Гдз по укр мови 9 клас заболотний: ГДЗ (ответы) Українська мова 9 клас Заболотний 2017. Відповіді до підручника, решебник онлайн

Українська мова 9 клас Заболотний 2017 Нова програма

Шановні дев’ятикласники!

Вступ. Розвиток української мови

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

 § 1. Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

§ 2. Розділові знаки при порівняльних зворотах, звертаннях, вставних словах, однорідних членах речення

§ 3. Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами

ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА

§ 4. Пряма мова

§ 5. Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою

§ 6. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення

§ 7. Діалог

§ 8. Узагальнення вивченого з теми «Пряма й непряма мова»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 9. Складне речення та його ознаки

§ 10. Складносурядне речення та його ознаки

§ 11. Кома і крапка з комою між частинами складносурядного речення

§ 12. Тире між частинами складносурядного речення

§ 18. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення»

 

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 14.

Складнопідрядне речення та його ознаки

§ 15. Види складнопідрядних речень

§ 16. Складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами

§ 17. Складнопідрядні речення зі з’ясувальними підрядними частинами

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу

§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії й ступеня та з підрядними порівняння

§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини та наслідку

§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними частинами мети, умови, допусту

§ 22. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами

§ 23. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення»

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 24. Безсполучникове складне речення та його ознаки

§ 25. Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

§ 26. Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення

§ 27. Тире між частинами безсполучникового складного речення

§ 28. Узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

§ 29. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

§ З0. Розділові знаки в складному реченні із сурядним і підрядним зв’язком

§ 31. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

§ 32. Узагальнення вивченого з теми «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку»

 

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ Й ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(Повторення й узагальнення)

§ 33. Текст і його основні ознаки

§ 34. Будова тексту. Мікротема й абзац

§ 35. Види й засоби міжфразного зв’язку

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

 § 36. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

§ 37. Орфографія

§ 38. Пунктуація

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення

Тема 2. Читання мовчки

Тема 3. Вимоги до мовлення. Діалог

Тема 4. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

Тема 5. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

Тема 6. Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

Тема 7. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему

Тема 8. Аудіювання

Тема 9. Ділове мовлення. Заява. Автобіографія

Тема 10. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему

Тема 11. Письмовий твір-роздум в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Тема 12. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Тема 13. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю

Тема 14. Тези прочитаного (публіцистичної чи науково-пізнавальної статті)

Тема 15. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

ДОДАТКИ

Додаток 1. Основні правила орфографії

Додаток 2. Основні пунктограми

Додаток 3. Словничок синонімів

Додаток 4. Тлумачний словничок

Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань

Додаток в. Відповіді до вправ

Поскаржитися на матеріал Як тут завантажувати? інструкція

Завантажити Українська мова 9 клас Заболотний

ГДЗ Українська мова 9 клас 2020

 • рік: 2017

  автори: Н. Б. Голуб, А. В. Ярмолюк

  видавництво: Педагогічна Думка, Київ

 • ГДЗ Українська мова 9 клас Заболотний 2017 — готові відповіді до вправ

  рік: 2017

  автори: О.В. Заболотний, В.В. Заболотний

  видавництво: Генеза, Київ

 • ГДЗ Українська мова 9 клас Авраменко 2017 — нова програма відповіді до вправ

  рік: 2017

  автори: О. М. Авраменко

  видавництво: Сиция

 • ГДЗ Українська мова 9 клас Глазова 2017 — відповіді до вправ нова програма

  рік: 2017

  автори: О.П. Глазова

  видавництво:

  Ранок, Харків

 • ГДЗ Українська мова 9 клас Ворон Солопенко 2017 — відповіді до вправ за новою програмою

  рік: 2017

  автори: А.А. Ворон, В.А. Солопенко

  видавництво: Освіта, Київ

 • ГДЗ Українська мова 9 клас Заболотний — готові відповіді до вправ онлайн

  рік: 2009

  автори: О.В. Заболотний, В.В. Заболотний

  видавництво: Генеза, Київ

 • ГДЗ Українська мова 9 клас В.Ф. Жовтобрюх 2009 — Комплексний зошит

  рік: 2009

  автори: В. Ф. Жовтобрюх

  видавництво: Ранок, Харків

 • ГДЗ Українська мова 9 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк 2009

  рік: 2009

  автори: Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк

  видавництво: Освіта, Київ

 • ГДЗ Українська мова 9 клас С.В. Ламанова, Н.І. Черсунова 2010 — Тест-контроль

  рік: 2010

  автори: С.В. Ламанова, Н.І. Черсунова

  видавництво: Видавничий дiм «Весна»

 • ГДЗ Українська мова 9 клас Єрмоленко Сичова 2017 — нова програма

  рік: 2017

  автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук

  видавництво: Грамота, Київ

 • ГДЗ Українська мова 9 клас М.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *