Основи правознавства 9 клас – Учебники Правознавство 9 класс онлайн на 4BOOK, скачать підручник

Підручник Основи правознавства за 9 клас Андрусишин » mozok.click

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Перун

 Автори: Б. І. Андрусишин, С. О. Берендєєв, Р. В. Губань


Читати Онлайн Підручник Основи правознавства за 9 клас Андрусишин

 

В результаті засвоєння матеріалу курсу ви зможете оволодіти певним обсягом знань і вмінь:

Знати:

— основні права, свободи та обов’язки людини;

— галузі права та їхні загальні положення;

— форми держави та особливості організації державної влади;

— як влаштуватися неповнолітньому на роботу; укладати шлюб;

— процедуру звернення до органів державної влади;

— механізми захисту власних прав;

— юридичні професії та особливості їхньої діяльності.

Уміти:

— застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;

— аналізувати, творчо осмислювати та логічно впорядковувати інформацію, вміщену у джерелах права;

— працювати з термінологічним словником;

— свідомо і доречно використовувати термінологічні поняття та висловлювати власну думку щодо можливості ефективної реалізації своїх прав неповнолітніми;

— пояснювати, що таке право і яка його роль у житті суспільства, визначати деякі важливі поняття і терміни юридичної науки;

— опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів;

— аналізувати, оцінювати і розв’язувати життєві ситуації, спираючись на знання положень законів;

— використовувати, застосовувати і дотримуватись правових норм у своїй поведінці;

— оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими людьми, спілкуватись, дискутувати, колективно розв’язувати проблеми.


Як працювати з підручником

У підручнику є матеріали для обговорення, проведення тематичних дискусій, велика кількість витягів із законів та інших нормативно-правових актів. Існує рубрика «Цікаво знати», в якій представлено маловідомі факти з історії про ті норми або галузі права, які ви будете вивчати. В кінці кожної теми є словник, який допоможе легко знайти необхідні терміни. Також у підручнику представлено багато схем та ілюстративного матеріалу, який дає можливість кожному обрати для себе оптимальну форму опрацювання та запам’ятовування навчального матеріалу. Вирішення юридичних завдань дасть можливість змоделювати життєві ситуації, які підготують вас до практичного застосування набутих знань.

Викладання курсу передбачає використання інтерактивних методів, які спрямовані на розвиток критичного мислення (метод мозкового штурму, робота в малих групах, парах, імітації спрощених судових слухань, ажурної пилки тощо).

Які з цих методів обрати — це право вибору кожного учня та вчителя. Головне, що в підручнику є необхідні матеріали для організації різних форм навчання. А далі все залежить від вашої творчості.

Крім того, навчальний курс розрахований на розвиток умінь учнів висловлювати власну позицію, аргументовано її відстоювати, посилаючись на відповідні норми чинного законодавства. Застосовувати набуті знання для визначення способу поведінки і порядку дій в конкретних ситуаціях, процедури звернення до відповідних органів та установ по кваліфіковану юридичну допомогу.

Ми сподіваємося, що цей підручник стане для вас своєрідним дороговказом в побудові справжньої правової держави в Україні, творцями якої ви станете.

mozok.click

Шкільні підручники для 9 класу з правознавства скачати

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література

gdz4you.com

Підручник Основи правознавства за 9 клас Васильків, Кравчук » mozok.click

Побудова підручника

Навчальний матеріал, уміщений у підручнику, складається з 5-ти розділів відповідно до 5-ти тем програми курсу «Основи правознавства», яка передбачає вивчення цього предмета впродовж одного року в обсязі 35 годин. У кожному розділі, крім звичних для вас параграфів, є такі, що відповідають передбаченим програмою практичним заняттям, а також параграфи, які містять матеріали для проведення уроків узагальнення знань із теми.

У кожному параграфі є інформація, обов’язкова для вивчення, а також додаткова, яка полегшить розуміння теми, допоможе поєднати вивчення основ правознавства з іншими предметами — історією України, всесвітньою історією, географією, літературою тощо. У юридичній науці часто використовують терміни, що походять із правової практики Давнього Риму. Тому для маркування окремих рубрик та елементів структури підручника за основу взято латинські крилаті вислови.

Verba magistri — Слова учителя — Епіграф, крилатий вислів, прислів’я чи цитата, які слугують ключем до «відкриття» нової теми, допомагають пов’язати новий навчальний матеріал із тими знаннями, що у вас уже є, та підготуватися до осмислення нової інформації

Nota bene — Зверни увагу — Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми, базові. Ви повинні розуміти їх суть, знати їхні ознаки та властивості, вміти застосовувати в усному та письмовому мовленні

Ad litteram — Буквально, дослівно — Додаткова інформація з теми, що може вас зацікавити, а також терміни та поняття, які є додатковими, допоміжними під час вивчення нового матеріалу

Ab initio — Із першооснов — Інформація з історії питання, короткий екскурс у минуле, корисний для розуміння теми загалом і встановлення міжпредметних зв’язків

De jure — Згідно із законом — Право, виражене в тексті закону.

Пропонуємо ознайомитися з положеннями нормативно-правового акту та дізнатися, які приписи встановлено правотворчими суб’єктами для врегулювання тієї чи іншої ситуації

Fiat justitia! — Хай здійсниться правосуддя! — Такими словами в Давньому Римі завершували розгляд судової справи, зачитуючи остаточне рішення суду. Використовуючи набуті в процесі вивчення основ правознавства знання, розв’яжіть юридичну ситуацію, запропоновану в цій рубриці, та заверште свою відповідь словами «Fiat iustitia!». Обговоріть результат

Dictum factum — Сказано — зроблено — Позначка практичних завдань,

виконуючи які ви застосуєте отримані теоретичні знання, поглибите засвоєння інформації та сформуєте вміння і навички. Спосіб виконання цих завдань (колективно класом, у парах, групах чи індивідуально), а також форму виконання (усно чи письмово) — визначає вчитель

Repetitio est mater studiorum — Повторення — матір навчання — Крилатий латинський вислів, який має вказати вам, що настав момент повторити пройдений на уроці шлях навчання, виділити важливу інформацію, перевірити, чи правильно ви її зрозуміли, та узагальнити отримані знання. Це запитання і завдання для роботи в класі — Перевірте себе!

Спосіб і форму виконання цих завдань — визначає вчитель

Bona fide — Сумлінно — Домашня робота, завдання якої треба виконати старанно і сумлінно, щоб бути готовими до отримання нових знань. Учитель може замінити, уточнити, додати завдання, а також визначити форму виконання — усно чи письмово

 


Орієнтуватись у рубриках підручника вам також допоможуть фонові кольори рубрик, схем і таблиць. Наприклад, червоним кольором («Зупинись!») позначено важливі терміни та поняття, без усвідомлення яких далі «рухатися» не варто. Жовтим кольором («Приготуватись!») позначено завдання і вправи, які допоможуть сформувати ваші компетенції, вміння, тобто навчать пояснювати поняття, вирішувати життєві ситуації за допомогою правових знань, знаходити альтернативні розв’язки. Зеленим

кольором («Вперед!») позначено правові норми, виражені у статтях законів чи інших нормативних актів, адже, знаючи слово закону для тієї чи іншої ситуації, можна впевнено обирати той чи той варіант поведінки в житті.

Щоб ви навчилися пояснювати поняття, які не вимагають дослівного заучування напам’ять, але ви маєте їх усвідомити, передбачено окремі завдання-зразки з певним алгоритмом пояснення терміна — «Поясни (поясніть) логічний ланцюжок у структурі поняття» і дещо складніші — «Склади (складіть) логічний ланцюжок…». Ви можете виконувати ці завдання в парах чи індивідуально, усно чи письмово, але маєте розуміти, що вміння «одягнути свою думку в слово» вам знадобиться в подальшому житті, яку б професію ви не обрали.

Спеціальні завдання, пов’язані з ілюстративним матеріалом, зацікавлять учнів, які люблять сприймати нове через образи, символи та асоціації.

Для позначення початку параграфів, що відповідають урокам вивчення нового матеріалу, практичним заняттям та урокам узагальнення, у підручнику використано додаткове маркування:

Non scholae, sed vitae discimus — Не для школи, для життя вчимося — Цей вислів давньоримського філософа Сенеки позначає початок параграфа і щоразу на початку вивчення нової теми наголошує, що отримані знання та вміння знадобляться вам у майбутньому

Summa summarum — Сума сум, остаточний висновок — Підсумок вивчення теми, систематизація отриманих знань, а також система запитань і завдань, що допоможуть вам підготуватися до уроку узагальнення з теми

Scientia potentia est — Знання — це сила — Таким символом позначається структурна частинка параграфа, що містить певну кількість інформації, передбаченої вимогами програми, і розкриває одне з питань теми

Початок кожного розділу виділено шмуцтитулом — сторінкою-заставкою, на якій, окрім назви розділу й державних вимог до знань та умінь учнів, є символічне зображення, що слугує основою для переліку термінів і понять, якими ви оперуватимете після вивчення теми. У верхній частині сторінок підручника, у колонтитулах, вказано назву відповідного розділу, номер та назву параграфа, що також допоможе вам швидко знаходити потрібний навчальний матеріал.

Наприкінці підручника в розділі «Додатки» вміщено схеми і таблиці, термінологічний словник, список додаткової навчальної літератури. Радимо ознайомитися з їх наповненням на початку навчання та використовувати у процесі виконання завдань.

mozok.click

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *