Укр мова 3 клас м с вашуленко: Відповіді (ГДЗ) Українська мова 3 клас Вашуленко Васильківська Дубовик (ответы) НОВА ПРОГРАМА, 2020, 2013 » Допомога учням

ГДЗ Вашуленко, Васильківська, Дубовик § 44, 45 сторінка 140 – 145 Українська мова 3 клас частина 1 Нова програма 2020 року Ответы (Відповіді до підручника) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника «Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)» 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 44 Вимова і правопис числівників

Сторінка 140

Вправа 1 Натуральні числа

1 дес. 1 од. = 11   одина́дцять

1 дес. 2 од. = 12   двана́дцять

1 дес. 3 од. = 13   трина́дцять

1 дес. 4 од. = 14   чотирна́дцять

1 дес. 5 од. = 15   п’ятна́дцять

1 дес. 6 од. = 16   шістна́дцять

1 дес. 7 од. = 17   сімна́

дцять

1 дес. 8 од. = 18   вісімна́дцять

1 дес. 9 од. = 19   дев’ятна́дцять

Речення зі сполученням слів дванадцять місяців

Рік має дванадцять місяців. Через дванадцять місяців я стану старшим на рік. Нещодавно мама читала молодшій сестричці казку про дванадцять місяців.

 

Вправа 2 Підкреслили числівники

Скільки дівчаток у вашому класі?

У нашому класі де́сять дівчаток.

Скільки хлопчиків?

У нашому класі двана́дцять хлопчиків.

Скільки загалом дітей у вашому класі?

У нашому класі загалом два́дцять дво́є дітей.

Доведи, що підкреслені слова є числівниками. Слова десять, дванадцять і двадцять двоє вказують на кількість істот і відповідають на питання скільки?

 

Вправа 3 Поставили наголос

Шість — шістна́дцять, шістдеся́т, шістсо́т.

Сім — сімна́дцять, сімдесят, сімсот.

Вісім — вісімна́дцять, вісімдеся́т, вісімсо́т.

Дев’ять — дев’ятна́дцять, дев’яно́сто, дев’ятсо́т

 

Сторінка 141

Вправа 4

15 + 15 = 30  три́дцять        25 + 25 = 50  п’ятдеся́т

30 + 30 = 60  шістдеся́т       40 + 40 = 80  вісімдеся́т

• Позначили кількість звуків і букв

тридцять – 7 звуків ([т р и д ц’ а т’]), 8 букв («те», «ер», «и», «де», «це», «я», «те», «знак м’якшення»), 2 склади (трид-цять)

п’ятдесят – 8 звуків ([п й а д: е с а т]), 8 букв («пе», «я», «те», «де», «е», «ес», «я», «т», «знак м’якшення»), 3 склади (п’я-тде-сять)

шістдесят – 8 звуків ([ш‛ і с д: е с’ а т]), 9 букв («ша», «і», «ес», «те», «де», «ес», «я», «те»), 3 склади (ші-стде-сят)

вісімдесят – 10 звуків ([в‛ і с’ і м д е с’ а т]), 10 букв («ве», «і», «ес», «і», «ем», «де», «е», «ес», «я», «те»), 4 склади (ві-сім-де-сят)

 

Вправа 5 Трійка коней пробігла за годину 40 кілометрів.

А скільки кілометрів пробіг кожен кінь? Також сорок кілометрів.

 

Вправа 6 Фразеологізми

Приказки

Прислів’я

Схожі, як дві краплі води. (Дуже однакові)

Знаю, як свої п’ять  пальців. (Добре знайомі)

Краще один раз побачити, ніж сім разів почути. (Не довіряти слухам)

Один розум добре, а два — краще. (Про взаємодопомогу)

Вправа 7  Поставили наголос у числівниках

Йдеться про зуби: у білки — два́дцять два, у зайця — два́дцять ві́сім, у кішки — три́дцять, у кенгуру — три́дцять два, у кашалота — шістдес

я́т, а в дельфіна — аж дві́сті п’я́тдесят.

 

Вправа 8

Густий ліс, чисте поле, дві стежини, два озера. Відгадка: волосся, лоб, брови, очі.

Два брати через доріжку живуть, та один одного не бачать. Відгадка: очі.

У двох матерів по п’ять синків, і всім одне ім’я. Відгадка: пальці.

• Склали загадки з числами 5, 9, 12

Їх разом чотири рази по п’ять. Відгадка: пальці

Цифру дев’ять переверни і нову цифру назви. Відгадка: шість.

Дванадцять синів цілий рік по колу ходять. Відповідь: місяці.

Дванадцять зіркових знаків уночі на небі з’являються . Відгадка: сузір’я.

 

Сторінка 142

Вправа 9 Читаємо математичні вирази

Додавання:

60 + 35

сума чисел шістдесят і тридцять п’ять

шістдесят збільшити на тридцять п’ять

перший доданок шістдесят, другий – тридцять п’ять

до шістдесяти додати тридцять п’ять

шістдесят плюс тридцять п’ять

60 + 20

сума чисел шістдесят і двадцять

шістдесят збільшити на двадцять

перший доданок шістдесят, другий – двадцять

до шістдесяти додати двадцять

шістдесят плюс двадцять

 

Віднімання:

30 – 22

різниця чисел тридцять і двадцять два

тридцять зменшити на двадцять два

зменшуване тридцять, від’ємник – двадцять два

від тридцяти відняти двадцять два

тридцять мінус двадцять два

70 – 25

різниця чисел сімдесят і двадцять п’ять

сімдесят зменшити на двадцять п’ять

зменшуване сімдесят, від’ємник – двадцять п’ять

від сімдесят відняти двадцять п’ять

сімдесят мінус двадцять п’ять

60 + 35 = 95  До шістдесяти гривень додати тридцять п’ять гривень дорівнює дев’яносто п’ятьом гривням.

60 + 20 = 80  До шістдесяти гривень додати двадцять гривень дорівнює вісімдесятьом гривням.

30 – 22 = 8     Від тридцяти гривень відняти двадцять дві гривні дорівнює восьми гривням.

70 – 25 = 45   Від сімдесяти гривень відняти двадцять п’ять гривень дорівнює сорока п’ятьом гривням.

 

Вправа 10  Налетіли горобці, посідали на стовпці. Сім, сімнадцять, без двох двадцять, семеро, троє, ще й малих двоє.

7 + 17 + (20 – 2) + 7 + 3 + 2 = 54 (г.) – горобців налетіло.

 

Вправа 11  Кіт скочив із дерева і пробіг 30 м. Тоді повернувся і пробіг назад 40 м. На якій відстані від дерева він зупинився?

40 – 30 = 10 (м)  Читаємо вираз: сорок мінус тридцять, від сорока відняти тридцять, сорок зменшити на тридцять.

 

Сторінка 143

Вправа 12

3кутник – трикутник, 2надцять – дванадцять, ак3са – актриса, майс3 – майстри, айс3 – айстри, 3надцять – тринадцять, 3чі – тричі, зі3 – зітри, 3має – тримає, ві3 – вітри.

 

Вправа 13

На гілці висіло

три червоненькі яблучка. Три купчасті хмаринки пливли по небу.

Розбір числівника як частини мови

1) Три називає кількість

2) скільки?

3) числівник

4) з іменником яблучка

5) другорядний член речення

 

Вправа 14  Підкреслили числівники

Доба триває двадцять чотири години. Сьогодні день триває десять годин. Сьогодні ніч триває чотирнадцять годин.    

• Виконали розбір числівників як частини мови

Двадцять чотири називає кількість

Скільки?

Числівник

З іменником години

Другорядний член речення

Десять називає кількість

Скільки?

Числівник

З іменником години

Другорядний член речення

Чотирнадцять називає кількість

Скільки?

Числівник

З іменником години

Другорядний член речення

§ 45 Дієслово як частина мови

Сторінка 144

Вправа 1 Дієслово

(Що робити?) писати, (що робить?) пише, (що роблять?) пишуть, (що робив?) писав, (що зробив?) написав, (що зробить?) напише.

А дієслово ні хвилини, повір (що роби?), без дії не живе: працює (що робить?), вчить (що робить?), співає (що робить?), лине (що робить?), читає (що робить?), грається (що робить?), пливе (що робить?).

• Дієслова за абеткою

абетковій послідовності): вчить, грається, лине, пливе, повір, співає, читає 

Різні форми слова: співає, співаєш, співають.

  Спільнокореневі слова: співає, спів, співанки, співачка, співучий, оспіваний, приспів, заспів, співаночка, приспівує.

• Грається – 3 склади, 6 звуків [г р й е ц’: а], 8 букв («ге», «ер», «а», «є», «те», «знак м’якшення», «ес», «я»)

 

Вправа 2  Чого навчають прислів’я

Хто з розумним поведеться, той розуму набереться.

Мудра голова дбає про хороші слова.

Розуму чоловік вчиться цілий вік.

Сила перед розумом поступається.

Гарно того вчити, хто хоче все знати.

• Довели, що вставлені слова є дієсловами: слова називають дію і відповідають на такі питання: вчити (що робити?), поступається (що робить?), дбає (що робить?), поведеться (що зробить?), знати (що робити?), вчиться (що робить?), набереться (що зробить?).

• На мою думку, іменник розум походить від дієслова розуміти.

 

Сторінка 145

Вправа 3 Підкреслили дієслова

Сонце за день притомилося, поважчало і вже ледве трималося вгорі, все нижче опускалося до небосхилу. Ліс простягнув йому назустріч набубнявілі крони. Ще трохи, й воно вмостилося у затишному, теплому гнізді, де й переспить до ранку. Надвечір’я було світле і м’яке, наче його хто вистелив сизуватим пір’ям.

• Притомилося (що зробило?), поважчало (що зробило?), трималося (що робило?), опускалося (що робило?), простягнув (що зробив?), вмостилося (що зробило?), переспить (що зробить?), вистелив (що зробив?)

 

Вправа 4 Частини мови

В люд-сько-му сві-ті, є аж сім чу-дес: це вмі-ння ба-чи-ти і чу-ти, го-во-ри-ти. .. І від-чу-ва-ти — це скла-дний про-цес… Ще ду-ма-ти, ра-ді-ти і лю-би-ти. 

Уміння: творити, мріяти, допомагати, мислити, співпереживати.

• Дієслова (що робити?): бачити, чути, говорити, відчувати, думати, радіти, любити.

 

Вправа 5 Дієслова за абеткою: бачити, давати, класифікувати, коментувати, мислити, навчитися, обґрунтовувати, приймати, спостерігати, ставити.

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ українська мова 3 клас М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська

  • Головна
  • 3 клас
  • Українська мова
  • Вашуленко

Нові гдз 3 клас українська мова 2020

українська мова Варзацька Трохименко

українська мова Вашуленко Васильківська

українська мова Захарійчук

українська мова Іщенко

українська мова Кравцова Придаток

Розділи та номери сторінок до нового гдз з української мови 2020 М.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *