив князь на ім’-я Мал. Кня-ги-ня Оль-га пом-сти-ла-ся древ-ля-нам за смерть сво-го чо-ло-ві-­ка і спа-ли-ла Ко-ро-стень. А-ле по-тім по-ста-ви-ла на то-му мі-сці цер-кву і за-мо-лю-ва-ла свій гріх.

У Ко-ро-сте-ні на-ро-див-ся князь Во-ло-ди-мир, я-кий хре-стив Ки-їв-ську Русь.

Коростень місто.

Житомирщина край.

Мал князь.

Ольга княгиня.

Володимир князь.

Київська Русь держава.

 

СТОРІНКА 81

Вправа 4  Словосполучення

Чорне море, художниця Катерина Білокур, річка Дніпро, село Калинівка, князь Володимир, місто Київ, композитор  Микола Лисенко, письменник Всеволод Нестайко, поет Анатолій Костецький, співачка Соломія Крушельницька, актор Том Круз, планета Земля.

 

Вправа 5

1. У якому місті чи селі ти живеш? Я живу в селі Калинівка.

2. На якій ву­лиці? На вулиці Центральна.

3. Чи є у вашій місцевості річка, гори, море? У нашій місцевості є річка, гори.

4. Як вони називаються? Гори Карпати, річка Бистриця.

 

Вправа 6

Імена: Катерина, Софія, Андрій, Оленка, Василинка, Петро.

Міста: Київ, Харків, Тернопіль, Рівно, Запоріжжя, Вінниця.

Села: Калинівка, Малинівка, Миколаївка, Гірське, Солонка, Широке.

Річки: Дністер, Дніпро, Буг, Уж, Ворскла, Прут.

 

Вправа 7  Підкреслили власні назви

Переможцем конкурсу була Руслана Лижичко. Титул чемпіона здобув спортсмен Василь Вірастюк. Дитячі твори писав письменник Іван Франко.

Інші завдання дивись тут…

Відповіді Українська мова 3 клас Пономарьова Сторінки 88 – 95 Нова програма 2020 рік 1 частина (Ответы Відповіді) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л.»

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 88

Вправа 1 Число іменників

Однина: дівчина, будинок, птах.

Множина: дівчата, будинки, птахи.

 

Вправа 2, 3  Вірш «Садок вишневий коло хати»

Однина

Множина

садок, сім’я, зіронька, дочка, мати, соловейко

хрущі, плугатарі, дівчата, матері

СТОРІНКА 89

Вправа 4 Тарас Шевченко – художник. ..

Ми шануємо Тараса (одн.) Шевченка (одн.) не тільки за вірші (мн.), а й за його чудові малюнки (мн.).

Пройшов час (одн.). Тарас (одн.) Шевченко (одн.) став відо­мим художником (одн.). Ми бережемо картини (мн.), що їх малював наш великий художник (одн.) і поет (одн.).

 

Вправа 7

Однина

Множина

село (с. р.)

криниця (ж. р.)

воду (ж. р.)

гора (ж. р.)

поет (ч. р.)

села

криниці

води

гори

поети

В однині визначаємо рід іменника: моє село, моя криниця, моя вода, моя гора, мій поет.

 

Вправа 8

Тарас Шевченко народився в селі Моринці, що розташоване на Черкащині. Дитячі роки майбутнього поета пройшли в селі Шевченкове, яке колись називалось Кирилівкою. Криницю, з якої  малий Тарас носив воду, часто називають Тарасовою криницею. Похований великий поет на Чернечій горі. Вдячний народ називає її Тарасовою горою.

 

Вправа 9 Велика буква у власних назвах

На Черкащині є місто Канів. Тут на високому березі Дніпра стоїть пам’ятник Тарасові Шевченку. Це місце називається Тарасовою Горою. На цій горі похований великий український поет.

Однина: місто, пам’ятник, місце, поет.  Множина: міста, пам’ятники, місця, поети.

 

СТОРІНКА 90

Вправа 1

Іменники, які вживаються тільки у множині: ножиці, шорти,  окуляри, сани.

Іменники, які вживаються тільки в однині: сонце, щастя, молоко, золото.

 

Вправа 2 Позначили закінчення

Ножиц[і], шорт[и],  окуляр[и], сан[и], сонц[е], щаст[я], молок[о], золот[о]

 

Вправа 3 Підкресли іменники

Хлопчик заглянув у прочинені двері.

Найулюбленіша пора школярівканікули.

На вечірнє небо викотився срібний місяць.

У Сергійка сьогодні іменини.

Леся отримала задоволення від гри на піаніно.

У кімнаті лунав дитячий сміх.

 

Вправа 4  Підкреслили слова, які не змінюються за числами.

Однина

Множина

хлопчик, пора, небо, місяць, Сергійка, Леся, задоволення, гри, піаніно, кімнаті, сміх

двері, канікули, іменини

СТОРІНКА 91

Вправа 5

Тунель – довгий прохід, утворений чим-небудь.

 

Вправа 6

Однина

Множина

парк (ч. р.)

куточок (ч. р)

подив (ч. р.)

захоплення (с. р.)

гірка (ж. р.)

тунель (ч. р.)

парки

куточки

 

 

гірки

тунелі

Іменники, що вживаються тільки в однині: подив, захоплення.

Визначаємо рід іменника: мій парк, мій куточок, мій подив, моє захоплення, моя гірка, мій тунель.

 

Вправа 7  Чи виникло в тебе бажання відвідати парк в Умані?

  Звичайно, у мене виникло бажання відвідати парк в Умані.

  Хочу побачити Єлисейські поля, Кавказьку гірку, англійський парк та інші мальовничі пейзажі. Вони переносять відвідувачів у різні країни світу. Викликають подив і захоплення.

   Я зможу переконатися на власні очі, чому «Софіївку» назвали уманським дивом.

———

   Нещодавно я побувала в парку «Софіївка».

   Він справив неабияке враження, викликав подив і захоплення. На власні очі побачила екзотичні рослини, кам’яні гроти, водоспади, розкішні альтанки і фонтани.  

   Якби була можливість, залюбки відвідала би це мальовниче місце ще раз.

Віртуальна подорож у парк «Софіївка» в Умані…

 

Вправа 8

Іменники, що вживаються тільки в однині: сміх, біг.

Іменники, що вживаються тільки в множині: штани, ножиці.

 

Вправа 9

Іменники, що не змінюються за числами: метро, ковзани, джинси, джип, шимпанзе, інтернет, штани.

Іменники, що вживаються тільки в однині: метро, інтернет, шимпанзе.

Іменники, що вживаються тільки в множині: ковзани, джинси, штани.

Іменники, що змінюються за числами: автобус – автобуси, джип – джипи, мавпа – мавпи, телефон – телефони, мікрофон – мікрофони.

З трьома словами склали речення:

У Києві Оленка вперше побачила метро. У спортивному магазині мені купили ковзани. Покупці вибирали джинси. На стоянці зупинився чорний джип. Шимпанзе завзято лазили по деревах у зоопарку. Нещодавно у нашому селі появився інтернет.  Пасажири спішили в столичне метро. Для катання ми орендували ковзани. Батьки подарували Оленці сині джинси. Біля переїзду джип різко пригальмував. У зоопарку ми побачили велике шимпанзе. Інтернет охоплює все більше коло користувачів.

 

СТОРІНКА 92

Вправа 1  Прикметник

Со-ко-ви-ті по-мі-до-ри і со-лод-кі ка-ву-ни Хер-сон-щи-­ни слав-ля-ться на всю У-кра-ї-ну. Ла-ска-ве хер-сон-ське сон-це да-ло цим пло-дам чу-до-вий смак.

 

Вправа 2

Помідори (які?) соковиті. Кавуни (які?) солодкі. Сонце (яке?) ласкаве, херсонське. Смак (який?) чудовий.

 

Вправа 3

Іменники

Прикметники

місто

велике, невелике,  столичне, обласне, районне, шумне, далеке, давнє, закордонне, прикордонне, сучасне, старовинне, курортне, південне

півострів

великий, невеликий, відомий

СТОРІНКА 93

Вправа 4

Щебетунчик дізнався про катакомби Херсону.

 

Вправа 5  Підкреслили прикметники

Під Херсоном є підземні катакомби. Мало відо­мо, що ховають у собі ці темні та сирі тунелі. Існує легенда, що там є піратське сховище.

(Які?) підземні, (які?) темні, (які?) сирі, (яке?) піратське.

 

Вправа 6  До прикметників дібрали антоніми

Темні — світлі, сирі — сухі.

 

Вправа 7

Херсон —  великий морський порт. З давніх-давен чудове місто приваблювало людей з різних країн. Тому тут дотепер у старій частині міста чути італійську, грецьку, турецьку, татарську мови.

(Який?) великий, (який?) морський, (яке?) чудове, (яких?) різних, (якій?) старій, (яку?) італійську, (яку?) грецьку, (яку?) турецьку, (яку?) татарську.

 

Вправа 8  Частини мови

(Яке?) сучасне, (що?) узлісся, (який?) білосніжний, (що робити?) кататися, (яке?) чисте, (яка?) морська, (що?) будинок, (що?) гроза, (яке?) історичне, (яке?) давнє, (яке?) україн­ське, (що?) південь.

Підкресли прикметники, якими можна описати Херсон:

Сучасне, білосніжний, чисте, морська, історичне, давнє, україн­ське.

На Дніпрі розташоване історичне місто Херсон. Це українське місто має давню історію. Херсон – велика морська гавань нашої країни.

 

Вправа 9  Що ти знаєш про місто Херсон?

   Херсон – це обласне місто на півдні України, важливий транспортний вузол. Він розташований на правому березі Дніпра. Там знаходяться морський торгівельний і річковий порти. Давнє місто має славну історію. У місті багато пам’яток культури.

   Сучасний Херсон – це великий промисловий і культурний центр.

 

Вправа 10  Підкреслили прикметники

Літо зелене і радісне згадують. Таке чудове це свято! У сидельці золотім Миколай сидить за ним. Це був найпрекрасніший день у його житті! Мама була дивовижною! Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня.

 

СТОРІНКА 94

Вправа 1, 2  Підкреслили прикметники

Херсонський морський порт — великий і потуж­ний. Він об’єднує річковий, морський, залізнич­ний, автомобільний транспорт. З порту вирушають у далекі країни величезні кораблі. Вони перевозять різноманітні вантажі.

(Який?) Херсонський, морський, великий, потужний, річковий, морський, залізничний, автомобільний; (які?) далекі, величезні, різноманітні.

 

Вправа 3

Корабель (який?) великий, трьохпалубний, гігантський, білосніжний.

Море (яке?) синє, бурхливе, штормове, неспокійне, глибоке.

Штурман (який?) досвідчений, упевнений, вправний, відважний.

 

СТОРІНКА 95

Вправа 4  Підкресли прикметники й іменники, з якими вони зв’язані.

На Хер-сон-щи-ні дру-зі ві-дві-да-ли за-по-ві-дник А-ска-ні-я-Но-ва. На йо-го те-ри-то-рі-ї жи-вуть рі-зні ви-ди мі-сце-вих сте-по-вих тва-рин. А та-кож тва-ри-ни, при-­ве-зе-ні з Єв-ро-пи, А-зі-ї, А-фри-ки, Ав-стра-лі-ї, А-ме-ри-ки.

У заповіднику гарно прижилися африканський страус, американський бізон, індійська антилопа, двогорбий верблюд, шотландський поні, зебра, рожевий фламінго, степовий орел.

(Який?) африканський (хто?) страус, (який?) американський (хто?) бізон, (яка?) індійська (хто?) антилопа, (який?) двогорбий (хто?) верблюд, (який?) шотландський (хто?) поні, (який?) рожевий (хто?) фламінго, (який?) степовий (хто?) орел.

 

Вправа 5

Заголовок тексту: «Скадовськ».

На бе-ре-зі Чор-но-го мо-ря роз-та-шо-ва-не при-ва-бли-ве мі-сто Ска-дов-ськ. Тут чи-сті пі-ща-ні пля-жі. Мор-ська во-да про-зо-ра і те-пла. У Ска-дов-ську роз-мі-ще-ні ди-тя-чі ку-рор-ти.

 

Вправа 6 Сполучення іменників із прикметниками

Море (яке?) Чорне, глибоке, солоне.

Місто (яке?) привабливе, курортне, південне.

Пляжі (які?) чисті, піщані, шовковисті, широкі

Вода (яка?) морська, прозора, тепла, солона, приємна.

Курорти (які?) дитячі, оздоровчі, морські.

 

Вправа 7 Чи доводилось тобі відпочивати на морі? Чи ти тільки мрієш там побувати?…

     

Вправа 8 Підкреслили прикметники хвилястою лінією, а іменники — прямою.

На території сонячної Херсонщини змішали­ся три стихії: глибокі води, невисокі гори і піщана пустеля. Вона справді тут є. Називається — Олешківські піски.

Інші завдання дивись тут…

Новая Каховка в Москву — 4 варианта проезда поездом, такси и электричкой

Найти транспорт до Москвы

Путешествие из

Путешествие из

К

Поиск жилья с Booking. com

Нужен номер в гостинице в Москве?

Забронировать

8 способов добраться из Новой Каховки в Москву: такси, поезд, автобус, машина или самолет

Выберите вариант ниже, чтобы увидеть пошаговые инструкции и сравнить цены на билеты и время в пути в Планировщик путешествий Rome2rio.

Транспорт нарушен из-за российско-украинской войны. Подробнее

Рекомендуемый

Такси, Электричка, поезд

 1. На такси из Новой Каховки в Армянск
 2. На электричке из Армянска в Джанкой
 3. На станции Джанкой садитесь на электричку до Казанского вокзала.

Самый дешевый

Такси, Электричка, автобус

 1. На такси из Новой Каховки в Армянск
 2. На электричке из Армянска до Айвазовской.
 3. Автобусом из Феодосии до Центрального автовокзала Москвы.

Такси, автобус

 1. На такси от Новой Каховки до Центрального автовокзала Херсона.
 2. От Центрального автовокзала Херсона доехать на автобусе до Центрального автовокзала Одессы.
 3. Сядьте на автобус от Центрального автовокзала Одессы до Центрального автовокзала Кишинева.
 4. С Центрального автовокзала Кишинева садитесь на автобус до Москвы, Теплого Стана.

Водить машину

 1. Поездка из Новой Каховки в Москву

Такси, Электричка, поезд, Электричка в Анапу, летим в Москву Домодедово

 1. На такси из Новой Каховки в Армянск
 2. На электричке из Армянска в Джанкой
 3. На поезде Джанкой — Керчь-Южная.
 4. На электричке из Керчи-Южной в Анапу
 5. Лететь из Анапы (AAQ) в Москву Домодедово (DME).

Такси, Электричка, поезд, поезд до Геленджика, лететь в Москву Домодедово

 1. На такси из Новой Каховки в Армянск
 2. На электричке из Армянска в Джанкой
 3. На поезде Джанкой — Керчь-Южная.
 4. На электричке из Керчи-Южной в Анапу
 5. На поезде из Анапы до Крымской.
 6. Лететь из Геленджика (GDZ) в Москву Домодедово (DME).

Такси, автобус, автобус до Кишинёва, вылет в Москву Внуково

 1. На такси от Новой Каховки до Центрального автовокзала Херсона.
 2. От Центрального автовокзала Херсона доехать на автобусе до Центрального автовокзала Одессы.
 3. Сядьте на автобус от Центрального автовокзала Одессы до Центрального автовокзала Кишинева.
 4. Лететь из Кишинева (KIV) в Москву Внуково (VKO).

Самый быстрый способ добраться туда Самый дешевый вариант Дистанция между

Поделиться

Сохраните эту ссылку, чтобы быть в курсе ограничений в связи с COVID-19

Безопасность путешествий во время COVID-19

Международный въезд в Россию из Украины

 • Въезд без ограничений для граждан и постоянных жителей Украины

Подробнее

Разрешен для: Всех посетителей

Запрещен для: Действующих ограничений нет

Условия въезда в Россию5

Показать меньше

2 из Украины

 • Требуется декларация о поездках до прибытия

Это касается прибывающих из всех стран без исключения

Правила в России

Обязательно

Обязательно

Особенности выезда из Украины

Действующих ограничений нет

Часто задаваемые вопросы


Могу ли я выехать из Украины в Россию?

Какие ограничения на передвижение по Москве?

Внутренние поездки не ограничены, но могут применяться некоторые условия

 • Маски обязательны
 • Необходимо соблюдать социальную дистанцию ​​1,5 метра
 • Соблюдать правила безопасности COVID-19

Исследуйте варианты путешествий

Что такое национальный COVID-19телефон горячей линии в Москве?

Телефон горячей линии по COVID-19 в Москве: 8-800-2000-112.

Нужно ли носить маску в общественном транспорте Москвы?

Ношение маски в общественном транспорте Москвы обязательно.

Что мне делать, если у меня появятся симптомы COVID-19, когда я приеду в Москву?

Сообщите о себе официальному сотруднику и/или позвоните в национальную службу помощи при коронавирусе по номеру 8-800-2000-112.

Есть ли ограничения на возвращение в Украину из России?

Последнее обновление: 3 февраля 2023 г.
Могут применяться исключения, для получения полной информации: Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Мы работаем круглосуточно, чтобы предоставить вам последнюю информацию о COVID-19.обновления путешествий.
Информация собрана из официальных источников. Насколько нам известно, это правильно на момент последнего обновления.
Посетите путеводитель Rome2rio, чтобы получить общую помощь.

Вопросы и ответы

Как выгоднее всего добраться из Новой Каховки в Москву?

Транспорт нарушен из-за российско-украинской войны. Подробнее

Экономичный способ добраться из Новой Каховки в Москву — это такси, электричка и автобус, который стоит 50–80 евро и занимает 35 часов 25 минут.

Подробнее

Как быстрее добраться из Новой Каховки в Москву?

Транспорт нарушен из-за российско-украинской войны. Подробнее

Самый быстрый способ добраться из Новой Каховки в Москву — на машине, которая стоит 170–260 евро и занимает 16 часов 31 минуту.

Подробнее

На каком расстоянии Новая Каховка от Москвы?

Расстояние от Новой Каховки до Москвы 1042 км. Протяженность дороги 1231,2 км.

Получить маршрут проезда

Как добраться из Новой Каховки в Москву без машины?

Транспорт нарушен из-за российско-украинской войны. Подробнее

Лучший способ добраться из Новой Каховки в Москву без автомобиля — это такси, электричка и поезд, который занимает 30 часов 22 минуты и стоит .

Подробнее

Сколько ехать от Новой Каховки до Москвы?

Транспорт нарушен из-за российско-украинской войны. Подробнее

Время в пути от Новой Каховки до Москвы примерно 30 часов 22 минуты, включая пересадки.

Подробнее

Какая разница во времени между Новой Каховкой и Москвой?

Москва опережает Новую Каховку на 1 час. Сейчас 14:41 в Новой Каховке и 15:41 в Москве.

Можно ли проехать из Новой Каховки в Москву?

Да, расстояние между Новой Каховкой и Москвой составляет 1231 км. Дорога от Новой Каховки до Москвы занимает примерно 16 часов 31 минуту.

Получить маршрут проезда

Какие компании осуществляют перевозки между Новой Каховкой, Украина и Москвой, Россия?

Прямого сообщения из Новой Каховки с Москвой нет. Однако можно доехать на такси до Армянска, сесть на электричку до Джанкоя, а оттуда поездом до Москвы до Казанского вокзала. Как вариант, можно доехать на такси до Армянска, на электричке до Айвазовской, пешком до Феодосии, на автобусе до Московского центрального автовокзала, пешком до Щелковской, потом на метро до Площади Революции.

Транспорт нарушен из-за российско-украинской войны. Подробнее

S7 Airlines

Веб-сайт
s7.ru
Продолжительность
2ч 15м
Когда
Каждый день
Ориентировочная цена
40 — 290 евро
Продолжительность
2ч 15м
Когда
Каждый день
Ориентировочная цена
40 — 290 евро
Продолжительность
2ч 20м
Когда
Каждый день
Ориентировочная цена
40 — 290 евро

турецкие авиалинии

Веб-сайт
turkishairlines. com
Продолжительность
7ч 58м
Когда
Каждый день
Ориентировочная цена
150 — 450 евро
Продолжительность
10ч 10м
Когда
четверг, пятница и воскресенье
Ориентировочная цена
200 — 650 евро
Продолжительность
12ч 15м
Когда
пятница и воскресенье
Ориентировочная цена
170 — 550 евро

Флайон

Веб-сайт
flyone. eu
Продолжительность
6ч 30м
Когда
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье
Ориентировочная цена
230 — 420 евро

ЮТэйр Авиа

Веб-сайт
utair.ru
Продолжительность
9высота 25 м
Когда
среда, пятница и воскресенье
Ориентировочная цена
140 — 600 евро

УППК

Телефон
+7 (978) 978-39-39
Электронная почта
info@ug-ppk. ru
Веб-сайт
ug-ppk.ru
Продолжительность
1ч 41м
Частота
Два раза в день
Расписания на
ug-ppk.ru
Продолжительность
4ч 15м
Частота
Два раза в день
Ориентировочная цена
€4
Расписания на
ug-ppk.ru
Продолжительность
Частота
Два раза в день
Ориентировочная цена
€6
Расписания на
ug-ppk. ru

Гранд Сервис Экспресс

Телефон
8 800 775 54 53
Веб-сайт
grandtrain.ru
Продолжительность
26ч 15м
Частота
3 раза в день
Ориентировочная цена
30 — 75 евро
Расписания на
grandtrain.ru
Плацкарт (3 класс)
35 € — 45 €
Купэ (2 класс)
60 — 75 евро
Продолжительность
2ч 59м
Частота
5 раз в день
Ориентировочная цена
8 — 20 евро
Расписания на
grandtrain. ru
Плацкарт (3 класс)
8 — 10 евро
Купэ (2 класс)
17 — 20 евро
Продолжительность
9ч 33м
Частота
Один раз в день
Ориентировочная цена
12 — 35 евро
Расписания на
grandtrain.ru
Плацкарт (3 класс)
12 — 15 евро
Купэ (2 класс)
23 — 28 евро

Российские железные дороги (РЖД)

Веб-сайт
eng. rzd.ru
пр. Продолжительность
1ч 38м
Частота
Два раза в неделю
Ориентировочная цена
10 — 18 евро
Веб-сайт
https://rus.rzd.ru/9446
3-й класс (платцкарт)
12 — 18 евро
2-й класс (Купе)
10 — 14 евро

Автовокзалы.ру

Телефон
8-800-775-45-73
Электронная почта
support@avtovokzaly. ru
Веб-сайт
avtovokzaly.ru
Продолжительность
28ч 13м
Частота
4 раза в неделю
Ориентировочная цена
30 — 50 евро
Расписания на
avtovokzaly.ru

Автобусы Украина

Продолжительность
3ч 30м
Частота
Один раз в день
Ориентировочная цена
3 — 7 евро
Расписания на
ticket. bus.com.ua
Забронировать по номеру
автобус.tickets.ua

Одесский автовокзал

Веб-сайт
odessabus.com
Продолжительность
5ч 20м
Частота
Ежечасно
Ориентировочная цена
€9
Расписания на
odessabus.com
Забронировать по номеру
ticket. bus.com.ua

Кишиневский автовокзал

Телефон
+373 22 542-185
Электронная почта
[email protected]
Веб-сайт
autogara.md
Продолжительность
24 часа
Частота
5 раз в неделю
Ориентировочная цена
35 — 60 евро
Расписания на
autogara.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *