Украинская мова 4 клас захарчук: ГДЗ Українська мова та читання 4 клас Захарійчук 2021

ГДЗ Українська мова 4 клас Захарійчук Вправа 1 – 28 Частина 1 Нова програма 2021 року Ответы к учебнику (відповіді до підручника) та читання » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 4 клас Захарійчук М.»

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 1

2� «Що за диво-корабель нас везе навкруг земель?». Диво-корабель – це уроки, на яких вивчаємо нові теми, відповідаємо на питання, перевіряємо домашнє завдання.

1 вересня – це радісний день!…

 

Вправа 2

2� Надію цікавить, що нового вона вивчатиме у четвертому класі.

3� В Оксани поганий настрій, бо її подружка перейшла до іншої школи.

4� У цьому році я очікую дізнатися багато нового. Хочу зразково закінчити четвертий клас.

 

Вправа 3

2� Перевага блакитного кольору свідчить про те, що четвертокласники вже багато знають з того, що вивчатимуть, уміють навести приклади.

3� Питання за діаграмою

Які розділи вивчатимуть у четвертокласники з української мови? Скільки розділів? Які розділи уже відомі? А які ще невідомі?

 

Вправа 4

2� Я чекаю таких побажань: рости здоровим, бути сумлінним, не лінуватися, досягати успіхів.

 

Вправа 5

Синоніми до слова абетка — азбука, буквар.

Букви пишемо та читаємо.

Звуки ми чуємо та вимовляємо.

Звуки є голосні та приголосні.

Приголосні звуки є дзвінкі та глухі, м’які та тверді.

3� Hello! Привіт!

«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина» (Гете)…

 

Вправа 6

2� За допомогою мови творяться великі дива на Землі.

Вона накопичує знання для нових відкриттів. Закарбовує почуття в поезії та пісні.

 

Вправа 7 Прислів’я про мову.

2� «Від теплого слова й лід розмерзається» (щире слово має велику силу).

3� Позначили префікс роз-

Від теплого слова й лід .

 

Вправа 8 Мова і мовлення

Я горджуся тим, що українська мова визнана третьою з-поміж усіх мов світу за мелодійністю та лексичним звучанням. День української писемності та мови відзначають 9 листопада.

 

Вправа 9 Нові і застарілі слова

Я чи-та-ла, — по-ві-да-ла Лю-да сти-ше-ній ці-ка-вій ді-тво-рі, — що сло-ва так са-мо, як і лю-ди, мо-ло-ді бу-ва-ють і ста-рі.

2� Люда повідала дітям про слова мови. Я погоджуюся з думкою дівчин­ки, що слова бувають «молоді», їх називають неологізмами, і «старі», їх називають застарілими. З науково-технічним прогресом кожна мова збагачується новими словами, а деякі виходять з ужитку.

3� Люди – 4 букви («ел», «ю», «де», «и»), 4 звуки (звуковий розбір слова [л’ у д и])

 

Вправа 10

2� Мова допомагає нам жити в сучасному світі.

Мова зберегла збе­регла слова з минулих століть: княжих часів, життя запо­розьких козаків.

Мова розвивається, змінюється тому, що розвиток науки, культури, техніки та побуту вимагає но­вих назв і слів.

 

Вправа 11

У першому тексті розповідається про тварину-гризуна мишку, а в другому – про пристрій комп’ютерну мишку.

2� Застарілі слова: жандарм, терлиця, серпи.

3� Нові слова: монітора, геймера, навігаторів, ґаджетів, клавіатуру.

4� Дали відповіді на запитання, використовуючи слова з відповідних текстів, підкреслили застарілі й нові слова.

Мишка чула, як калатали дзвони, — то скликали лю­дей брати серпи й іти жати жито.

Пан Монітор дуже пихатий, бо має екран, як у навігаторів і ґаджетів.

 

Вправа 12

Нові слова: космонавт, Космос, програміст, програми, комп’ютерні.

Космонавти досліджують Космос. Мій старший брат працює програмістом, він пише комп’ютерні програми.

 

Вправа 13

3� Говори слова, які принесуть людям приємність. Пропускай слова через серце, бо в них криється велика суть.

 

Вправа 14

2� Чи можна вважати куль­турною людину, яка поводиться пихато, зарозуміло, не прислухається до думки інших, говорить, не даючи змоги висловитися співбесідникам? Людину, яка не володіє культурою спілкування, не можна назвати культурною. Адже спілкуван­ня розкриває цінності людини: совість, добро, гідність, честь, милосердя та вихованість.

 

Вправа 15 Ввічливі слова

2� Діалог, використовуючи етикетні форми подяки (вдячний, прошу, їжте на здоров’я, дякую, будь ласка, носіть здорові, на здоров’я)…

 

Вправа 16 Звертання

Оленко, ти прийдеш до мене в гості? Добридень, рідна країно! Дорога бабусю, вітаю з іменинами!

 

Вправа 17

2,3 � У першому рядку підкреслили букви, що позначають два звуки (голосний та при­голосний м’який – [й]), поділили слова для переносу.

Огі/рок, ясен, єнот, іри/си;

огірок [о г´ і р о к], ясен [й а с е н], єнот [й е н о т], іриси [і р и с и]

ай/ва, май/ка, лі/ній/ка, май/но;

сьо/мий, га/йок, ра/йон, ба/дьо/рість;

ку/ку/ру/дза, джме/лик, дзюр/чить, бджо/ла;

в’яз/ка, м’я/сис/тий, м’я/кень/кий, по/дві/р’я.

 

Вправа 18

2,3 � Назви квітів в абетковій послідовності: айстри, гладіолуси, флокси, хризантеми, цикламен, цинії, чорнобривці.

Назви птахів за абеткою: горобці, гуси, качки, лебеді.

4� Звукові схеми слів:

калюжці – 7 букв («ка», «а», «ел», «ю», «же», «це», «і»),

7 звуків [ — ● | = ●́ — | = ● ]  [к а л’ у ж ц’ і]

мої – 3 букви («ем», «о», «ї»), 4 звуки [ — ● | = ●́ ]  [м о й і]

5�  Підготуйте та проведіть фотоконкурс у класі на тему «Золота осінь»…

Опис картини Йосипа Бокшая «Золота осінь»…

5� Я дізнався, що квітка цинія родом із Мексики, її виростив німецький біолог Йоганн Цинна, тому квітку назвали на його честь.

 

Вправа 19

Ліна навчається у ліцеї № 17. Її хобі – фотографування. Дівчинка готується до конкурсу «Мої місця».

2� Звукові схеми:

м’яко [— = ●́ | — ● ]   [м й а к о]

місця [ — ● | — = ●]    [м´ і с ц’ а]

 

Вправа 20  Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

К[ие]слота — ки́слий;

ч[ие]тати — чи́танка;

в[ие]шневий — ви́шня;

в[еи]рбовий — ве́рби;

кл[е

и]новий — клен;

т[еи]плиця — те́пло.

Вправа 21 

Ремонт, квиток, килим, кермо, океан, директор, тривога, республіка, ведмідь, черешня.

Правопис перевіряємо за словником: ремо́нт, квито́к, ки́лим, кермо́, океа́н, дире́ктор, триво́га, респу́бліка, ведмі́дь, чере́шня.

 

Вправа 22

Малий Микола ще не вміє читати. Він розглядає книжки (кни́ги) старшої сестри (се́стри) Олени. Микола знає тільки букву «о». Вона до колеса (коле́са) подібна. Ось стежина (сте́жка) веде до лісу. Біля пенька (пень) виросли гриби (гриб). За деревом (дере́ва) заховався малий ведмідь (за словником). З кущів виглядає хитра лисиця (лис). О-о-о, це цікаво!

 

Вправа 23

Вербова лоза піднімає і ледачого пня.

Про земельку піклуйся — золотим зерном милуйся.

До доброї криниці стежинка втоптана.

Добро творити — себе веселити.

Перевірка правопису: вербо́ва (бо ве́рби), леда́чого (бо ле́дар), земе́льку (бо зе́млі), зерно́м (бо зе́рна), крини́ці (за словником), стежи́на (бо сте́жка), весели́ти (бо ве́село, весе́лий).

3� Малюнок стосується прислів’я про криницю.

Створили власний малюнок до одного з прислів’їв: посередині нива зі золотим зерном, обаббіч рілля.

 

Вправа 24, 25

Дай, ба-бу-сю, по-ці-лу-ю си-ви-ну тво-го во-ло-сся, те-плим ди-ха-нням зі-грі-ю сні-гом ви-бі-ле-ні ко-си.

2� У вірші автор звертається до бабусі. Звертання у середині речення виділяємо комами.

3� Підкресли букви, які позначають м’які приголосні звуки.

Бабусю, зігрію.

Перевірка: бабусю [б а б у с’ у], зігрію [з’ і г р’ і й у]

 

4� Зробили звуко-буквену схему слова з подовженим приголосним звуком.

Волосся – 7 букв («ве», «о», «ел», «о», «ес», «ес», «я»), 6 звуків [в о л о с’: а]

 

Вправа 26

2� Дідусь добрий, працьовитий, мудрий.

Описали квітку черешні…

3�  Підкреслили букви, які позначають м’які приголосні звуки.

Череш

ню, з’явилися, сьомий.

[ч е р е ш н’ у], [з й а в и л и с’ а], [с’ о м и й]

4� Коли народилася моя мама, дідусь посадив черешню. Навесні на гілках з’явилися чотири квітки. У мамин сьо­мий день народження черешня була справжнім деревом. Весною вона вкривалася білим цвітом. Черешня посту­пово зеленіла, а потім червоніла.

Перевірка правопису: весно́ю (бо ве́сни), зелені́ла (бо зелень, зеле́ний), червоні́ла (за словником).

 

Вправа 27

2� Я дізнався про те, що

• черешня була відома людям майже десять тисяч років;

• у на­роді дерево називали пташиною вишнею;

• місто Мелітополь називають Черешневою столицею України;

• у місті є пам’ятник цій солодкій ягоді;

• Андрій Корвацький при­віз черешню та посадив череш­неві сади.

3� З вірша Лесі Українки «Вишеньки» у словах із м’яким знаком підкресли букви, які позначають м’які приголосні звуки.  

Поблискують черешеньки в листі зелененькім, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

[п о б л и с к у й у т’] [ч е р е ш е н’ к и]  [в]  [л и с т’ і]  [з е л е н е н’ к´ і м]  [ч е р е ш е н’ к и]  [в а б л’ а т’]  [о ч´ і]  [д’ і т о ч к а м]  [м а л е н’ к и м]

 

Вправа 28

Якщо заплющити очі та зосередитися, то можна побачити купу всякої всячини — так, ніби очі в тебе відкриті. Послухай, як дихає черешня, — сказав якось дідусь.

Заплющити [з а п л’ у ш ч и т и], побачити [п о б а ч и т и], відкриті [в´ і дт к р т’ і].

2� Звуковий аналіз за зразком.

Пам’ятник [п а м й а т н и к]: [п] — приголосний, твердий, глухий; [а] — голосний; [м] — приголосний, твердий, дзвінкий; [й] — приголосний, м’який, дзвінкий; [а] — голосний; [т] — приголосний, твердий, глухий; [н] — приголосний, твердий, дзвінкий; [и] — голосний; [к] — приголосний, твердий, глухий.

Інші завдання дивись тут… 

ГДЗ українська мова 4 клас Захарійчук Мовчун

  1. Екстра ГДЗ
  2. 4 клас
  3. українська мова
  4. Захарійчук 2015

👇👇👇

Мова і мовлення. Вправи № 1 – 12

Текст. Вправи № 13 – 49

Речення. Вправи № 50 – 82

Слово.

Значення слова. Вправи № 83 – 96

Іменник. Вправи № 97 – 169

Прикметник. Вправи № 170 – 253

Числівник. Вправи № 254 – 269

Займенник. Вправи № 270 – 302

Дієслово. Вправи № 303 – 377

Прислівник. Вправи № 378 – 411

Повторення вивченого. Вправи № 412 – 420

Переглянути та ознайомитись онлайн з відповідями до підручника з української мови для учнів 4 класу, автор Захарійчук, Мовчун. Нова програма 2015. Готуй домашні задвання Українська мова 4 клас Захарійчук разом з екстра дз

✔️ГДЗ Українська мова 4 клас Захарійчук Мовчун 2015

✔️Автор: М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун

✔️Видавництво: Грамота

✔️ Рік 2015

✔️Мова: Українська

✔️Жанр: відповіді до шкільного підручника

Відповіді та Гдз Укр Мова 4 клас Захарійчук Мовчун 2015

Знайти відповіді до інших авторів ви можете знайти тут

гдз 4 клас українська мова захарійчук домашня робота

Хто не хоче за домашню чи класну роботу отримати максимум балів? А для цього Вам знадобиться смартфон і наш сайт Екстра ГДЗ та під час уроку відповіді ГДЗ Українська мова 4 клас Захарійчук М. Д., А.І. Мовчун. Скористуйтесь цим цифровим посібником з Вашого планшету, мобільного пристрою, чи комп’ютеру.

Для прикладу, зайдіть на портал egdz.net зі свого мобільного телефону чи планштету не згаявши ні секунди часу на реєстрацію та оплату, адже тут ви можете ознайомитись з відповідями безкоштовно. Та швидко розібратись у вправі та написати завдання на відмінно.

Ми вважаємо, що домашні роботи потрібно виконувати спочатку самостійно, щоб засвоїти пройдений матеріал у школі. А після цього можна заглянути і звірити відповіді з ГДЗ з української мови для 4 класу авторів Мовчун і Захарійчук.
Готуйтесь до уроків завжди з Екстра ГДЗ.
Інші подібні відповіді:

ГДЗ Українська мова 4 клас Вашуленко 2015
ГДЗ 4 клас Українська мова Варзацька 2015

Часті питання з української мови у 4 класі

💰 Що таке текст?

❤️ Що таке займенник?

Займенник — це самостійна частина мови, що вказує на предмети, ознаку предмета, кількість, але не називає їх. В українській мові займенники характеризуються розрядом, а також у певних розрядах родом, числом, відмінком. Переходь до відповідей розділу Займенник, автор Захарійчук

🍀 Що таке речення?

Речення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, відносно незалежну думку; значеннєве, граматичне та інтонаційне ціле, що виражає якусь думку у відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів. Переходь до відповідей розділу Речення, автор Захарійчук

💎 Що таке іменник?

Іменник — самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка, відповідає на питання хто? або що?. В українській мові, яка належить до флективних синтетичних мов, іменник є змінною частиною мови, загалом, в інших мовах іменник може не змінюватися. Переходь до відповідей розділу Іменник, автор Захарійчук

💎 Що таке числівник?

Числі́вник — самостійна частина мови, що позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі та відповідає на питання скільки?, котрий? Числівники за значенням поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні бувають збірні, дробові, неозначено кількісні і власне кількісні. Переходь до відповідей розділу Числівник, автор Захарійчук

Актив 2

 

Фольклорный ансамбль исполняет украинские песни в Украинской лиге Филадельфии, за одним исключением на английском языке: «Royals» Lorde, песня, которая перекликается с настроениями революционеров, захвативших президентский дворец Виктора Януковича | Фото: Тереза ​​Стигейл

Примечание редактора: В выходные перед началом зимних Олимпийских игр в Сочи, одновременно с тогдашними мирными протестами в Киеве*, Лиз Спикол и я отправились на северо-восток Филадельфии, чтобы посмотреть, сможем ли мы получить информацию о местных жителях. ‘ ощущение нарастания напряженности между российскими и западными силами и идеалами в Украине*. Дедушка Лиз, еврейский иммигрант, приехал в Америку из городка в досоветской Украине: Шпиколосы, откуда происходит англизированное «Спикол». Мы посетили ряд предприятий и отлично поужинали в ресторане Passage по адресу 10783 Bustleton Avenue. Еще до того, как Олимпиада привлекла внимание всего мира к России, люди в основном жили повседневной жизнью, и не было никакого чувства опасения или каких-либо прогнозов переворота или военной мобилизации.

Но за месяц, прошедший с тех пор, во время Олимпиады и особенно после нее, события произошли так быстро, что было сложно уследить за ними, и даже тем, кто это делает, приходится с осторожностью относиться к сообщениям из Украины и помнить о пропаганда и откровенная ложь.

Учитывая ее склонность к убедительным, интересным для людей фоторепортажам, таким как хроника таких событий, как Эль-Сентро-де-Оро, 52-я улица и Вудленд-авеню, Тереза ​​Стигейл сразу же пришла на ум, когда мои соредакторы Натаниэль Попкин и Пит Вудалл и я обсуждали что ситуация на Украине значила для Филадельфии.

Многослойное эссе Терезы начинается примерно 12 февраля и включает в себя посещение знаменитого украинского католического собора, демонстрацию, объединяющую местных украинцев и поляков у Дома коммунальных служб, а также беседы с некоторыми лидерами местной украинской общины. события разыгрывались в Украине, Крыму и России в режиме реального времени.

*Украина или Украина? Киев или Киев? В истории, запутанной глубоко, даже решить, как назвать страну или ее столицу, может быть сложно. ( В Business Insider есть хорошее объяснение этого ЗДЕСЬ.) В двух словах, это вопросы языка — еще один элемент в основе украинско-российского конфликта. Как мы хотели услышать от местного украинского сообщества, и они предпочитают Киев (произносится как «KEH-iv») и Украину (не «the»), здесь используются именно эти термины.

Без лишних слов, эссе Терезы об украинской Филадельфии.

—Брэдли Мол

* * *

Украинская лига Филадельфии, 23-е место и Браун в Фэрмаунте | Фото: Тереза ​​Стигейл

В связи с тем, что бывший президент Украины Виктор Янукович находится в изгнании, а количество протестующих, захвативших его роскошный дворец, увеличилось, Hidden City связался с лидерами украинской общины Филадельфии, чтобы узнать их мнение о новостях. У многих местных украинцев до сих пор есть семьи в Украине, и они приезжают, когда могут.

Мы начали с посещения Украинской лиги Филадельфии (УЛП), в их штаб-квартире в Фэрмаунте. ULP на 23-й и Браун-стрит является местом встречи одной из нескольких местных украинских общин, в том числе Северной Свободы (дом Украинской католической архиепархии), Северо-Восточной Филадельфии (особенно Бастлтона и Сомертона) и Дженкинтауна.

ULP управляется советом из 15 добровольцев, в том числе Ярославом Коваливом, директором по бюджету American Communities Trust, Марком Захарчуком, бывшим сотрудником избирательного участка (и вышибалой в ULP), и Джорджем Швабюком, бизнес-юристом. «Социальное» членство стоит 10 долларов в год, а «Активное» членство — 15 долларов; в баре на цокольном этаже подают украинское пиво и играет живая музыка. Пока мы были там, фольклорный ансамбль играл украинские песни, а люди танцевали. В общественном зале, который сдает в аренду ULP, проходила кадриль под старинный оркестр. Всего за несколько недель до этого Ковалив организовал выступление украинского квартета «ДахаБраха», который направлялся в Миннесоту на выступление в «Домашнем компаньоне в прериях».

Ярослав Ковалив в Украинской лиге | Фото: Тереза ​​Стигале

Прадед Ярослава Ковалива иммигрировал из Украины в США в конце 1800-х – начале 1900-х годов, вырванный большевиками, которые отобрали его землю. Как и большинство его собратьев-иммигрантов в то время, их также тянуло в США для постоянной работы на металлургических и сталелитейных заводах, Baldwin Locomotive, сахарных заводах и других промышленных предприятиях.

Ярослав с родителями переехал сюда в 1996 году, покинув родной город Дрогобыч после того, как столкнулся с некоторыми трудностями в бизнесе: его мать владела аптекой в ​​небольшом курортном городке в горах, а отец был финансовым директором строительной завод материалов. Они выиграли в лотерею грин-карт и приехали к своей двоюродной бабушке, которая принимала их у себя дома на северо-востоке Филадельфии, пока они обустраивались.

Наблюдая за происходящими событиями издалека на этой стороне земного шара, Ковалив подчеркнул, что украинская община в Филадельфии стоит за народом Украины. «Наши сердца сочувствуют 77 людям, которые погибли [во время протестов на Евромайдане] и проявили мужество, отстаивая свои убеждения», — говорит он. «Мы также хотим, чтобы Украина знала, что их жизни не были потеряны напрасно и дело было правое. Мы испытываем огромное чувство поддержки для нашей семьи и друзей дома».

В Филадельфии, как представитель Украинской лиги, он говорит: «Наша задача номер один — заставить людей понять борьбу».

* * *

Под куполом Украинского католического собора | Фото: Тереза ​​Стигале

В минувшее воскресенье, 2 марта, я присутствовал на Божественной литургии (она не называется мессой) в украинском католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия по приглашению преп. Ивана Демкива. (Прошлым летом он вместе с одним из редакторов Hidden City Брэдом Молом сделал фоторепортаж об огромной модернистской церкви с золотым куполом, построенной в 1963-66 и разработан Юлианом Ястремским. )

Священник Демкив сказал, что община и архиепархия хорошо осведомлены о ежедневных изменениях, и что они думают о своих семьях на родине. «Все мы здесь молимся о помощи Бога и помощи мира, чтобы Украина была свободной». Во время 11-часовой (английской) службы не было явного упоминания об Украине, но священник Демкив сказал, что он действительно говорит о беспорядках на родине на ранней воскресной утренней службе, на украинском языке.

Перед началом Божественной литургии меня встретил отец иподиакон Роман Опрыск. Он объяснил, что этот конкретный день, последнее воскресенье перед Великим постом, был «Прощеным воскресеньем», когда всем членам церкви предлагается просить прощения за любые проступки, которые они могли причинить другим. Своевременное и случайное событие, учитывая политический климат в их родной стране, церковная служба была сосредоточена вокруг мира.

Опрыск из Михолии, небольшого городка на востоке Украины — преимущественно пророссийского региона — и до сих пор имеет там семью. Как они поживают прямо сейчас? — Они настолько хороши, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Но украинцы в целом стремятся к включению в ЕС. Они надеются, что иностранные государства будут уважать суверенитет Украины.

Как и ожидалось, он верит в высшие силы для разрешения конфликта. «Мы все молимся об особых намерениях и просим Бога вмешаться со своей мудростью и даровать мир Украине», — говорит он.

* * *

Украинский протестующий, выступающий за независимость, на демонстрации 23 февраля на площади Томаса Пейна у здания муниципальных служб | Фото: Тереза ​​Стигале

В воскресенье, 23 февраля, сотни людей собрались на площади Томаса Пейна, через дорогу от мэрии, чтобы оплакать павших и объединиться в поддержку независимой Украины, заручившись поддержкой общин Филадельфии. Украинский образовательно-культурный центр (УКЦ) в Дженкинтауне находится в центре этих сообществ.

Марко Тарнавски, исполнительный директор центра, называет UECC ядром украинской деятельности в юго-восточной Пенсильвании, регионе, где проживает почти четверть миллиона человек украинского происхождения. Центр занимает здание бывшей школы, которое UECC купила для использования в качестве своей штаб-квартиры.

Большинство из примерно 1300 членов UECC живут в Филадельфии, и большинство из них иммигрировали в США всего за последние 15-20 лет. Члены делают пожертвования, но до 8000 украинцев посещают и используют помещения для различных занятий, мероприятий и мероприятий. По утрам в субботу около 300 учеников в возрасте от детского сада до 12-го класса учатся в школе, чтобы выучить язык и сохранить украинскую культуру. Каждый день у 20-30 различных украинских групп могут быть запланированы встречи. У некоторых групп также есть помещения в УЭК, таких как инвестиционные клубы, Украинский федеральный кредитный союз самообеспечения, Школа ансамбля украинского танца «Волошки» и Украинский комитет по правам человека.

Как некоммерческая организация 501(c)(3), UECC является беспристрастной в отношении политики. Однако, выступая как гражданин США, воспитанный родителями украинского происхождения, живший и работавший в Украине, Тарнавский разделяет коллективную точку зрения американцев украинского происхождения. «Мы крайне возмущены ситуацией в Украине и очень внимательно следим за событиями. Мы надеемся на более сильную и позитивную реакцию правительства США, и некоторые из них уже происходят сейчас».

Ссылаясь на независимость Украины от России в 1991, он рад видеть, что «после многих лет лунатизма через свою независимость люди теперь пробуждаются к реальности… Действия Путина можно интерпретировать как отношение к Украине как к части Российской империи». Каким бы невероятным это ни казалось в случае с Владимиром Путиным, Тарнавски надеется, что русские начинают осознавать опасность, которую они создали, и что они отступят.

В целом, украинская община в районе Филадельфии хочет, чтобы украинский народ оставался независимым от России и поддерживал сильное демократическое и прозрачное общество. С этой целью в этот четверг автобусы со всех концов США отправятся в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Сторонники идут прямо к Белому дому и Национальной аллее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *