Етика 6 клас: Зачем изучать этику — Стремимся вершин добра — Этика 6 класс разработки уроков — План урока — Конспект урока — Планы уроков

Содержание

Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Будьмо громадянами» — «БУДЬМО ГРОМАДЯНАМИ» — Етика 6 клас розробки уроків — План уроку — Конспект уроку — Плани уроків

ТЕМА IV «БУДЬМО ГРОМАДЯНАМИ»

УРОК  32 Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Будьмо громадянами».

Тема. Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Будьмо громадянами».

Мета: загальнити знання учнів, отримані під час вивчення теми.

Обладнання: підручник, робочий зошит, зошит звичайний, дошка, крейда; аудіозапис пісні «Большой хоровод» (слова О. Жигалкіної, музика А. Хайта).

Епіграф                                            

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води.

В годину щасливу й у радості мить,

Любіть у годину негоди.

(В. Сосюра)

Вислови: «Найбільші подвиги були здійснені заради любові до

Батьківщини» (Ж. Ж. Руссо).

«За рідний край життя віддай» (українське прислів’я).

Ключові  поняття: усі поняття й терміни, вивчені за темою.

Тип уроку:     інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

Контрольна робота.

III.    Заключна частина.

Висновки.

IV.    Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учит ель. Здрастуйте, діти. Ось ми і закінчили вивчення останньої теми в цьому навчальному році. Назвіть її, будь ласка. («Будьмо громадянами».)

Вивчаючи тему, ми говорили про те, якою є мораль демократичного суспільства; про те, як людина обирає життєвий шлях; які права та обов’язки людини в демократичному суспільстві, як слід розуміти справедливість у сучасному демократичному суспільстві; для чого в демократичному суспільстві існують мораль і право; що означає бути громадянином демократичної держави; якими мають бути відношення між народами в багатонаціональній демократичній державі.

2. Актуалізація опорних знань.

Перевірка письмового домашнього завдання з теми

«Якими мають бути відносини між народами в багатонаціональній демократичній державі».

1—2. Чи погоджуєшся з твердженнями?

Громадянські права залежать від національності. (Варіант Б. Ні.)

Відносини між народами повинні ґрунтуватися на толерантності та взаємоповазі. (Варіант А. Так.)

3—4. Упиши в клітинки поняття, про які йде мова.

Любов до Батьківщини. (Патріотизм.)

Неповага до представників інших народів, визнання своєї національності вищою за інші. (Шовінізм.)

5—6. Підбери другу частину прислів’я, вписавши в клітинки відповідні номери. (Кожний край має свій звичай. Що сторона, то й новина.)

7—8. Які почуття і вчинки свідчать про любов до Батьківщини? (Виявом патріотизму я вважаю любов до Батьківщини; прагнення служити їй і захищати її; турботу про природу рідного краю, прагнення зробити свою країну, своє місто чистішим і красивішим; повагу й любов до людей;

пошану до національної мови, звичаїв і традицій народу, до символів народних і державних. )

9—10. Прокоментуй притчу за питаннями.

Чи можна стверджувати, що білі царі упереджено ставилися до чорношкірих? Якщо так, то в чому це виявлялося? (Так, вони упереджено ставилися до чорношкірого, вважаючи, що він не сильний в обчисленнях. Можливо, вони вважали, що через колір шкіри він не може бути їм рівним у знаннях.)

Чому саме чорношкірий цар побачив зірку? (Він не займався складними обчисленнями, а подивився на віддзеркалення неба й побачив зірку.)

Чи залежать моральні якості людини від кольору шкіри, очей, національності? (Ні, оскільки всі люди від природи рівні.)

Чого вчить притча? (Притча вчить того, що всі люди однакові, не має бути переваги кольору шкіри, нації. Усі питання потрібно вирішувати спільно.)

11—12. Поясни або спростуй вислів італійського письменника 19 ст. Алессандро Мандзоні: «Ніщо так не псує народ, як звичка до ненависті». (Цей вислів підтверджує думку про те, що різні народи мають із повагою ставитися один до одного. Якщо люди звикнуть ненавидіти одне одного тільки тому, що вони належать до різних національностей, то будуть безнадійно зіпсовані. У кожного народу повинна бути звичка поважати й любити інший народ.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Сьогодні нам із вами належить узагальнити й повторити вивчене з теми «Будьмо громадянами».

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Узагальнюючи тему, ми повторимо основні поняття й терміни, придумаємо продовження історій; зробимо висновки. Все це допоможе нам впоратися із завданням тематичної контрольної роботи наступного разу.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Учитель. На нашому уроці присутня пані Капелюшок, яка разом зі своїми двома помічниками, Циліндром і Беретом, розподілять всіх вас на три групи: Знайок (10—12 балів), Напівзнайок (7—9 баллів) та Незнайків (0—6 балів).

Контрольна робота.

I частина

Кросворд із теми. Робота з підручником у групах (4 групи).

1.   Суспільство, в якому найвищою цінністю є людина, громадянин. (Громадянське суспільство.)

2.   Доброзичливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, почуттів. (Толерантність.)

3.   Правильне, об’єктивне, неупереджене ставлення до чогось або когось; сукупність правил, які відповідають нормам відносин між людьми.( Справедливість.)

4.   Гарантовані матеріальні, духовні, суспільні, культурні блага, необхідні для життя людини. (Права.)

5.   Держава, у якій живуть представники багатьох національностей. (Багатонаціональна.)

6.   Одна з форм організації суспільного життя, відома як народовладдя. (Демократія.)

7.   Людина, яка підпорядковує свої особисті інтереси громадським, служить батьківщині, народу. (Громадянин.)

8.   Особиста відповідальність людини за розв’язання якоїсь проблеми. (Обов’язок.)

9.   Любов до Батьківщини. (Патріотизм.)

10.    Який стосується життя людей і їх відносин у суспільстві. (Соціальний.)

11.    Такий погляд на відносини між народами, коли виявляється неповага до представників інших народів, зневага до них і визнання своєї національності вищою за інші. (Шовінізм.)

12.    Користування однаковими (рівними) з іншими правами. (Рівноправність.)

Капелюшок та її помічники перевіряють кросворди 4-х груп і називають бали. Перемагає та, учасники якої швидше розв’язали кросворд і зробили найменше помилок.

II  частина

Складіть продовження. Робота з підручником у групах (4 групи).

Придумайте завершення історій, які подані в підручнику на с. 182—183. Визначте мораль придуманої вами історії. (Діти виконують завдання. Пані Капелюшок і її помічники оцінюють результати конкурсу.)

ІІІ частина

Ключові поняття.

Учитель. А зараз пані Капелюшок підійде до кожного з вас, ви витягнете питання й повинні будете відповісти на нього. Якщо хтось відповіді не знає, решта дітей піднімають руку, і пані Капелюшок питає того, хто не відповідав або ж відповідав погано й мало.

1. Що ми розуміємо під громадянськістю? (Громадянськість — усвідомлення громадянином своїх прав та обов’язків перед державою, суспільством.)

2. Що ми розуміємо під гуманістичною мораллю? (Гуманістична мораль — моральні норми, пройняті турботою про благо людини, повагою до її гідності, людяністю.)

3. Що ми розуміємо під поняттям свобода? (Свобода — 1. Можливість самостійно вибирати життєві цілі, орієнтири, способи дії, вчинки.

2.    Здатність діяти відповідно до власних інтересів і цілей, приймати рішення й утілювати їх у життя.)

4. Що таке свобода волі, свобода дій, свобода творчості? (Свобода волі — можливість самостійно визначати власні цілі, наміри, спосіб дій, керуючись моральними настановами й цінностями. Свобода дій — можливість діяти без заборон у якій-небудь галузі. Свобода творчості — право людини втілювати мрії та задуми, створюючи щось нове, оригінальне, таке, чого раніше не існувало.)

5. Що ми розуміємо під правами людини? (Права людини — можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні й духовні блага для нормального життя й розвитку. )

6. Що таке декларація? Наведіть приклади. (Декларація — офіційний документ, у якому проголошено певні принципи й положення. Загальна декларація прав людини була прийнята ООН 10 грудня 1948 року. Декларація прав дитини — 1959 року.)

7. Що означає термін «права дитини»? (Права дитини — це певні можливості, необхідні людині до 18 років для існування й досягнення зрілості.)

8. Що таке конвенція? Наведіть приклади. (Конвенція — договір між державами з якогось спеціального питання. Міжнародна конвенція про права дитини (1989 рік).)

9. Що ми розуміємо під соціальною різноманітністю? (Соціальна різноманітність — ознака суспільства, яке складається з неоднакових, не схожих одне на одного людей.)

10.    Що ми розуміємо під правовими нормами і законом? (Правові норми — спільні загальнообов’язкові правила поведінки людей, що встановлюються й охороняються державою. Закон — офіційний письмовий документ, що містить правові норми і приймається законодавчим органом держави. )

11.    Наведіть приклади громадянських почуттів, громадянських якостей. (Громадянські почуття — почуття любові до Батьківщини, почуття обов’язку її захищати; почуття поваги до символів держави, її культури, мови, історії, громадянська гідність. Громадянські якості — здатність спрямовувати свою роботу й життя на користь Батьківщині; уміння нести відповідальність за майбутнє своєї країни.)

12.    Дайте визначення понять «нація»; «національність»; «народ». (Нація — історична форма спільноти людей, об’єднаних спільною мовою, територією, глибокими внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами характеру, культурою. Національність — належність людини до якоїсь нації. Народ — населення, жителі країни, пов’язані спільною мовою, традиціями та культурою.)

13.    Що таке «фашизм» і «нацизм»? (Фашизм — політична течія, представники якої пропагували національну винятковість свого народу, ненависть до інших національностей, розпалювали ворожнечу між народами. Нацизм — течія фашизму, яка насаджувалася в гітлерівській Німеччині.)

14.    Наведіть приклади прав людини згідно із Загальною декларацією прав людини. (У Загальній декларації прав людини проголошено, що кожна людина має право:

— на життя, на свободу, гуманне ставлення з боку інших людей;

— на участь в управлінні своєю країною, вільний доступ до інформації, свободу думок і переконань;

— на роботу, освіту, дозвілля й медичну допомогу;

— на участь у культурному житті своєї країни.)

15.    Наведіть приклади прав дитини відповідно до Конвенції про права дитини. (У Конвенції про права дитини вказано, що дитина має право:

— на особливий захист і турботу, якісне харчування, житло й медичну допомогу;

— на любов і розуміння в сім’ї; на навчання в школі й розвиток своїх здібностей;

— на освіту, спрямовану на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі, на підготовку до свідомого життя в суспільстві;

— на першочерговий захист і допомогу в складних обставинах.

Дитина з фізичними і розумовими вадами має право на спеціальну допомогу й турботу. Не можна примушувати дитину до важкої праці і ставитися до неї жорстоко. Щодо дитини не можна ухвалювати смертний вирок або карати її довічним ув’язненням.)

Пані Капелюшок і її помічники розподіляють учнів, згідно з набраними балами, на три команди.

III.        ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

Учитель. Завершуючи урок, а разом з ним і тему, я б хотіла, щоб ми пригадали кілька важливих висновків:

✵ Найвищою цінністю в демократичному суспільстві є людина.

✵     Вибір людини — вияв її свободи волі. Але заснований цей вибір на моральних якостях людини.

✵     Кожна людина повинна реалізувати себе в житті. Адже людина сама творить свою долю, своє щастя.

✵     Патріот відчуває любов до своєї Батьківщини, а громадянин знає свої обов’язки перед нею.

✵     Запорукою повноцінного існування демократичного суспільства є громадянська активність людей, що входять у нього, — вільні громадяни, які поважають себе та інших, прагнуть допомогти своїй державі.

✵     Тільки людина, яка ставиться до інших відповідно до моральних правил, може бути справжнім Громадянином.

✵     Реалізовуючи свої права, людина не може діяти всупереч інтересам інших людей, обмежувати їхні права.

✵ Життя людей регулюють мораль і право.

✵ У демократичному суспільстві всі люди рівні перед законом.

✵     У багатонаціональній державі відносини між різними національностями мають бути толерантними, приводити до взаємозбагачення культур, розквіту держави.

IV.        ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Виконати тести в робочому зошиті до уроку 33 «Тематичне оцінювання», варіанти 1, 2 (с. 76—79). Підготувати робочі зошити до перевірки.

Повторити поняття й терміни з теми, підготувавшись до уроку тематичної атестації.ПопередняЗмістНаступна

Відвідайте наш новий сайт — Матеріали для Нової української школи — планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Конспект вчителя Етика 6 клас Навіщо вивчати етику. У чому цінність життя. Духовна краса

Конспект вчителя Етика 6 клас Навіщо вивчати етику. У чому цінність життя. Духовна — сторінка №1/1

Опорний конспект вчителя

Етика 6 клас
Навіщо вивчати етику. У чому цінність життя. Духовна краса.

* 1 *

ЕТИКА – це наука про мораль.

Слово «етика» — грецького походження.

ЕТИКЕТ – це зведення норм поведінки, порядок дій і правила

поведінки, прийняті в певних ситуаціях.

МОРАЛЬ – це норми і правила поведінки в ставленні людей один

до одного та до суспільства в цілому.

ЗВИЧАЙ – це загальноприйнятий порядок, правила, що здавна

існують у житті народу, наприклад порядок

відзначення яких-небудь подій, свят.

ТРАДИЦІЇ – це звичаї, норми поведінки, що передаються з

покоління в покоління.


Зовнішнім виявом моралі є ВИХОВАНІСТЬ.
Завдання 3 на стор. 16 підручника – бувальщина про Г.Сковороду.

Завдання 4 на стор. 16-17 підручника – про Сократа.
Д/З: завдання 2 на стор. 18 підручника – закони Хаммурапі.
* 2-3 *

ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ – це період існування людини від її

народження до смерті.


Читати пункт 1 на стор. 20 підручника.

 • Що для вас означає вислів «будь людиною»?

 • Чи завжди легко бути людиною?

 • Для чого ми живемо?

Стор. 16 методичного посібника – оповідання «Важко бути людиною».
СЕНС ЖИТТЯ – це розуміння людиною змісту і спрямованості

життя, а також свого місця у світі.


Г.Сковорода казав, що кожна людина народжується двічі – спочатку фізично, а потім духовно. – Як ви це розумієте?

Читати пункт 3 підручника на стор. 22-23.


ПОТРЕБИ –

це залежність людини від певних предметів або умов, необхідних для її нормального існування.МАТЕРІАЛЬНІ –

потреби людини в одязі, житті, засобах пересування,

знаряддях праці, предметах побуту тощо.


ДУХОВНІ —

потреби у виконанні моральних обов’язків, милуванні природою,

пізнанні світу, дружбі, коханні тощо.


Поняття

Визначення

Душа

Внутрішній світ людини з її настроями, переживаннями та почуттями. Сукупність рис, якостей, властивих певній особі.

Дух

Внутрішній стан, моральна сила людини, що визначає її здатність діяти рішуче, сміливо або зневірятися в можливості чого-небудь, утрачати сміливість і надію.

Духовність

Здатність людини мати розвинені духовні потреби і ставити їх вище за інші потреби.

Духовна краса

Сукупність ознак, які властиві людині з розвиненими духовними потребами, багатим внутрішнім світом і моральністю.

Доброзичливу, відверту, сердечну, чуйну, правдиву людину називають «ЩИРОЮ ДУШЕЮ».
Д/З: завдання 4 на стор. 25 підручника (усно).

Моральні цінності як життєві орієнтири. Сила любові.

*4*

Мораль ґрунтується на сприйнятті й дотриманні людиною певних моральних настанов.


МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ – це значущі для життя людей уявлення

про добро і зло, справедливе і несправедливе, сенс

життя і призначення людини, які відображають їх

ставлення до дійсності з точки зору бажаного й

небажаного.
На підставі моральних цінностей складається ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ – це сукупність інтересів, уявлень, переконань,

поглядів, почуттів, принципів поведінки людини.


До вищих моральних цінностей належать:

 • добро і зло;

 • свобода і відповідальність;

 • обов’язок і совість;

 • честь і гідність;

 • сенс життя;

 • щастя і любов.

ОБОВЯЗОК – це особиста відповідальність людини за

розв’язання будь-якого питання.


Обов’язки бувають

 1. буденніті, які ви виконуєте в школі та вдома щодня – їх висувають інші люди;

 2. моральніусвідомлення людиною своєї відповідальності за втілення моральних норм – їх кожен визначає сам для себе.

Завдання 4 на стор. 29 підручника – «Чому мама засмутилась?»

Стор. 34-35 методичного посібника – оповідання «Рахунок»

Стор. 29-30 методичного посібника – оповідання «Кожна людина повинна», «Велике відро».

Стор. 29-30 підручника пункт 3 читати.
Д/З: завдання 3 на стор. 28 письмово.

———————————————————————————————-

* 5 *

ЛЮБОВ – це почуття, що відображає безкорисливе й самовіддане

прагнення до іншого об’єкта як необхідної умови свого

існування.
Читати пункт 1 на стор. 32-33 підручника.

Казка «Сандалі Жозеф» на стор. 40-41 методичного посібника.

Завдання 5 стор. 35 підручника – ситуації.

Завдання 6 на стор. 36-37 підручника – поради психолога.
Д/З: завдання 3 на стор. 37-38 – оповідання «Кастальське джерело».

______________________________________________________________

Справедливість. Моральний ідеал та кумири.

* 6 *

Стор. 46-47 методичного посібника – казка «Справедливий хакім»

СПРАВЕДЛИВІСТЬ – це правильне, неупереджене ставлення до

кого-небудь, яке відповідає морально-

етичним нормам.

НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ – це неправильне, упереджене

ставлення до кого-небудь, що не відповідає

морально-етичним нормам.

Пункт 1 на стор. 39-40 підручника – читати.

Завдання 2 на стор. 41 підручника – казка «Справедливий суддя».

Пункт 2 на стор. 41-42 – читати.

ВЕЛИКОДУШНІСТЬ – це якість людини, сповненої добрими,

благородними почуттями.

Завдання 3 на стор. 42 підручника – притча «Поле».

Завдання 4 на стор. 43 підручника – ситуації.
Д/З: казка «Завидюща сова» на стор. 44- 45 підручника.

* 7 *

ІДЕАЛ – це взірець досконалості; те, що є для когось втіленням

найкращих якостей.

МОРАЛЬНИЙ ІДЕАЛ – це уявлення про морально досконалу

людину, якій властиві високі моральні якості.

Пункт 1 на стор. 46-47 – читати.

КУМИР – це той, хто служить предметом захоплення, поклоніння.

ІДОЛ – це уособлення кумира, яке обожнюють, перед яким

схиляються і кому служать (статуя, божок).

ФАНАТ – це особа, яка є палким шанувальником свого кумира.

Завдання 5 на стор. 49 підручника – тест.

Завдання 7 на стор. 51 підручника – притча «Дерев’яна статуя».
Д/З: завдання 3 на стор. 52 підручника – письмово.

Моральні правила відносин між людиною і природою. Довкілля і здоров’я людини.

* 10 *

ПРИРОДА – це весь навколишній світ у нескінченній

різноманітності його проявів, у якому живе і діє людина.


Читати пункт 1 на стор. 57 підручника.

 • Наведіть приклади того, коли шкодячи природі, людина одночасно завдає шкоди собі?

 • Якими фактами можна підтвердити думку, що людина повністю залежить від того навколишнього середовища, в якому живе?

 • Чому руйнування природи внаслідок діяльності людини можна вважати злочином щодо нащадків?

Казка «Сонячна квітка» на стор. 69 методичного посібника.
Природа є:

 1. живатварини, люди, мікроорганізми, рослини;

 2. неживаповітря, вода, гори, сонце, земля, зірки, місяць.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ДОВКІЛЛЯ) – це оточення, в

якому живе людина, тварина чи рослина.


Завдання 5 на стор. 58 підручника – вірш «Не хочу».
Індійське прислів’я: «Коли людина вб’є останню тварину та отруїть останній струмок, то лише тоді зрозуміє, що грошима харчуватися не можна».
ЕКОЛОГІЯ – це наука, яка вивчає зв’язки між організмами і

навколишнім середовищем.


Лише за останні 500 років людство знищило 2/3 всіх лісів на Землі й спричинило появу понад 9 мільйонів км2 пустель.

Еріх Фромм: «Природа помститься людині за її хижацьке і грабіжницьке ставлення до неї».

Завдання 7 на стор. 59 підручника – скласти норми щодо охорони природи.

Казка «Невдячність» на стор. 71 методичного посібника.

Читати пункт 3 на стор. 60 підручника.
Д/З: завдання 8 на стор. 61 підручника.
* 11 *

ЗДОРОВЯ – це стан організму і самопочуття людини, що

визначаються тим, як функціонують її органи.


СПОСІБ ЖИТТЯ – це сукупність певних дій і прийомів, які дають

можливість людині здійснити що-небудь і

досягти чогось.
Читати пункт 1 на стор. 64 підручника.
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – це постійне дотримання й

здійснення людиною певної сукупності заходів,

спрямованих на зміцнення свого організму й

підвищення якості життя.


Заходи здорового способу життя:

 • правильне харчування;

 • дотримання норм особистої гігієни;

 • фізичні навантаження;

 • загартування;

 • відсутність шкідливих звичок;

 • турбота про свій духовний стан.

Стор. 77-78 методичного посібника – додаткова інформація про шкідливі звички.

Читати пункт 3 на стор. 66-68 підручника.
Д/З: завдання 4 на стор. 69 підручника – уривок із роману М.Твена

«Пригоди Тома Сойєра».

Мистецтво керувати собою. Роль емоцій та почуттів в житті людини

*12*

Читати пункт 1 на стор. 71 підручника.
САМОПІЗНАННЯ – це пізнання людиною самої себе – характеру,

почуттів, здібностей тощо.

САМООЦІНКА – це формування людиною, на підставі

спостереження за собою, оцінки своїх чеснот і

недоліків.

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ – це цілеспрямований процес

удосконалення людиною самої себе (фізичного,

морального тощо).
Важливе значення для самопізнання має визначення властивостей свого ТЕМПЕРАМЕНТУ – тт. сукупності психічних особливостей

людини, які виявляються в її поведінці.

Існують 4 типи темпераментів:


 1. САНГВІНІК – швидкий, активний, легко пристосовується до змін в житті;

 2. ХОЛЕРИК – збуджений, неврівноважений, нестримний, запальний;

 3. ФЛЕГМАТИК – спокійний, завжди врівноважений, терплячий, вміє володіти собою;

 4. МЕЛАНХОЛІК – пасивний, загальмований, схильний до переживань і невпевнений у собі.

Тест «Мій темперамент» на стор. 89-90 методичного посібника.

Оповідання «Святковий обід» на стор. 91 методичного посібника.

Завдання 6 на стор. 74 підручника – тест.
Д/З: завдання 1 на стор. 76 підручника (письмово) – скласти 5

правил як навчитись керувати собою.


* 13 *

Стор. 94 методичного посібника – опис буденного ранку.

Читати пункт 1 на стор. 78 підручника.
ЕМОЦІЇ – це безпосередні тимчасові переживання, що виникають у

відповідь на який-небудь вплив або певні обставини.


Американський дослідник Керол Ізард визначив 10 основних видів емоцій людини:

 1. радість; 2) відраза; 3) цікавість – хвилювання; 4) здивування; 5) страх; 6) провина; 7) горе – страждання; 8) гнів; 9) презирство; 10) сором.

Завдання 3 на стор. 79 підручника.
На основі емоцій у людини виникають почуття.

ПОЧУТТЯ – це переживання в різних формах внутрішнього

ставлення людини до того, що відбувається в її житті.


Емоції людина отримує від природи, а почуття необхідно досягти, розвинути, набути.
Дослідники визначають три види почуттів, залежно від сфер людської життєдіяльності, із якими вони пов’язані.

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОЧУТТЯ – допитливість, здатність радіти від здійснення відкриттів тощо.

 2. ЕСТЕТИЧНІ ПОЧУТТЯ – насолода, відраза або абсолютне несприйняття, яке відчуває людина у своєму ставленні до творів мистецтва, літератури, музики тощо.

 3. МОРАЛЬНІ ПОЧУТТЯ – характеризують певне стійке ставлення людини до оточуючих, регулюють її поведінку і визначають вчинки.

Оповідання «Котлета мов камінь» на стор. 98 методичного посібника.

КУЛЬТУРА ПОЧУТТІВ – це уміння людини керувати своїми

почуттями та емоціями.

Цього має навчитись кожна вихована людина.
Читати пункт 3 на стор. 81-83 підручника.
Д/З: завдання 1 на стор. 83-84 підручника.
Як стати розвиненою людиною

* 14 *

РОЗВИНЕНА ЛЮДИНА – це та людина, яка в результаті

розвитку своїх якостей стала кращою,

досконалішою, розумово та духовно

вищою, досягла високого рівня в

чому-небудь.
Читати пункт 1 на стор. 86-88 підручника


Умови для розвитку

задатків і здібностей


ЗАДАТКИце душевні та

фізичні якості, якими людина

наділена від народження


ОБДАРОВАНІСТЬце сукупність задатків

людини, вроджена

схильність до опанування

певного виду діяльності


— впевненість в тому, що вони у вас є;

— існування можливостей для їх розвитку;

— власні зусилля людини;

— знання того, як це зробити.


ЗДІБНОСТІце

індивідуальні

особливості людини,

які дозволяють їй

успішно займатися

певним видом діяльності


Вищі прояви

ТАЛАНОВИТІСТЬце наявність у людини розвинених здібностей у будь-якій галузі

ГЕНІАЛЬНІСТЬце наявність у людини вищого творчого обдарування, що виявляється в здатності створювати щось нове, раніше невідоме і важливе для людства

Завдання 6 на стор. 89 підручника – уривок з книги М.Гоголя «Праця».

ДОЗВІЛЛЯ – це вільний від праці час, коли людина відпочиває.
ХОБІ – це захоплення, улюблені заняття, яким людина присвячує

своє дозвілля.


 • Наведіть кілька прикладів змістовного й цікавого дозвілля та його протилежності.

 • Які види занять-хобі вам відомі? Складіть перелік занять-хобі, які сприяють розвитку людини.

Завдання 8 на стор. 92 підручника.
Д/З: завдання 2 на стор. 92 підручника, підготуватись до ТО.

Що означає бути моральною людиною. Загальнолюдські цінності.

* 17 — 18 *

Читати пункт 1 на стор. 96-97 підручника.

Завдання 2 на стор. 97-98 підручника.

Основні функції моралі:

1) гуманізуючаприлучаючись до моральних приписів, людина

стає Людиною, гідною поваги й любові;

2) регулятивнамораль регулює поведінку і стосунки між

людьми;

3) виховнамораль сприяє формуванню людини;

4) пізнавальнаморальне виховання відбувається одночасно із

отриманням людиною знань про моральні норми

й цінності;

5) комунікативнабез дотримання норм моралі спілкування між

людьми буде неможливим.

Оповідання «Материнські сльози» та «Батьків заповіт» на стор. 119-120 методичного посібника.
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ – це моральні норми, які є

спільними для різних народів та культур і які

втілено в найкращих людських рисах та

взаєминах, таких як добро, краса,

справедливість, милосердя.

Види загальнолюдських цінностей:


 • Культурнісвобода, творчість, любов, спілкування, діяльність, ввічливість тощо;

 • Естетичнікраса, досконалість, прекрасне тощо;

 • Суспільнісім’я, виховання, Батьківщина тощо;

 • Політичнімир, справедливість, демократія тощо;

 • Моральнісенс життя, щастя, добро, обов’язок, відповідальність, совість, честь, гідність тощо.

Завдання 5 на стор. 100-102 підручника – гра «У всесвіті Добра».

Завдання 6 на стор. 103 підручника.
Д/З: завдання 3 на стор. 104 підручника – розповідь про

літературного героя, приклад якого вважаєте цінним для себе.

Що означає поважати інших. У чому виявляється милосердя.

* 19 *

ТОЛЕРАНТНІСТЬ – це поблажливе, терпляче ставлення людини

до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо.

НЕТЕРПИМІСТЬ – це небажання й невміння людини терпляче

ставитись до кого — або чого-небудь.

ПОВАГА – це почуття шани, прихильне ставлення, що

ґрунтується на визнанні чиїх-небудь заслуг і

позитивних якостей.

СПІЛКУВАННЯ – це взаємини людей, що виявляються в обміні

інформацією, взаємодії та сприйнятті людини

людиною.
Читати пункт 1 на стор. 105-106 підручника.

Завдання 3 на стор. 107-108 підручника – ситуації.

Казка «Мудрий малюк» на стор. 132-133 методичного посібника.

Читати пункт 2 підручника на стор. 108.
БРУТАЛЬНІСТЬ – це грубість.

ЗНЕВАГА – це відсутність поваги; неповага, погорда, презирство.

ХАМСТВО – це нахабна поведінка людини, яка нехтує будь-якими

моральними приписами, нормами; нахабність,

зухвальство.
Д/З: завдання 3 на стор. 112 підручника – притча.
* 20 *

МИЛОСЕРДЯ – це діяльне прагнення допомогти кожному, хто

має в тому потребу.


Завдання 2 на стор. 114-115 підручника – бувальщини з життя письменників.

Завдання 3 на стор. 115 – ситуації.

Оповідання «Суниці для Наталі» на стор. 137 методичного посібника.
СПІВЧУТТЯ – це чуйне ставлення до чужого горя, до чиїхось

переживань.

ЧУЙНІСТЬ – це уважність і сердечне ставлення до людей.
Читати пункт 2 підручника на стор. 116.
АЛЬТРУЇСТ – це турботлива, уважна, чуйна і безкорислива

людина, завжди готова до милосердих вчинків.

ЕГОЇСТ – це людина, яка нехтує інтересами інших заради

власних.
Завдання 4 на стор. 116-117 підручника – притча «Гірчичне зерня».


Д/З: завдання 2-3 на стор. 118-119 підручника.
Духовність та релігійність. Дорога до храму.

* 21 *
Читати пункт 1 на стор. 120-121 підручника.
Внутрішній (духовний) світ людини

↓ ↓


Духовність Релігійність
ДУХОВНІСТЬ – це вияв внутрішнього світу людини; здатність до

творення духовного світу, до самовдосконалення.

РЕЛІГІЯ – це спосіб сприйняття світу, що ґрунтується на вірі в

існування Бога.

РЕЛІГІЙНІСТЬ – це рівень засвоєння людиною релігійних норм,

цінностей та відповідна до цього поведінка.


 • У що може вірити людина?

ВІРА – це необґрунтована розумом впевненість в існуванні або здійсненні чогось та дії, що відповідають цим сприйняттям.
Види віри:


 1. буденнавпевненість людини в існуванні навколишнього світу, інших людей, себе тощо;

 2. релігійнавпевненість у тому, що все відбувається за волею надприродних сил;

 3. наукованові знання сприймаються безпосередньо, без підтвердження шляхом досвіду.

Завдання 4 на стор. 124 підручника – притча «У перукарні».
РЕЛІГІЙНІ ПОЧУТТЯ – це емоційні переживання віруючої

людини, пов’язані з релігією, яку вона сповідує.


Д/З: завдання 2-3 на стор. 126 підручника.
*22 *
Релігії є:

↓ ↓


Світові: Національні:

— буддизм; — індуїзм;

— християнство; — конфуціанство;

— іслам; — даосизм;

— іудаїзм;

— синтоїзм тощо.
Читати пункт 2 на стор. 129-130 підручника.

Завдання 3 – 4 на стор. 130-131 підручника.
Д/З: завдання 2 на стор. 133 підручника.
Мораль демократичного громадянського суспільства. Як обрати життєвий шлях.

* 25 *

Термін «демократія» походить від грецьких слів «демос» — народ і «кратос» — сила, правління.


ДЕМОКРАТІЯ – це спосіб суспільного устрою, коли вирішальна

роль у прийнятті рішень і врядуванні належить

народові.
ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО – це таке суспільство, у

якому громадяни мають можливість керувати

своїм власним розпорядком життя та впливати

на суспільне життя.


ГРОМАДЯНИН – це особа, що належить до постійного населення

держави, користується її правами і виконує її обов’язки.


Завдання 2 (стор. 139) і 4 (стор. 139-140) підручника.

Читати пункт 2 на стор. 141-142 підручника.

Оповідання «Який слід повинна залишити людина на землі» на стор. 164 методичного посібника.
Д/З: завдання 2 на стор. 143 підручника (усно).
* 26 *

СВОБОДА – це відсутність примусу, можливість діяти, як хочеш.


 • Де межа вашої свободи?

 • Як треба діяти, щоб, зберігаючи власну свободу, не перетворювати її на свавілля?

М.Бакунін : «Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої».

Завдання 2 на стор. 145 підручника – «Міф про царя Мідаса».

Завдання 4 на стор. 146 підручника – тест.

Читати пункт 2 на стор. 147-148 підручника.
СВОБОДА ВОЛІ – це можливість самостійно обирати власні цілі,

наміри, спосіб дій, керуючис

Християнська етика. 6 клас. Ісус навчає притчами — 7 Жовтня 2014

Ключовий вірш з Біблії: „До притч уста мої відкрию, розкажу тайни предвічні” (Мт. 13:35).

Запам’ятай нові слова і поняття

Притча – розповідь, яка взята з історії чи навколишнього життя і мета якої – викласти духовні чи моральні істини.

Алегорія – прихований зміст оповідання, байки, притчі.

Мораль – пояснення алегорії в оповіданні, байці, притчі.

 

 1. Що таке притча

Щоб навчити людей, Ісус розповідав коротенькі оповідання повчального змісту – притчі.

Слово „притча” означає також „порівняння”, бо за допомогою притч можна порівняти звичайні речі, які оточують нас, і те, що маємо у своїй душі, порівняти наші переживання і те, що переживав Ісус Христос.

Притча складається із життєвої історії, яка добре запам’ятовується. Переказавши її, оповідач пояснює, що у ній є повчального. Він розкриває алегорію притчі, тобто її справжній зміст, прихований під звичайною життєвою історією. Закінчується притча мораллю – тобто навчанням того, як слід вчинити у подібних життєвих ситуаціях.

Притчі багато в чому схожі на байки. Так, розповідаючи про те, як Вовк познущався над беззахисним Ягням, байкар Леонід Глібов мав на увазі знущання тих, що мають владу, над беззахисним народом.

 

Повчальне оповідання

Бруно Ферреро

Оповідання про злого вовка

Трилітній Олександр попросив свою сестру:

 • Розкажи мені про злого вовка.

Десятилітня Оксана мудро відповіла:

 • Є тільки вовки нещасливі.

Немає лихих людей.

 

Поміркуй і дай відповідь:

Що таке притча?

Чим притча нагадує байку?

Яку алегорію (прихований зміст) має «Оповідання про злого вовка»?

Яка мораль притчі Бруно Ферреро?

Як Ісус Христос навчав людей Божої науки?

 

2. Чому Ісус навчав народ за допомогою притч

Єврейський народ очікував Божого Царства, але сподівався, що це Царство буде матеріальним і що Ізраїль займе перше місце серед народів світу. Ізраїль очікував земного царя – Месію (Спасителя) – такого, яким був цар Давид. Ісус, прийшовши на землю, хотів виправити ці неправильні поняття про Спасителя і про Боже Царство. Месія – це духовний Правитель у Божому Царстві.

Пояснити народові про Боже Царство було так само важко, як пояснити глухому музику чи сліпому кольори веселки, бо люди не жили за законами цього Царства. Тому й Ісус вдавався до порівнянь його з перлиною, заритою в землю, сіячем, що зронив зерно у землю, квітучою рослиною, весільним бенкетом, тобто тим, що приносить радість, знання і, головне, віру, надію та любов.

 

Поміркуй і дай відповідь:

Як євреї уявляли собі прихід Месії і майбутнє своєї країни?

Чому, описуючи Боже Царство, Ісус розповідав людям про перлину, сіяча, весільний бенкет?

 

3.Чому важливо знати і перечитувати Христові притчі?

Через притчі люди могли зазирнути, як через вікно, і хоч на хвилинку, частково пізнати, яким насправді є Царство Боже. Так, юдеї думали, що Царство Боже буде тільки для вибраного, їхнього народу. Ісус несподівано сповістив їм (у тому числі і через притчі), що Царство Боже відкрите для всіх. Євреї сподівалися, що Царство Боже прийде у майбутньому, а Ісус навчав, що воно вже є тут, тепер, тільки треба вміти його розгледіти і відчути серцем.

Христос використовував притчі для навернення грішників, для гіркого дорікання за несправедливість і немилосердність, щоб заохотити до любові, до праці, до молитви.

Через притчі Ісус дає людям можливість прийняти або відкинути Божу науку. Притчі, як дзеркало, перевіряють наше серце, чи є воно відкритим до навчання Спасителя, чи, можливо, закам’яніло. Вони показали сучасникам Христового земного життя і нам усім, якими ми є насправді і закликали до покаяння, до самовдосконалення. Притчі спонукують нас жити в Божому Царстві, тобто праведно і з вірою в Господа, вже тепер. Вони є вказівками на дорозі до того Царства. Вони є Божим промінням, яке пробуджує наше сумління, формує усвідомлення потреби зміни нашого життя.

З євангельських притч Ісуса Христа молода людина може брати взірець для наслідування, який є цементом життя, досконалістю і прагнення до правдивого та вічного

 

Поміркуй і дай відповідь:

Чому Ісусові притчі є вікном для тих, хто читає і слухає їх?

Чому євангельські притчі порівнюють із дзеркалом нашої душі?

Який взірець містять у собі притчі Сина Божого?

 

Перевір себе!

Притча – це …

  Ісус промовляє до людей притчами, щоб …

            Люди звертаються до нього за …

                     У притчах Ісус учить нас про …

                              І сьогодні Христос промовляє до нас із сторінок …

Етика. 6 клас. — Острів знань

№ п/п К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. 2 ВСТУП
Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.
Учень:
пояснює зміст понять «етика», «мораль», «моральність людини», «моральні правила поведінки», «правила етикету».
Висловлює своє судження про роль моралі й етикету в житті людини та суспільства.
Наводить приклади етикетних норм поведінки в колі сім’ї, школи, під час зустрічі зі знайомими або незнайомими людьми.
Демонструє форми етикетної поведінки в наведених прикладах типових життєвих ситуацій.
2. 6 Тема 1. ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Людське життя як найвища цінність у сучасному світі. Чи важко бути людиною. Коли людину називають «щирою душею». Як потрібно жити, щоб наші душі визначали як прекрасні.
Учень:
пояснює, у чому цінність людського життя та наводить приклади відповідної поведінки.
Розтлумачує поняття «духовність», «духовна краса» та наводить приклади духовних потреб людини й проявів краси людської душі.
Оцінює ситуації та вчинки людей з позиції проявів духовної краси.
Висловлює своє судження про важливість самовдосконалення.
3.   Чому моральні цінності називають життєвими орiєнтирами людини. У чому полягає сила людського духу. Що таке обов’язок. Що означає бути дорослим і самостійним. Як захистити та зберегти честь і гідність. Учень:
пояснює поняття «моральні цінності».
Висловлює своє судження про роль і значущість моральних цінностей у житті людини.
Наводить приклади вчинків людей, сильних духом.
Аналізує ситуації, у яких гостро відчуваються суперечності між «хочу» і «треба».
Характеризує відповідальність за свій вибір та результати дій як показник моральної зрілості людини.
Моделює та розв’язує ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у сім’ї, школі, збереженням честі та гідності.
4.   Що таке справедливість. Що називають несправедливим. Чи легко бути справедливим. Як протидіяти несправедливому. Учень:
розтлумачує поняття «справедливість».
Оцінює події в навколишньому світі та власному житті з позицій справедливості.
Наводить приклади справедливого і несправедливого в житті суспільства, у власному житті.
Висловлює своє судження про важливість дотримання принципу справедливості в повсякденному житті, у взаєминах з оточуючими.
Наводить приклади протидії несправедливому.
Обґрунтовує несумісність насилля і доброчинства.
5.   Чому без праці життя людини втрачає сенс. Працьовитість як риса моральної вдачі. Що означає «творити себе працею». Чому будь-яка праця є почесною. Учень:
висловлює своє судження про роль праці в житті людини, у становленні людської особистості.
Наводить приклади високої оцінки праці у фольклорних творах (зокрема, в прислів’ях, казках).
Характеризує навчання як відповідальну працю.
Аналізує власний внесок у домашню працю.
6.   Що таке ідеал. Як ми обираємо ідеали. Як відрізнити ідеал від кумира. Як наблизитися до свого ідеалу. Учень:
пояснює поняття «ідеал», «кумир», «ідол».
Висловлює власне розуміння культурної людини.
Характеризує типові риси культурної людини.
Обґрунтовує важливість самовдосконалення як одного з дієвих засобів наближення до морального ідеалу.
Наводить приклади зразків для наслідування.
7. 1 Узагальнення  
8. 1 Тематичне оцінювання  
9. 6 Тема 2. ЛЮДИНА — ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ
Чи є людина частиною природи. Як культурна людина повинна ставитися до природи. Що означає «берегти природу». Моральні зобов’язання людини щодо природного світу.
Учень:
висловлює своє судження про людину як частину природи.
Наводить приклади ставлення людини до довкілля й оцінює їх з позиції моралі.
Обґрунтовує необхідність ставлення до природи України як національного багатства народу.
10.   Як пов’язані довкілля та здоров’я людини. Що означає бути «здоровою людиною». Які звички є шкідливими. Учень:
пояснює взаємозв’язок здоров’я фізичного та духовного.
Обґрунтовує необхідність дотримання правил особистої гігієни.
Наводить приклади зумовленості здоров’я людини станом довкілля.
Висловлює своє судження про роль фізичної культури в формуванні здорового способу життя.
Наводить приклади шкідливих звичок і характеризує їх з позицій фізичного та морального здоров’я людини.
11.   Що означає пізнати себе. Чому потрібно керувати своїми почуттями та вчинками. Що таке «мистецтво керувати собою». Учень:
оцінює свої вчинки та вчинки однокласників з точки зору їх моральної зрілості.
Характеризує сильні та слабкі сторони своєї вдачі.
Обґрунтовує необхідність подолання негативних рис характеру.
Наводить приклади протидії недобрим та нерозумним вчинкам.
Висловлює власне розуміння «мистецтва керувати собою».
12.   Що означає бути розвиненою людиною. Які заняття розвивають людину. Що таке хобі. Як зробити дозвілля змістовним і цікавим. Учень:
пояснює поняття «дозвілля», «хобі».
Висловлює своє судження про важливість самовдосконалення.
Обґрунтовує взаємозумовленість особистої культури і можливостей задоволення потреб; необхідність змістовного й цікавого дозвілля.
Наводить приклади занять-хобі.
Пояснює доцільність правильної організації вільного часу.
13.   Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини. У чому сила моральних почуттів. Як навчитися культури почуттів. Учень:
пояснює поняття «почуття» та «емоції».
Наводить приклади почуттів та емоцій.
Висловлює своє судження про силу моральних почуттів.
14.   Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити. Чи є відмінність між закоханістю та коханням. Як навчитися любити. Учень:
висловлює судження про любов як найвище почуття.
Наводить приклади різних виявів любові; 1-2 крилаті вислови про любов.
Обґрунтовує відповідальність, повагу, щирість, здатність до самопожертви як моральне підґрунтя любові.
Розповідає про прояви любові в різних життєвих ситуаціях.
15. 1 Узагальнення  
16. 1 Тематичне оцінювання  
17. 6 Тема 3. МОРАЛЬНІ ВИМІРИ СПІЛКУВАННЯ
Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства. Що таке загальнолюдські цінності. Як мораль регулює відносини й спілкування людей.
Учень:
витлумачує поняття «загальнолюдські цінності».
Висловлює своє судження про роль загальнолюдських цінностей у гуманізації життя суспільства.
Характеризує поняття «добро», «справедливість», «правда», «щирість» тощо як загальнолюдські цінності.
Моделює ситуації, які свідчать про регулятивну функцію моралі.
18.   Що таке толерантність і нетерпимість. Як проявляти толерантність у спілкуванні з людьми. Що таке повага. Що означає поважати інших. Учень:
обґрунтовує важливість шанобливого ставлення до інших як передумову успішного спілкування.
Пояснює поняття «толерантність», «нетерпимість», «повага».
Наводить приклади толерантного ставлення до інших.
Виявляє прояви нетерпимості й пропонує шляхи її подолання.
Оцінює власну поведінку з позиції толерантності.
19.   Як розділити радість і печаль іншої людини. Що таке милосердя. Кого називають альтруїстом, а кого — егоїстом. Як співчувати й проявляти милосердя словом і ділом. Учень:
пояснює поняття «милосердя», «альтруїзм», «егоїзм».
Наводить приклади вияву милосердя у вчинках.
Характеризує прояви егоїзму у власній поведінці.
Висловлює власне розуміння милосердя та співчуття.
20.   Місце духовності і релігійності в людському житті. У чому полягає феномен віри. Що таке релігійні почуття і чому їх треба поважати. Учень:
розрізняє зміст понять «духовність» і «релігійність».
Характеризує феномен віри.
Обґрунтовує право кожної людини на свободу віросповідування.
Наводить приклади духовних потреб людини; вияву поваги до релігійних почуттів.
21.   Які релігійні конфесії є в Україні. Що означає бути толерантним до представників іншої релігії. Як поводитися в храмі. Учень:
наводить приклади свят різних релігійних конфесій в Україні.
Розповідає про різні релігійні конфесії в Україні.
Характеризує толерантність як умову життя української спільноти.
Формулює основні правила поведінки в храмі.
Моделює ситуації та розв’язує їх.
22. 1 Узагальнення  
23. 1 Тематичне оцінювання  
24. 7 Тема 4. ЦІННОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.
Учень:
витлумачує поняття «демократичне суспільство», «громадянин», «громадянське суспільство», «гуманістична мораль».
Висловлює судження про людину як найвищу цінність демократичного суспільства.
Наводить приклади громадянськості.
25.   Чи може бути свобода основою моральності. Що розуміють під свободою вибору, дії, волі. Що означає бути самим собою. Чи може людина бути й залишатися собою в суспільстві. Учень:
обґрунтовує поняття свободи як основи моральності.
Висловлює своє розуміння свободи.
Пояснює, що означає свобода вибору, дії, волі.
Наводить приклади узгодження власних інтересів із суспільними.
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.
26.   Що таке права та свободи людини. Чому права людини й права дитини є цінністю громадянського суспільства. Як поважати та захищати права людини в демократичному суспільстві. Як співвідносяться право, свобода й обов’язок. Учень:
пояснює поняття «права та свободи людини».
Розповідає про права дитини.
Визначає права, свободи та обов’язки громадян України.
Аналізує життєві ситуації, пов’язані з реалізацією прав та свобод людини в Україні.
Обґрунтовує зв’язок прав та свобод людини з обов’язками.
Характеризує права та обов’язки учнів.
27.   Що таке суспільна справедливість і соціальна різноманітність. У чому ми всі рівні, хоча й різні. Чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві. Учень:
пояснює поняття «суспільна справедливість», «соціальна різноманітність».
Наводить приклади суспільної справедливості та соціальної різноманітності.
Аналізує ситуації, в яких діють стереотипи та упередження.
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.
28.   Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя громадян в демократичному суспільстві. Що означає рівність усіх перед законом. Учень:
пояснює поняття «закон», «рівність усіх перед законом».
Висловлює своє судження про зв’язок моралі та законів.
Моделює та розв’язує ситуації.
29.   Що таке громадянська позиція людини. Чому громадянська позиція є цінністю демократичного суспільства. У чому полягає почуття гідності громадянина. Учень:
пояснює поняття «громадянська позиція».
Висловлює власне розуміння громадянської активності на прикладі шкільного життя.
Наводить приклади впливу громадян на суспільне життя.
Моделює та розв’язує ситуації.
30.   У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні. Як проявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів. Учень:
розповідає, чому Україна є багатокультурною державою.
Обґрунтовує необхідність толерантних міжетнічних та міжкультурних відносин в Україні. Пояснює відмінність між поняттями «патріотизм» та «шовінізм».
Наводить приклади проявів поваги до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.
31. 1 Узагальнення  
32. 1 Тематичне оцінювання  
33. 1 ПІДСУМКОВИЙ УРОК
Як громадяни повинні ставитися до своєї держави. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні. Як пов’язані наші долі з долею Вітчизни.
Учень:
наводить приклади служіння Україні.
Оцінює відповідальність та байдужість за долю Вітчизни.
Висловлює своє судження про те, яким уявляє своє місце в розвитку країни, пояснює свою позицію.
Порівнює активну громадянську позицію і пасивність спостерігача.

Примечания к классу этики 6 — профессор Сьюзан Элдред

Этика — осень 2019

Class 6

Совместное принятие решений:

 Принятие решения: чувствует ли лицо, принимающее решение, что это лучший выбор для него, знают ли они риски и преимущества каждого варианта, ясно ли они о том, какие преимущества и риски наиболее важны для них, достаточно ли у них поддержка и совет сделать выбор?  Контекст: медсестры играют центральную роль в предоставлении клинических знаний для принятия хорошо информированных и наиболее эффективных решений. для них, включая привлечение клиентов к принятию решений, предоставление структурированной поддержки принятия решений с использованием решений пациента помощь и коучинг по принятию решений.Медсестры должны оказывать помощь с уважением и вниманием к каждому пациенту. предпочтения, потребности, ценности и обеспечение того, чтобы ценности пациента определяли все клинические решения.  Применение этических принципов: этические принципы, включая автономию, милосердие, непричинение вреда, справедливость o Автономия: способность агента действовать в соответствии с объективная мораль, а не под влиянием желаний o Милосердие: акт милосердия, милосердия и доброты с сильным смысл делать добро другим, включая моральные обязательства.o Нелюбовь; не причинять вреда или причинять наименьший вред возможно достичь выгодного результата o Правосудие: справедливое поведение или обращение

Конфликт при принятии решений: неопределенность в отношении которого порядок действий. Например. Дом против хосписа уход.

 Врожденные факторы влияния: может включить 2 или более вариантов; неопределенность / рискованный, постоянный, серьезный результаты, польза против вреда, ожидаемое сожаление.  Поддающиеся изменению факторы: знания и ожидания, ценности ясность, поддержка и ресурсы.

Поддержка принятия решений: уточнение решения и потребностей, предоставить факты и вероятности, прояснить ценности, поддержка / руководство / тренер, мониторинг / содействие прогресс

Качество решений и этическая ясность: что важнее всего для пациенты — это хороший контроль боли и симптомов, поддержка семьи и снижение нагрузки на семью, наличие приоритетов и предпочтений выслушали и согласились, достигнув чувства решения и мира, имея хорошо скоординированный и интегрированный уход с непрерывность предоставления.

Этика — осень 2019

Ключевые сообщения:

 Качество решений: информированное, ценностное. Хорошо решения информированы и согласуются с персональные качества.  Знания, ценности и поддержка должны быть оценены и адресованы. У тебя не будет хорошего решений, если вы не знаете и не решите потребности пациента.  Этика и качественные решения: могут сосуществовать

Этичная сестринская практика в начале и

в конце жизни

Заблаговременное планирование ухода: медсестры имеют ответственность

 уважать не только интересы пациентом в то время, но также и ранее заявленные пожелания или предварительные указания, которые соответствующие. Работать с пациентами в конце жизни и активно прислушиваться к их желаниям и предпочтениям, помогать визуализировать и сформулируйте эти пожелания другим. Нести этическую ответственность за документирование предпочтений и желаний в конце жизни. отдельных лиц и всей медицинской бригады.  Инструкции, указывающие, какие медицинские вмешательства следует начинать или воздерживаться, или указываются, кто будет действовать в качестве суррогат или доверенное лицо для принятия такого решения в случае, если мы потеряем способность принимать решения.  Может включать завещание и доверенность

Практические рекомендации по оценке:  Медсестры идентифицируют людей, которые находятся в последние дни, и часы жизни  Использовать клинический опыт, индикаторы конкретных заболеваний и проверенные инструменты для идентификации этих лиц  Понять траектории EOL  Медсестры понимают общее представление S / S в последние дни и часы жизни  Медсестры завершают всесторонний, целостный оценка личности и их семьи  Используйте основанную на фактах и ​​подтвержденную оценку инструменты  Регулярно переоценивайте  Общаться / документировать оценки

 Обдумывайте и осознавайте свое отношение и чувства по поводу смерти  Оценить индивидуальные предпочтения в отношении информации  Оценить принципы коммуникации при уходе за EOL  Сообщите результаты оценки пациентам и члены семьи  Расскажите семье о S / S последних дней жизни и оценить их понимание того, что происходит Практические рекомендации по поддержке принятия решений:  Медсестры распознают факторы, которые влиять на людей и их семьи участие в принятии решений  Медсестры помогают отдельным людям и семьям информированные решения, которые соответствуют их убеждения, ценности и предпочтения Практические рекомендации по уходу и ведению:

 Знающие примыкают обезболивание и симптом  Адвокат по фармакологической и нефармакологической помощи  Обучайте и делитесь информацией с семьями  Использует эффективное общение для облегчения обсуждения EOL

Elevating Ethics & Compliance Certification (Сертификация E2C)

Обучение Elevating Ethics and Compliance (E2C) теперь ПО ЗАПРОСУ!

Наши популярные тренинги по этике и соответствию теперь доступны в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю или даже на выходных.

E2C — это комплексный курс по этике, состоящий из 18 сегментов, охватывающий все материалы, необходимые для получения сертификата LPEC. Эти сегменты длятся примерно 15 минут и доступны онлайн и готовы для мобильных устройств.

Это не программа по основам, это глубокое погружение в то, как вести, оценивать и поддерживать высококачественные программы этики и соблюдения. Мы хотим, чтобы вы воспринимали его как «следующий уровень» вашего образования в области этики и соблюдения нормативных требований.Список необходимых тем и связанных статей поможет вам подготовиться к E2C. Вы должны быть знакомы с этими темами, сроками и важными рекомендациями, стандартами или мерами по обеспечению соблюдения.

Вы завершите E2C, лучше понимая роль профессии, отвечающей за соблюдение нормативных требований, и присоединитесь к выдающемуся списку выпускников E2C, одинаково приверженных нашей отрасли.

Завершение E2C дает вам право сдать сертификационный экзамен Leadership Professional in Ethics & Compliance (LPEC) и получить обозначение LPEC.

НОВИНКА 2020 ГОДА

Наряду с обучением по запросу мы теперь предлагаем семинары на местах для группового обучения этике. После того, как ваша команда завершит обучение по запросу, мы собираем их вместе в группу на день изучения конкретных ситуаций, обсуждения передовых методов и времени для вопросов и ответов, чтобы воплотить в жизнь их обучение E2C.

 • Все инструкторы E2C являются признанными лидерами в области E&C, каждый с многолетним опытом работы
 • Подчеркивая ценность взаимного обучения, на каждом семинаре проводится фасилитация, диалог в малых группах и обмен опытом
 • На семинаре обсуждается поиск правильного баланса между построением культуры добросовестности и управлением, рисками и соблюдением требований.

Есть еще что-нибудь для вашей команды? Поговорите с нами о индивидуальном обучении!

Заполняя вышеуказанную форму, вы соглашаетесь на получение электронной почты о предстоящих курсах обучения, а также соответствующей маркетинговой информации, связанной с обучением и сертификацией. Ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности здесь.

30+ курсов по этике [2021] | Учиться онлайн бесплатно

Лучшие онлайн-курсы года

Посмотреть Закрыть Класс Центральный Предметы
Субъекты
 • Компьютерная наука

 • Здоровье и медицина

 • Математика

 • Бизнес

 • Гуманитарные науки

 • Инженерное дело

 • Наука

 • Образование и обучение

 • Социальные науки

 • Арт Дизайн

 • Data Science

 • Программирование

 • Личное развитие

 • Все предметы
Просмотреть все предметы
Ежемесячные отчеты о курсе
 • Начиная с этого месяца
 • Новые онлайн-курсы
 • Самостоятельный темп
 • Самый популярный
Курсы от 900+ университетов

Меню

 • Компьютерная наука

  Компьютерная наука

  • Искусственный интеллект
  • Алгоритмы и структуры данных
  • Интернет вещей
  • Информационные технологии
  • Кибербезопасность
  • Компьютерная сеть
  • Машинное обучение
  • DevOps
  • Глубокое обучение
  • Блокчейн и криптовалюта
  • Квантовые вычисления
  • Посмотреть все компьютерные науки
 • Здоровье и медицина

  Здоровье и медицина

  • Питание и благополучие
  • Болезни и расстройства
  • Здравоохранение
  • Здравоохранение
  • Уход
  • Анатомия
  • Ветеринария
  • Посмотреть все Здоровье и медицина
 • Математика

  Математика

  • Статистика и вероятность
  • Основы математики
  • Исчисление
  • Алгебра и геометрия
  • Посмотреть всю математику
 • Бизнес

  Бизнес

  • Менеджмент и лидерство
  • Финансы
  • Предпринимательство
  • Развитие бизнеса
  • Маркетинг
  • Стратегический менеджмент
  • Специфическая отрасль
  • Бизнес-аналитика
  • Бухгалтерский учет
  • Отдел кадров
  • Управление проектом
  • Продажи
  • Дизайн-мышление
  • Реклама
  • Программное обеспечение для бизнеса
  • Посмотреть все Бизнес
 • Гуманитарные науки

  Гуманитарные науки

  • История
  • Литература
  • Иностранный язык
  • Грамматика и письмо
  • Философия
  • Религия
  • ESL
  • Культура
  • Спортивный
  • Журналистика
  • Этика
  • Лингвистика
  • Просмотреть все гуманитарные науки
 • Инженерное дело

  Инженерное дело

  • Электротехника
  • Инженерное дело
  • Гражданское строительство
  • Робототехника
  • Нанотехнологии
  • ГИС
  • Текстиль
  • Производство
  • BIM
  • CAD
  • Химическая инженерия
  • Посмотреть все разработки
 • Наука

  Наука

  • Химия
  • Физика

Сертификация кибербезопасности | CISSP — Сертифицированный специалист по безопасности информационных систем

Кто получает CISSP?

CISSP идеально подходит для опытных специалистов по безопасности, менеджеров и руководителей, заинтересованных в подтверждении своих знаний по широкому спектру методов и принципов безопасности, в том числе на следующих должностях:

 • Директор по информационной безопасности
 • Директор по информационным технологиям
 • Директор по безопасности
 • ИТ-директор / менеджер
 • Инженер по системам безопасности
 • Аналитик по безопасности
 • Менеджер безопасности
 • Аудитор безопасности
 • Архитектор безопасности
 • Консультант по безопасности
 • Сетевой архитектор

Работа в правительстве? Посмотрите, как CISSP сочетается с U.S. Директива Министерства обороны (DoD) 8570.1.

… Но это не для всех

CISSP — не лучший вариант для каждого профессионала в области кибербезопасности. Прежде чем приступить к сертификации, убедитесь, что вы не упускаете возможность получить сертификат, более соответствующий вашим ближайшим карьерным целям.

Наш широкий портфель аккредитованных сертификатов безопасности включает:

Что вам нужно знать, чтобы сдать экзамен CISSP?

Экзамен CISSP оценивает ваш опыт в восьми областях безопасности.Думайте о предметных областях как о темах, которые вам необходимо освоить на основе вашего профессионального опыта и образования.

CISSP Домены

 • Домен 1. Безопасность и управление рисками
 • Домен 2. Безопасность активов
 • Домен 3. Архитектура и проектирование безопасности
 • Домен 4. Связь и сетевая безопасность
 • Домен 5. Управление идентификацией и доступом (IAM)
 • Домен 6. Оценка и тестирование безопасности
 • Домен 7.Операции безопасности
 • Домен 8. Безопасность разработки программного обеспечения

Загрузите план экзамена по CISSP, чтобы глубже погрузиться в домены CISSP на следующих языках:

CISSP — английский, CISSP — китайский, CISSP — японский, CISSP — французский, CISSP — немецкий, CISSP — корейский, CISSP — испанский — современный, CISSP — бразильский португальский

Обратите внимание: с 1 мая 2021 года экзамен CISSP будет основан на новом плане экзамена. Вес некоторых доменов изменится.Пожалуйста, обратитесь к плану экзамена CISSP и нашим часто задаваемым вопросам.

CISSP — английский, CISSP — китайский, CISSP — японский, CISSP — французский, CISSP — немецкий, CISSP — корейский, CISSP — испанский — современный, CISSP — бразильский португальский

Полный список сокращений, с которыми вы можете встретиться во время экзамена (ISC) ², см. В переведенном (ISC) ² глоссарии сокращений сертификатов.

Зарегистрируйтесь на экзамен CISSP

Не ждите. Если вы готовы пройти сертификацию CISSP, сделайте это сейчас, зарегистрировавшись на экзамен.

Запланируйте свой экзамен, создав учетную запись в Pearson VUE, ведущем мировом провайдере компьютерного тестирования для сертификационных и лицензионных экзаменов. Вы можете найти подробную информацию о местах тестирования, правилах, условиях проживания и многом другом на их веб-сайте.

Зарегистрируйтесь сейчас

Пройдите обучение CISSP, которое подойдет именно вам

Благодаря индивидуальным или проводимым инструктором онлайн-курсам и очным курсам (ISC) ² предлагает вариант обучения, соответствующий вашему расписанию и стилю обучения.Тренинги, семинары, учебные программы и средства самообучения непосредственно от (ISC) ² или одного из наших многочисленных официальных поставщиков обучения помогут вам подготовиться к строгому экзамену CISSP, изучив соответствующие области и темы. Посетите (ISC) ² Training Finder, чтобы зарегистрироваться на курс, который лучше всего соответствует вашим потребностям, в том числе:

(ISC) ² Инструменты для самообучения Поддерживайте свои навыки на высоком уровне

Учитесь самостоятельно или ищете дополнение к программному обеспечению вашего семинара? Ознакомьтесь с нашими официальными инструментами для самообучения:

 • Официальные учебники: Что нужно знать, чтобы добиться успеха, и просмотреть соответствующие области.
 • Официальные учебные пособия: Расширьте свои знания в определенной области и уделите больше времени практике экзамена.
 • Официальные практические тесты: Пройдите полные практические тесты.
Узнать больше

Получите необходимый опыт работы

Чтобы получить этот сертификат по кибербезопасности, вы должны сдать экзамен и иметь не менее пяти лет совокупного оплачиваемого опыта работы в двух или более из восьми областей (ISC) ² Общей совокупности знаний CISSP (CBK ).

Узнайте больше о требованиях к опыту CISSP и о том, как вы можете получить один год необходимого опыта работы с соответствующей четырехлетней степенью колледжа или если у вас есть утвержденные учетные данные.

Еще не набрались опыта? Вы по-прежнему можете сдать экзамен CISSP и стать партнером (ISC) ², пока у вас будет необходимый опыт работы.

Завершить процесс одобрения

Как только вы получите уведомление о том, что вы успешно сдали экзамен, вы можете начать онлайн-процесс подтверждения.Этот процесс подтверждает, что ваши утверждения относительно профессионального опыта верны и что вы занимаетесь хорошей репутацией в индустрии кибербезопасности.

Принимаю (ISC) ² Этический кодекс

Все профессионалы в области информационной безопасности, сертифицированные (ISC) ², признают, что такая сертификация является привилегией, которую необходимо как заработать, так и сохранить. Все участники (ISC) ² должны взять на себя обязательство полностью поддерживать (ISC) ² Кодекс этических норм:

 • Защита общества, общего блага, необходимого общественного доверия и уверенности, а также инфраструктуры.
 • Действуйте честно, честно, справедливо, ответственно и законно.
 • Обеспечить добросовестное и компетентное обслуживание принципов.
 • Продвигайте и защищайте профессию.

Оплатите первый годовой взнос за обслуживание

Ежегодная плата за обслуживание в размере

(AMF) используется (ISC) ² для покрытия расходов на поддержание сертификатов (ISC) ² и связанных систем поддержки.

Сертифицированные члены AMFs

Сертифицированные участники

(ISC) ² платят один AMF в размере U.125 фунтов стерлингов, выплачиваемых ежегодно в годовщину их сертификации. Участники платят только один AMF в размере 125 долларов США независимо от того, сколько сертификатов они заработали. AMF для участников с несколькими сертификатами подлежат оплате в самый ранний год их сертификации.

Партнеры (ISC) ² AMF

Associates of (ISC) ² выплачивают AMF в размере 50 долларов США, который подлежит выплате каждый год в годовщину достижения их статуса ассоциированного лица.

Узнайте больше об AMF здесь.

Присоединяйтесь к глобальному сообществу лидеров кибербезопасности

После того, как вы пройдете сертификацию и станете участником (ISC) ², вы станете частью глобального сообщества сертифицированных профессионалов в области кибербезопасности, стремящихся создать безопасный и надежный кибер-мир. В дополнение к этой обширной сети, множество возможностей для непрерывного образования поможет вам сохранить свои навыки, получать информацию о последних тенденциях и передовых методах, а также гарантировать, что ваш опыт останется актуальным на протяжении всей вашей карьеры.Узнайте больше о преимуществах участников (ISC) ².

Консольные команды — Stellaris Wiki

Список форумов В тренде Самый последний Новые сообщения

Парадокс

хранить Моды Форум Пусковая установка PDXCON 2019

Парадокс вики

Stellaris вики

Активные вики

Империя греха AoW: Planetfall Города: горизонты Короли крестоносцев 3 Europa Universalis 4 Сердца Железа 4 Император: Рим Тюремный архитектор Stellaris Выживание на Марсе Пережить последствия

Наследие вики

Короли крестоносцев 2 Арсенал демократии Европа Универсалис 2

Полный список курсов || Философия LSU

Общеобразовательные курсы отмечены звездочкой (*).

* 1000 Введение в философию (3) Кредиты не будут выдаваться ни за этот курс, ни за PHIL 1001 . Основные работы по таким темам, как внешний вид и реальность, природа человека, природа познания, отношение разума и тела, права и добра, существование Бога, свободы и детерминизма.

* 1001 HONORS: Введение в философию (3) То же, что и PHIL 1000, с особым акцентом на дипломированных студентов.Кредит будет нельзя давать одновременно для этого курса и для PHIL 1000 .

* 1021 Введение в логику (3) Никакого специального фона не предполагается . Формальные и неформальные рассуждения; введение в логику высказываний; формальный и неформальный заблуждения; научное рассуждение.

2000 Contemporary Moral Problems (3) Философское исследование современных моральных проблем, таких как смертная казнь, льготная лечение, половое равенство, сексуальное освобождение, терроризм, война и ядерное оружие, животные права, голод в мире, экологическая этика и мораль самоубийства.

* 2010 Символьная логика I (3) Классическая пропозициональная логика и логика предикатов первого порядка; синтаксис и семантика формальные языки; перевод с официального языка на английский; формальные методы доказательства.

* 2018 Профессиональная этика (3) Особые проблемы обязательства и оценки, связанные с правом, медициной, политикой, и образование, а также бизнес, инженерия и архитектура; альтруизм, доверие, призвание, кодексы чести, профессиональные привилегии и ответственность за других возникающие из-за различных способностей.

* 2020 Этика (3) Также доступен курс с отличием PHIL 2050. Классические и современные теории долга и ценности, включая работы философов такие как Платон, Аристотель, Кант, Юм и Ницше; темы, включая свободу, права, оправдание моральных суждений.

2021 Экологическая этика (3) Этические отношения с другими людьми через окружающую среду и с нечеловеческими внутри окружающая среда.Темы могут включать: права животных, внутренняя ценность природы, глубокая экология, изменение климата и загрязнение.

2022 Философия и народная культура (3) Можно взять на макс. 6 сем. часов кредита при изменении тематики . Философские темы в произведениях популярной культуры из телевидения, кино, науки художественная литература, фэнтези, комиксы и / или музыка.

2023 Философия искусства (3) Философские теории красоты, искусство и искусствоведение.

* 2024 Философия в литературе (3) Философские темы в мировой литературе: художественная литература, поэзия, драма и автобиография.

2025 Биоэтика (3) Определение здоровья и болезней; принятие решения о правах, обязанностях и обязанностях пациента-врача отношения; аборт и представление о человеке; определение и определение смерти; эвтаназия и достоинство смерти; выделение медицинских ресурсов, как масштабных и мелкие; экспериментирование с зародышами, детьми, заключенными и животными; генетический тестирование, проверка и вмешательство.

* 2028 Философия религии (3) То же, что и REL 2028 . Сущность и значение религии как широко распространенного явления в человеческих обществах; вера и разум, природа божественности, аргументы за и против существования Бога, религиозные знания и опыт, мораль и культ, проблема зла.

2029 Этика и новые оружейные технологии (3) Этические вопросы, возникшие в связи с последними достижениями в области вооруженных сил и технологий.

* 2033 История античной и средневековой философии (3) Также доступен курс с отличием PHIL 2053. Кредит не будет предоставлен за это конечно и PHIL 2053 . Введение в философию через изучение некоторых основных сочинений классических и средневековая философия.

2034 HONORS: Учебное пособие по античной и средневековой философии (1) Для изучения одновременно с PHIL 2033.1 час. учебных инструкций в неделю для отличники.

* 2035 История современной философии (3) Также доступен курс с отличием PHIL 2036 . Введение в философию через изучение некоторых основных произведений современного искусства. философия.

2036 HONORS: Учебник по современной философии (1) Для изучения одновременно с PHIL 2035.1 час. учебных инструкций в неделю для отличники .

* 2050 HONORS: Этика (3) То же, что и PHIL 2020, с особым упором на квалифицированных студентов. Кредит не будет для этого курса и PHIL 2020. Чтение, обсуждение, исследование и письмо под руководством.

* 2053 ЧЕСТИ: История античной и средневековой философии (3) Prereq.: один курс философии, или разрешение преподавателя. То же, что и PHIL 2033 с особым упором для квалифицированных студентов. Кредит не будет предоставлен за этот курс и PHIL 2033 . Чтение, обсуждение, исследование и письмо под присмотром.

2745 Знание и реальность (3) Введение в центральные эпистемологические и метафизические вопросы: разум и материя; причинность и свобода воли; пространство и время; смысл и правда; природа знания и обоснованное убеждение; восприятие, память, рассуждения и свидетельства как источники знаний и оправданное убеждение.

2786 История и философия STEM (3) Треб .: заполненная область аналитических рассуждений общего образования или согласие преподавателя . Логика, свидетельство, вероятность и индукция; объективность и релятивизм; технологии и утопия.

3001 Экзистенциализм (3) Основные темы экзистенциалистской философии; работы Кьеркегора, Ницше, Ясперса, Хайдеггер, Камю, Марсель и Сартр.

3002 Философия и кино (3) Фильмы как философские тексты.

3003 Французский экзистенциализм (3) Основные темы, проблемы и теории французского экзистенциализма; существование, сущность, и вопрос бытия; смерть, ничто и тревога; свобода, ответственность, и ценности; этическое и другое; среди авторов Жан-Поль Сартр, Симона Де Бовуар, Морис Мерло-Понти; Альбер Камю, Эммануэль Левинас, Жан Бофре, Габриэль Марсель, Эммануэль Мунье.

3020 Специальные темы по философии (1-3) Могут быть взяты дважды в качестве кредита при изменении тем .

3052 Моральная философия (3) Может быть пройден дважды, если темы различаются . Темы этики и метаэтики: эгоизм, консеквенциализм, деонтология, моральный релятивизм, этика, ценности, этика и религия добродетели; натуралистическое заблуждение, истина и оправдание, реализм и объективность, мотивация и практическое мышление, автономия и теория игр.

3062 Введение в политическую философию (3) Фундаментальные концепции и теории, касающиеся справедливости и свобод личности, права и справедливость распределения, роль и пределы государственной власти.

3072 Философия Ролза (3) Тщательное изучение некоторых ключевых текстов политической философии Джона. Ролз.

3090 Фридрих Ницше (3) Также предлагается как GERM 3090. Знание немецкого языка не требуется. Основные работы Ницше изучены в контексте трех периодов продуктивности и эволюция его мысли.

3950 Введение в эпистемологию (3) Обзор центральных вопросов теории познания; знание как оправданное правда вера; проблема Геттье; индукция как источник оправдания; априорное знание; фаллибилист vs.инфаллибилистские и интерналистские против экстерналистских концепций оправдания; структура обоснования.

4002 Философия кино (3) Теории кино.

4003 Современная французская философия (3) Основные современные французские философы, включая Бергсона, Сартра, Мерло-Понти, Де Бовуар, Левинас, Деррида, Фуко, Нэнси Рикер, Марион, Жанико; такие темы как переосмысление этики, вопрос гуманизма и политической мысли; интеллектуальный такие движения, как структурализм и постструктурализм, феноменология, гермеевтика и деконструкция, феминизм и психоанализ.

4010 Symbolic Logic II (3) Требуется: PHIL 2010 или согласие инструктора . Синтаксис и базовая теория моделей классической логики первого порядка; обоснованность и полнота.

4011 Темы в Advanced Logic (3) Требуется: PHIL 4010 или согласие преподавателя. Также предлагается как LING 4011. Темы могут включать расширенную метатеорию символических языков, интенсиональную логику и Грамматика Монтегю.

4098 Политика и этика (3) Также предлагается как POLI 4098 . Этическая теория и ее применение в политике, внутренней и международной; этический будут изучены вопросы государственной политики и поведения.

4786 Избранные темы (3) Можно брать на макс. 6 сем. часов когда темы меняются .

4914 Философия языка (3) Треб.: один логический курс или согласие преподавателя. Также предлагается как LING 4914 . Различные теории значения, их значения и предпосылки, а также их актуальность к вопросам в таких областях, как теория восприятия, теория истины, метафизика, этика, философия разума и действия.

4920 Досократическая философия (3) Треб .: PHIL 2033 или эквивалентный . Изучение основных досократических философов от Фалеса до Софисты.

4922 Plato (3) Предварительно: PHIL 2033 или эквивалент. Темы из эпистемологии и метафизики Платона.

4924 Аристотель (3) Предварительно: PHIL 2033 или эквивалент. Темы из «Метафизики», «Физика» Аристотеля, «Де Анима» и логических трактатов.

4926 Эллинистическая философия (3) Треб.: PHIL 2033 или аналог . Изучение основных школ эллинистической философии: эпикурейцев, стоиков, и скептики.

4928 Средневековая философия (3) Также предлагается как REL 4928 . Анализ ключевых тем, традиций и фигур средневековой философии.

4931 Декарт, Спиноза и Лейбниц (3) Предварительная подготовка: 6 часов.философии или согласие преподавателя . Рационализм 17 века с упором на эпистемологию и метафизику.

4933 Локк, Беркли, Хьюм (3) Язык, эпистемология, онтология, Я, Бог, причинность, реализм и идеализм в труды этих британских эмпириков.

4935 Кант (3) Треб .: PHIL 2035 или эквивалент t.Основные темы и аргументы Кантовской критики чистого разума.

4936 Философия XIX века (3) Треб .: PHIL 2033 и 2035; или эквивалент . Философия 19 века с упором на немецкую мысль; чтения у Фихте, Гегеля, Маркс, Ницше, Бергсон и другие.

4939 Kierkegaard (3) Также предлагается как REL 4939 .Изучение его работ, таких как «Либо-или», «Болезнь до смерти, страх и трепет», Заключительный ненаучный постскриптум, этапы жизненного пути и современность.

4940 Эстетика (3) Смысл и истина в искусстве; художественный замысел; критические каноны.

4941 Философия разума (3) Треб .: PHIL 2033 и 2035; или эквивалент .Современные философские трактовки человеческой природы; проблема разума и тела, личность человека во времени, человека как рационального и волевого, и отношения человек в мир.

4942 Темы метаэтики (3) Требуется: два курса философии или согласие преподавателя. Можно взять на макс. 6 сем. часов кредита, когда темы меняются . Натуралистическая ошибка, истина и смысл, реализм объективность, мотивация и практическое обоснование, автономия и обоснование этической теории.

4943 Проблемы этической теории (3) Требуется: два курса философии или согласие преподавателя. Можно взять на макс. 6 сем. часов кредита, когда темы меняются . Эгоизм, утилитаризм, деонтологические системы, интуиционизм, моральный партикуляризм, этика добродетели, релятивизм, слабость воли и теория ценностей.

4945 Проблемы политической философии (3) Треб.: PHIL 1000 или 2020, или 3052, или эквивалент . Свобода, обязанность, власть, справедливость, закон, государство и революция.

4946 Философия права (3) Основные философские вопросы теории права и юриспруденции. Прикладные вопросы философии права, включая философский анализ постановлений Верховного суда.

4947 Темы философии права (3) Прикладные вопросы философии права, включая философский анализ Высшего Постановления суда.

4948 Феноменология (3) Треб .: PHIL 2035 или 4936 или эквивалент t. Современная феноменология; чтения в Гуссерле.

4949 Разделы гендерной философии (3) Требуется: согласие преподавателя. Можно принять за макс. 6 ч. кредита, когда темы меняются. Философский анализ вопросов пола, гендера, сексуальности или феминизма.

4950 Продвинутая эпистемология (3) Требуется: PHIL 3950 или согласие преподавателя. Темы могут включать натурализованную эпистемологию, интернализм и экстернализм об оправдании; априорное знание; оправдание и правда; скептицизм, байесовские подходы к обоснованию, контекстуалистические теории познания и возможность необоснованного обоснования.

4951 Философия науки (3) Треб.: согласие инструктора . Философские вопросы формирования концепций и построения теории в естественные, поведенческие и социальные науки.

4952 Метафизические темы (3) Можно брать макс. 6 сем. часов кредита, когда темы меняются . Темы включают онтологию, модальности, универсалии, истину, причинность, редукционизм, идентичность (физическая и личная), реализм и смысл жизни.

4953 Современная аналитическая философия (3) Требуется: один курс логики и либо PHIL 2035, либо 4933 . Темы ведущих философов в таких современных движениях, как логический эмпиризм, формализм и анализ обычного языка, в том числе чтения Мура, Рассела, Витгенштейн, Карнап, Гудман, Райл, Стросон и Куайн.

4954 Современная спекулятивная философия (3) Предварительные требования.: два других курса философии или согласие преподавателя . Теории бытия и познания в новейшем абсолютном идеализме, философии процесса и феноменологический экзистенциализм.

4955 Философия биологии (3) Философские вопросы теории эволюции и наук о жизни.

4972 Моральная философия Канта (3) Изучение избранных работ Канта по моральной философии, таких как Основы метафизики морали, Метафизика морали, Критика практического Разум и антропология с прагматической точки зрения.

4991 Независимое чтение и исследование (1-3) Требуется: письменное согласие преподавателя и кафедры. Можно взять на макс. из 6 часов. кредита, когда темы меняются. Общая сумма кредитов, полученных в качестве аспиранта в PHIL 4991 и PHIL 7991 вместе не могут превышать 9 часов.

7901 Семинар по современной аналитической философии (3) Философия языка, метафизика, реализм, антиреализм и философия логики и математика.

7903 Семинар по континентальной философии (3) Основные деятели и / или направления в континентальной философии.

7905 Семинар по истории философии (3) Можно взять на макс. от 9 часов. кредита, когда темы меняются . Изучение крупного философа или философской школы.

7910 Семинар (3) Допускается макс.6 ч. кредита, когда темы меняются. Может предлагаться как LING 7910, если тема уместна.

7991 Независимое чтение и исследование (1-6) Требуется: письменное согласие преподавателя и директора отдела аспирантуры. Общая сумма кредитов, полученных в качестве аспиранта по PHIL 4991 и PHIL 7991 вместе, может не более 9 сем. часов

8000 Диссертация (1-12 на сем.) Классификация «S» / «U».

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.