Букварь на украинском языке: Буквар — Вікіпедія

Содержание

Буквар — Вікіпедія

Буква́р,[1] або абе́тка[2] — підручник для початкового навчання грамоти.

Термін заст. букварь (за зразком лат. abecedaria) ввів у староукраїнську мову Мелетій Смотрицький на початку XVII ст. До цього часу в Україні мала поширення назва церк.-слов. азбꙋка (за найменуванням перших двох літер абетки). У XVI—XVIII ст. часто виходили букварі під назвою «граматика» (звідси українська народна назва — граматка).[3]

Давньоукраїнські букварі ХVІ-ХVІІІ століття[ред. | ред. код]

Найдавніші друковані українські букварі — «Буквар» Івана Федоровича (Львів, 1574; Острог, 1578; назва умовна, бо стародрук не має заголовка) та Лаврентія Зизанія — «Наука ку читаню и розумЪню писма словенскаго…» (Вільно, 1596). Вони базувалися на матеріалі церковнослов’янської («словенороської») мови української редакції. До книжки Лаврентія Зизанія було додано словник, який містив 1061 слово.

У старожитніх букварях часом давалися відомості з граматики, просодії, т. з. повсякденні молитви.

Іван Федоров у своїх букварях друкував азбучну молитву, сентенції з Біблії на теми виховання. В острозькому (грецько-словенороському) букварі він уперше опублікував твір чорноризця Храбра «О письменехъ» під заголовком «Сказаніє, како состави с[вя]тыи Кирилъ Философъ азъбуку по языку словеньску и книги преведе[т] греческихъ на словеньскіи языкъ». У ньому ж подано грецький алфавіт, а також щоденні молитви грецькою та церковнослов’янською («словенороською») мовами.

Словенороські букварі друкувалися в Україні протягом 17—18 ст. У «Букварі языка словенского» (Тирнава, 1699), випущеному для закарпатців, щоденні молитви подано церковнослов’янською та грецькою мовами в кириличній транскрипції. Тут уміщено деякі твори церковної поезії, елементи катехізису.

Букварі ХІХ століття — поч. ХХ століття[ред. | ред. код]

«Граматка», 1857 рік

Букварі на матеріалі живої української мови укладаються з 19 ст. Серед відомих — «Букварь южнорусскій» Тараса Шевченка (Санкт-Петербург, 1861), «Українська абетка» Миколи Гатцука (М., 1861), «Граматка» Пантелеймона Куліша (СПб., 1857, 1861). Складений Олександром Потебнею у 1864–1865 український буквар для недільних шкіл тривалий час залишався у рукописі.

В 2-й пол. ХІХ ст. українські букварі друкувалися тільки на західноукраїнських землях. На Наддніпрянщині вони знову виходять лише у 20 ст.:

Виняток — «Граматка, або перша читанка задля початку вченья» О. Кониського (К., 1883).

«Граматка» П. Куліша, «Українська абетка» М. Гатцука та «Домашня наука» К. Шейковського (1860) будувалися за традиційним на той час буквоскладальним методом, розрахованим на заучування великої кількості складів.

Створений Тарасом Шевченком «Букварь южнорусскій» був надрукований на зв’язних текстах, що опрацьовувалися після вивчення абетки та читання мікротекстів, де слова поділялися на склади з позначенням наголосу. В дібраних для читання текстах використовувалися прислів’я та приказки, часто соціально спрямовані.

1899 «Киевская старина» надрукувала буквар Олександра Потебні як додаток до журналу без права розповсюджувати окремими відбитками. Пізніше цей буквар, підготовлений С. Русовою, виходив у світ кілька разів.

У 1917 перевидавали «Українську граматку…» Бориса Грінченка. Тут спочатку учням пропонувалися «малюнки для розмови» та графічні вправи «для перемальовування», підготовчі вправи з письма. Далі йшли тексти для читання, більшість яких була побудована на фольклорній основі.

Аналогом букваря Бориса Грінченка був «Український буквар», складений А. Савчуком і виданий 1918 в Західній Україні. Завершальна частина підручника — «Читанка» — складалася з віршів Тараса Шевченка, Леоніда Глібова, Степана Руданського, Бориса Грінченка та перекладів оповідань для дітей К. Ушинського і Л. Толстого.

Для запровадження звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти, розробленого К. Ушинським, велике значення мали українські підручники Т. Лубенця (псевд. Т. Норець). Його «Граматика з малюнками» (український буквар), що витримала багато видань, була побудована на зразках живої української мови, близьких і доступних для дітей. У підручнику широко представлено усну народну творчість — вірші, дитячі пісні, народні ігри, прислів’я і приказки тощо.

Українські букварі після 1917 року. Букварі сучасності[ред. | ред. код]

Після 1917 в Україні тривалий час не було стабільних підручників. У центральних та окремих місцевих видавництвах виходили букварі з різними назвами:

 • «Сонечко» Сергія Титаренка (1918),
 • «Граматка» Г. Неводовського (1918),
 • «Ясне сонечко» П. Ковалевського (1919),
 • «Веселка» Я. Чепіги (1920),
 • «Азбука в малюнках» Л. Кротевич (1920; посібник для домашнього навчання грамоти).

У 20-х рр., у період функціонування комплексних програм, в Україні створювалися букварі, які навчали грамоти запозиченим з американської школи методом цілих слів. Серед них — «Первоцвіт» О. Сковороди (1925), «Читаймо!» Е. Мухіної (1926), «Буквар» Я. Чепіги (1933). Букварі Л. Деполович, Н. Гов’ядовської, Б. Саженюка та М. Саженюк, за якими навчалися у 30-70-х рр., повернули у школу звуковий аналітично-синтетичний метод.

Над цими «Букварями» та «Азбуками» також працювали й художники-ілюстратори, зокрема в 1929 році київський художник Сергій Конончук створив ілюстрацію до «Азбуки» (літера «В»).

1978, у зв’язку з переходом на навчання дітей у школі з шестирічного віку, видано перший буквар для шестиліток (автори М. Вашуленко, Н. Скрипченко). За ним потім стали навчатися і семирічні першокласники (шестилітки опановують грамоту протягом року, а семилітки — за три місяці).

Особливість сучасного букваря полягає у тому, що за ним школярі не тільки опановують грамоту, а й одержують перше комплексне уявлення про рідну мову як засіб спілкування.

З 2005 року в Україні діти навчаються за двома букварями: видавництв «Генеза» (автор Прищепа К. С.) та «Освіта[недоступне посилання з червня 2019]» (автори Вашуленко М. С., Скрипченко Н. Ф.)

 • Сторінка абетки, надрукованої Іваном Федоровим у Львові 1574 року.

 • Німецький буквар з малюнками 1830 року.

 • Буквар, надрукований у Франції 1861 року.

Южнорусский Букварь украинского языка: peremogi — LiveJournal

? LiveJournal
 • Main
 • Top
 • Interesting
 • 235 ideas
 • Your 2020 in LJ
 • Disable ads
Login
 • Login
 • CREATE BLOG Join
 • English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)
  • Deutsch (de)
  • Italiano (it)
  • Беларуская (be)

░Р░о░д░и░т░ь░с░я░ ░з░а░н░о░в░о░ Newsland – комментарии, дискуссии и обсуждения новости.

Да, с 16 января 2021 года в соответствии с 30-й статьей закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все продавцы и другие поставщики товаров и услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию исключительно на украинском языке.

Говорить с клиентами на других языках, в том числе на русском, будет запрещено.

Правда, есть небольшая оговорка: мол, если клиент попросит, то можно обслужить его на другом языке, но судя по всему, русского языка это не коснется.

Если закон будет нарушаться и на поставщика услуг поступит жалоба, то он будет на первый раз оштрафован, а при повторных нарушениях может наступить уголовная ответственность.

 

Представьте себе такую картину: вы где-нибудь в Германии или Франции садитесь в такси, а водитель, узнав в вас бывшего соотечественника, заговаривает с вами по-русски. А его за это – раз! – и штрафуют! А еще, чего доброго, лишают лицензии на работу!

Именно такие наказания ждут нарушителей этого закона.

За что будут наказывать? Приведу цитату:

За надругательство и осквернение государственного языка, который считается одним из символов государственности.
За попытки введения официального многоязычия.
За незнание государственного языка чиновниками и судьями.
За нарушение действующих языковых квот в кино и в СМИ.
За отсутствие базовой украиноязычной версии любого сайта.
За нарушение языковых требований относительно рабочего общения и документооборота органов власти, предприятий и организаций.

Кое с чем можно согласиться. Конечно, осквернять государственный язык нельзя. Несомненно, государственные чиновники высокого ранга должны знать официальный язык страны.

Но вот второй пункт, по-моему, вполне может быть предметом общенародного обсуждения и референдума.

Ограничения, перечисленные в 4-м пункте, вообще лишены смысла, потому что люди все равно будут читать те газеты и журналы и смотреть те фильмы, слушать те песни, которые им нравятся.

Я писала об этом в статье на своем канале.

А вот что касается рабочего общения, тут исполнение этого закона может даже нанести вред.

Во-первых, на бытовом уровне. Например, пришел клиент в парикмахерскую, не смог правильно объяснить, как его постричь, или мастер его не так понял – испорченная стрижка, испорченное настроение, может быть, даже конфликт.

Во-вторых, ладно, волосы отрастут, а если пациент и врач в поликлинике друг друга недопоняли? Может быть нанесен вред здоровью.

В-третьих, два инженера в проектном институте, где «доводится до ума» важное изобретение. Закон их обязывает говорить на украинском, но, извините, на техническую терминологию украинский язык не богат. Я думаю, далеко они не продвинутся.

Вы можете сказать, что в таких ситуациях люди между собой и на русском договорятся – никто ведь не следит за ними специально.

А вот и нет.

Уполномоченный украинского президента по вопросам языковой политики, «мовный омбудсмен», или, как его называют в социальных сетях – «шпрехен-фюрер», Тарас Креминь призвал «сознательных граждан» немедленно докладывать в специально организованные «комитеты» о каждом случае нарушения законодательства.

«Мы накажем нарушителей и их работодателей самым суровым образом», — заявил Креминь.
 

«Мовный омбудсмен» Тарас Креминь. Фото из открытых источников

 

О том, как собираются наказывать нарушителей закона в разных регионах Украины, прокомментировал Федеральному агентству новостей юрист Виктор Барчук:

«Например, в Киевской области русскоязычных продавцов магазинов сначала будут штрафовать на крупные суммы, а затем увольнять без права стать на учет на биржу труда.
В соседней, Житомирской области у владельцев «русскоязычного бизнеса» предлагается отнимать не только лицензию на право деятельности, но финансовые и даже технические активы.
Таким образом, можно смело сказать, что «языковой закон» оставит без работы и средств к существованию десятки тысяч человек».

И все это будет происходить в условиях тотальной безработицы и снижения уровня доходов граждан страны.

Но вернемся к списку поводов для наказания. Там есть один, который вряд ли обрадует украинских владельцев интернет — магазинов – «за отсутствие базовой украиноязычной версии любого сайта».

Фотография из открытых источников

 

Ведь чем хорош интернет-магазин? Тем, что не привязан к конкретному городу и даже к стране. Если у тебя классный товар, то твои покупатели могут жить и в Херсоне, и в Тюмени.

А закон обязывает перевести все материалы сайтов, в том числе и карточки товаров, на украинский язык. Представляете, какой объем информации надо перевести на украинский? При этом милостиво разрешили дублировать информацию на других языках.

И расходы на рекламу тоже возрастут вдвое: ведь надо будет оплачивать двойную работу рекламщиков.

Вот такой подарок Украина сделала своему частному бизнесу.

А некоторые этому рады. Вот что заявил один из сотрудников «языкового патруля» в Черниговской области, не пожелавший назвать своего имени:

«Можно показательно оставить без штанов 100 граждан, зато на следующий день по-украински заговорят 500. А завтра-послезавтра уже никто в магазине, например, не захочет говорить с тобой по-русски».

И что интересно: в украинском сегменте интернета уже полно призывов жаловаться на продавцов и официантов, на работников почты и библиотекарей, если они заговорят с клиентом по-русски.

«Их надо увольнять, а их рабочие места должны занять патриотически настроенные украинцы!» – было написано в одном из комментариев.

Но откровенней всех высказалась Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, в интервью телеканалу «ИнТБ»:

Фотография из открытых источников

«У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты. И всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать».

У меня вопрос: понимают ли правители Украины, что, пытаясь всеми способами извести русский язык, они тем самым наносят ещё один удар по частному бизнесу и, значит, по экономике своей страны, по уровню жизни своего народа?

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». С 16 января русский язык на Украине запрещен

 

Возникновение «украинской» письменности: urb_a — LiveJournal

? LiveJournal
 • Main
 • Top
 • Interesting
 • 235 ideas
 • Your 2020 in LJ
 • Disable ads
Login
 • Login
 • CREATE BLOG Join
 • English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)
  • Deutsch (de)
  • Italiano (it)
  • Беларуская (be)

букварь 🎓 ⚗ перевод с русского на украинский

 • — букварь …   Нанайско-русский словарь

 • букварь — См …   Словарь синонимов

 • БУКВАРЬ — терзать. Жарг. студ. Шутл. Усиленно, упорно изучать что л. Никитина 1998, 47; КТ, 164. Складать букварь. Пск. Учиться читать по складам. ПОС 2, 206 …   Большой словарь русских поговорок

 • БУКВАРЬ — БУКВАРЬ, букваря, муж. Книжка для первоначального обучения грамоте. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • БУКВАРЬ — БУКВАРЬ, я, муж. Книжка для первоначального обучения грамоте. Б. с картинками. Учиться по букварю. | прил. букварный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • букварь — – инструкция по ремонту EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

 • букварь — БУКВАРЬ, я, м. 1. Зубрила, старательный ученик, отличник. 2. Двоечник, второгодник. преим. шк …   Словарь русского арго

 • Букварь — букварь: первый учебник для обучения грамоте и чтению на родном языке;… Источник: <Письмо> Роспотребнадзора от 29.01.2008 N 01/384 8 32 О выдаче санитарно эпидемиологических заключений на издательскую продукцию …   Официальная терминология

 • БУКВАРЬ — БУКВАРЬ. То же, что азбука, учебник для первоначального обучения грамоте. В структуру Б. входят: буквы, буквосочетания, предложения, тексты, грамматические сведения, иллюстративные материалы, обращения к родителям и детям …   Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

 • букварь — Первый учебник для обучения грамоте и чтению на родном языке. [ГОСТ 7.60 2003] Тематики издания, основные виды и элементы EN ABC book DE ABC BuchFibel FR ABC …   Справочник технического переводчика

 • букварь — букварь: Первый учебник для обучения грамоте и чтению на родном языке. Источник: ГОСТ 7.60 2003: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Букварь — учебник для начальной школы, по которому обучают грамоте и чтению. Требования к изд. и полиграф. оформлению Б. содержатся в ГОСТ 7.21 80. Хотя он и отменен, но, пока не введен новый стандарт, может служить ориентиром для издателей …   Издательский словарь-справочник

 • БУКВАРЬ — азбука, учебник для пер вонач. обучения грамоте; служит целям воспитания детей, развития их речи и логич. мышления. Б. традиционно является источником сведений о жизни страны, народа, его культуре. Включает материал, формирующий у воспитанников… …   Российская педагогическая энциклопедия

 • Букварь — Удмуртский букварь 1898 года («Букварь для вотскихъ дѣтей») Букварь (азбука)  учебное пособие для обучения грамоте. Букварь помогает учащимся усвоить печатны …   Википедия

 • Букварь —         учебник для обучения грамоте, первое пособие по развитию речи и логического мышления у детей; иллюстрированный Б. является также одним из первоначальных средств эстетического воспитания. Обучение грамоте осуществляется по разным методам… …   Большая советская энциклопедия

 • букварь — (букварыр, буквархэр) букварь Iелфыбэ (жъы.) еджэкIэ тхакIэ рябгъэшIэным тегъэпсыхьагъэу тхыгъэ тхылъ Адыгэбзэ букварь Урысыбзэ букварь КIэлэцIыкIум букварыр ыIыгъэу школым кIуагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • Украинский язык — Википедия

  Материал из Википедии — свободной энциклопедии

  Украинский язык
  Самоназвание укр. українська мова
  Страны Украина, Россия, Польша, Канада, Казахстан, Белоруссия, Румыния, Словакия, Сербия, США, Венгрия, Чехия
  Регионы Восточная Европа и Центральная Европа
  Официальный статус

  Украина Украина

  Регулирующая организация Национальная академия наук Украины
  Общее число говорящих
  Рейтинг 22
  Статус в безопасности[d]
  Классификация

  Индоевропейская семья

  Славянская ветвь
  Восточнославянская группа
  Родственные языки: белорусский, русский
  Письменность кириллица
  Языковые коды
  ГОСТ 7.75–97 укр 720
  ISO 639-1 uk
  ISO 639-2 ukr
  ISO 639-3 ukr
  WALS ukr
  Ethnologue ukr
  IETF uk
  Glottolog ukra1253
  См. также: Проект:Лингвистика

  Украи́нский язы́к (самоназвание: українська мова)[~ 1][2] — язык украинцев, один из славянских языков. Близок белорусскому и русскому, с которыми объединяется в восточнославянскую группу. Распространён главным образом на территории Украины, а также в России, Белоруссии, Казахстане, Польше, Словакии, Румынии, Молдавии, Венгрии, Сербии и среди потомков эмигрантов в Канаде, США, Аргентине, Австралии и в других странах[3][4][5]. Является государственным языком Украины[6]. В ряде государств Центральной и Восточной Европы, в которых украинцы, как правило, расселены компактно (Польша, Словакия, Сербия, Румыния, Хорватия и Босния и Герцеговина), украинский имеет статус языка национального меньшинства или регионального языка[7].

  Общее число говорящих в мире на украинском языке, по разным оценкам, составляет от 36 до 45 млн человек[3][8][9], из них на Украине родным украинский является для 31 971 тыс. украинцев (85,2 %) и 328 тыс. русских (2001)[10].

  К основным фонетическим особенностям украинского языка относят развитие на месте и этимологических , гласной і, вызвавшее чередования /о/, /е/ с /і/; отвердение согласных перед е; наличие фрикативного согласного /ɦ/.
  Из присущих украинскому черт морфологии отмечаются такие, как распространение звательного падежа; наличие в формах дательного и предложного падежей существительных мужского рода окончаний -ові, -еві; распространение стяжённых форм прилагательных; образование форм будущего времени глаголов несовершенного вида синтетическим способом. В области синтаксиса распространены безличные предложения с неизменяемой глагольной формой на -но, -то и т. д.[11][12] Основой словарного состава украинского языка является праславянский лексический фонд, слова древнерусского, а также собственно украинского происхождения: гарний «красивый», «хороший»; мрія «мечта»; щоденний «ежедневный», діяти «действовать» и многие другие[4].

  Диалекты украинского языка традиционно группируют в три наречия: юго-западное (включающее волынско-подольские,

  Бесплатный курс украинского корпуса мира 101 языки

  Здравствуйте! Этот курс украинского языка был разработан Корпусом мира США для добровольцев, отправляющихся на украинский язык. Это может быть полезно как учебник для изучения основ украинского языка. Вы можете слушать и следить за каждым уроком или загружать весь курс напрямую.

  Скачать полный курс (PDF и аудио файлы)

  Урок 1 — Введение

  [expand title = «Expand Text» swaptitle = «Hide»]

   Добро пожаловать на уроки украинского языка Корпуса мира!
  
  Украинский является национальным языком Украины, и эти файлы «Survival Ukrainian» помогут вам начать изучение языка и использовать разговорные фразы, которые помогут вам в первые недели пребывания в Украине.Мы рекомендуем вам прослушать аудиофайлы и повторить их во время чтения языкового сценария. Будет полезно, если вы будете использовать эти файлы по 10-15 минут в день.
  
  В языковом скрипте мы используем систему транслитерации, которая поможет вам произносить украинский язык даже без знания славянских языков.
  
  Буквы транслитерируются с украинского алфавита в соответствии с его звучанием на английском языке. Буква ь (мягкий знак) не имеет звука и будет представлена ​​в транслитерации как апостроф [’].В отличие от английского, украинский алфавит абсолютно фонетический: каждая буква произносится по-разному.
  
  Уроки не обязательно должны быть в определенном порядке. После завершения первого урока вы можете выбрать любую интересующую или важную для вас тему. На этих уроках мы не будем обсуждать грамматические темы. Вы изучите грамматику во время языковых курсов в Pre-Service Training в Украине. 
  Украинский в двух словах
   Он принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи.Украинцы используют кириллицу. Между кириллическими и латинскими звуками и буквами есть различия, но они небольшие, и вы быстро научитесь их распознавать.
  
  Украинская виза 

  Украинская виза вопросы и ответы

  Кабинет Министров Украины утвердил новых правил выдачи виз иностранцам, въезжающим в Украину. Новые правила были отрегулированы с учетом существующей практики в ЕС по этим вопросам.Регламент вступил в силу 10 сентября 2011 года.

  Новые возможности, предусмотренные новыми правилами выдачи украинских виз иностранцам:

  Новая упрощенная классификация типов виз. В новых правилах всего 3 типа виз : транзитная, краткосрочная, долгосрочная.

  Иностранцы должны подать заявление на оформление краткосрочной визы не ранее, чем за 3 месяца до планируемой поездки.

  Решение о выдаче визы принимается в течение 15 календарных дней с момента получения полного пакета документов на визу.

  Паспортный документ иностранца должен соответствовать следующим требованиям: быть действительным не менее трех месяцев после заявленной даты выезда с территории Украины, иметь не менее двух свободных страниц, быть выданным не более 10 лет назад.

  Ставки визового сбора за рассмотрение заявлений на получение визы: однократная виза — 85 долларов США, двукратная виза — 130 долларов США, многократная виза — 200 долларов США. Плата за срочную визу увеличивается вдвое.

  В визе иностранцу может быть отказано, если он не подтвердит цель своего визита в Украину; если у иностранца нет документов, подтверждающих намерение покинуть территорию Украины до истечения срока действия визы.

  Отсутствие страхового полиса не может быть причиной отказа в визе. Отказ в визе должен быть мотивирован и официально представлен иностранцу.

  Новые правила предусматривают оформление свидетельства о временном проживании на основании долгосрочной визы лицам, прибывающим в Украину для работы; участие в проектах международной технической помощи; работа в религиозных организациях; работа в общественных организациях; работа в представительстве иностранных компаний; работающие в офисах иностранных банков.

  Условия въезда в Украину для иностранных граждан

  1. Срок действия паспорта должен истечь не менее чем на 3 месяца после предполагаемого пребывания
  2. Билеты и документы для выезда и дальнейшего проезда
  3. Требуется виза
  4. Прививки не требуются

  Документы, необходимые для получения въездной визы в Украину для иностранных граждан

  1. Срок действия паспорта должен истечь не менее шести месяцев
  2. Визовая анкета, полностью заполненная и подписанная
  3. Фото на паспорт

  В случае туристической поездки : копия подтверждения вашего отеля или письмо-подтверждение от туроператора с подписью и печатью компании.

  В случае деловой поездки : приглашение украинской туристической компании или организации.

  В случае частного визита : ваш друг или родственник в Украине должен получить официальное приглашение от местного УФИР (Департамента виз и регистрации), которое должно быть приложено к вашей заявке на визу.

  Украинская виза

  1.Место выдачи визы.

  2. Туристическая виза действительна с этой даты.Он читается как день-месяц-год. Таким образом, виза действительна с 1 декабря 2003 г. (а не с 12 января 2003 г.).

  3. Срок действия визы. Виза действительна до этой даты. Он читается как день-месяц-год. Таким образом, виза действительна до 1 июня 2004 г. (а не до 6 января 2004 г.).

  4. Номер визового контроля.

  5. Количество въездов.

  • Одноразова (1) — однократная виза (однократная).
  • Дворазова (2) — двукратная виза (только двухкратная).
  • Баторазова (М) — многократная виза (без ограничений по сроку действия визы).

  6. Тип визы

  7. Фамилия путешественника на украинском и английском языках (как указано в паспорте).

  8. Имя путешественника на украинском и английском языках (как указано в паспорте).

  9. Номер паспорта путешественника.

  10. Пол путешественника.

  11. Дата рождения путешественника.

  12. Гражданство путешественника.

  13. Хостинг в Украине.

  Визовые требования для иностранцев, въезжающих в Украину

  Примечание: DP — владельцы дипломатических паспортов / SP — владельцы служебных паспортов

  до 90 дней в течение 180 дней Беларусь Требуется виза, E-Visa Камбоджа Электронная виза 9 0136 Народная Республика) требуется не требуется оставаться до 90 дней в течение 180 дней 9 для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода Лаос 90 дней требуется для пребывания на Мальте Виза не требуется в течение срока пребывания на Мальте 180 дней 901 38 Виза не требуется Нидерланды не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней 9 0138 Пуэрто-Рико Saint 906 8 Требуется виза США Арабские Эмираты 901 38 * кроме DP, SP
  Страна Виза требуется / не требуется Примечание
  Австрия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Афганистан Требуется виза
  Албания Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Алжир Требуется виза
  Андорра Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Ангола Требуется виза
  Антигуа и Барбуда Требуется виза, E-Visa
  Аргентина
  Армения Виза не требуется 901 39
  Австралия Требуется виза, E-Visa
  Азербайджан Виза не требуется
  Багамы Требуется виза 12139 9013 9013 Бахама Требуется виза, E-Visa
  Бангладеш Требуется виза
  Барбадос Требуется виза, E-Visa
  Бельгия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Белиз Требуется виза
  Бенин Требуется виза
  Боливия Требуется виза, E-Visa
  Босния и Герцеговина Виза не требуется для пребывания до 30 дней в течение 60-дневного периода
  Ботсвана Требуется виза Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма или бизнеса
  Бруней-Даруссалам Виза не требуется для пребывания до 30 дней
  Болгария Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней
  Буркина-Фасо Требуется виза
  Бурунди Требуется виза
  * за исключением DP, SP
  Камерун Требуется виза
  Канада Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Кабо-Верде Требуется виза
  Центральноафриканская Республика Требуется виза
  Чад Требуется виза
  Чили Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Китай (КНР), включая САР Гонконг (КНР) Требуется виза * кроме DP, SP
  Колумбия Требуется виза * за исключением DP, SP
  Конго (Демократическая Республика) Требуется виза
  Требуется виза
  Коста-Рика Требуется виза, E-Visa
  Кот-д’Ивуар Требуется виза
  Хорватия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней
  Куба Требуется виза за исключением DP, SP, членов экипажей самолетов и морских судов, а также поездок на лечение
  Кипр Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Чешская Республика Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Дания Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Джибути Требуется виза
  Доминика (Содружество) Требуется виза, E-Visa
  Доминиканская Республика Требуется виза, E-Visa * кроме DP, SP
  Корейская Народно-Демократическая Республика Требуется виза * кроме DP, SP
  Эквадор Требуется виза Египет Требуется виза * кроме DP, SP
  Сальвадор Требуется виза, E-Visa
  Экваториальная Гвинея Требуется виза
  Эстония Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Эфиопия Требуется виза
  Финляндия
  Франция Виза не требуется Получено разрешение на пребывание до 90 дней в течение 180 дней
  Габон Требуется виза
  Гамбия Требуется виза
  Грузия Грузия
  Германия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Гана Требуется виза
  Греция Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Гренада Требуется виза
  Гватемала Требуется виза, E-Visa
  908 Гвинея Гвинея 908 -Бисау Требуется виза
  Гайана Виза r требуется
  Гаити Требуется виза, E-Visa
  Святой Престол Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней
  Требуется виза, E-Visa
  Гонконг (Китай) Виза не требуется (для пребывания до 14 дней)
  Венгрия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Исландия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Индия Требуется виза
  Индонезия Требуется виза, E-Visa
  Иран Требуется виза * кроме DP, SP
  Ирак Виза требуется
  Ирландия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Израиль Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Италия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Ямайка Требуется виза, E-Visa
  Япония
  Иордания Требуется виза
  Казахстан Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Кения Требуется виза
  Республика Корея Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней
  Кувейт Требуется виза, электронная виза
  Кыргызстан Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней
  Требуется виза, E-Visa * кроме DP, SP
  Латвия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Ливан Требуется виза
  Либерия Требуется виза
  Ливия Требуется виза
  Лихтенштейн Виза не требуется в течение срока пребывания от 18013 до 908 дней
  Литва Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Люксембург Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Македония Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Мадагаскар Требуется виза
  Малайзия Требуется виза, E-Visa
  Мали Требуется виза
  Мавритания Требуется виза
  Маврикий Требуется виза, E-Visa
  Мексика Требуется виза Требуется виза
  Микронезия (ФШМ) Требуется виза, E-Visa
  Молдова
  Монако Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Монголия Требуется виза.
  Виза не требуется для служебных, туристических и частных поездок при условии предоставления документов, подтверждающих цель поездки
  Черногория Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней
  Марокко Требуется виза * кроме DP, SP
  Намибия Требуется виза
  Непал Требуется виза, E-Visa
  Новая Зеландия Требуется виза, E-Visa
  Нигерия Требуется виза
  Норвегия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180 дней
  Оман 9013 9 Требуется виза, E-Visa
  Пакистан Требуется виза
  Палау Требуется виза, E-Visa
  9013 9013 9013 9013 Палестина Панама Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Парагвай Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Перу Требуется виза, E-Visa * кроме DP, SP
  Филиппины Требуется виза
  Польша Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Португалия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Требуется виза
  Катар Требуется виза, электронная виза * кроме DP, SP
  Южно-Африканская Республика Требуется виза Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Руанда Требуется виза
  Российская Федерация Виза не требуется
  Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Сан-Марино Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Сан-Томе i Principi Требуется виза
  Саудовская Аравия Требуется виза, E-Visa 90 139
  Сенегал Требуется виза
  Сербия Виза не требуется для пребывания до 30 дней в течение 60 дней
  Сьерра-Леоне Сингапур Требуется виза, E-Visa * кроме DP, SP
  Словакия Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Словения Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Испания Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Шри-Ланка Требуется виза
  Судан Требуется виза
  Швеция Виза не требуется для штата y до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Швейцария Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Сирия Требуется виза
  Таджикистан Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Танзания Требуется виза
  Таиланд Требуется виза, E-Visa *, кроме DP, SP
  Тимор-Лешти Требуется виза, E-Visa
  Тринидад и Тобаго Требуется виза, E-Visa
  для DP, SP
  Турция Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода (включая владельцев ID-карт) 90 139
  Туркменистан Требуется виза * кроме DP, SP
  Тувалу Требуется виза, E-Visa
  Уганда Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Великобритания Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Уругвай Требуется виза * кроме DP, SP
  США Виза не требуется для пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода
  Узбекистан Виза не требуется
  Вануату Требуется виза, E-Visa
  Венесуэла Требуется виза
  Вьетнам Требуется виза * кроме DP, SP
  Йемен Требуется виза
  Замбия Зимбабве Требуется виза

  Вопросы наших посетителей

  Михаил П спрашивает: Здравствуйте, мы с женой планируем поехать из США в Италию и Грецию по украинскому паспорту.Нужны ли нам биометрические украинские паспорта для безвизового въезда в Италию?

  Ответ эксперта:

  Да, только новые биометрические загранпаспорта дают гражданам Украины право посещать страны Шенгенской зоны без виз.

  Анна спрашивает: Привет, я живу в США и у меня грин-карта, но в настоящее время посещаю Украину, и у меня скоро истекает срок действия моего паспорта — через 10 дней после моего отъезда обратно в США. Я подал заявку на получение нового загранпаспорта, но не уверен, смогу ли я получить его вовремя до моего обратного полета в Штаты.Смогу ли я покинуть Украину с паспортом, который будет действовать еще 10 дней?

  Ответ эксперта:

  Вы сможете выехать из Украины до окончания срока действия паспорта. Хотя на границе вас наверняка предупредят, что у вас скоро закончится паспорт и вам нужно его поменять, если вы хотите вернуться в Украину. В США ваша зеленая карта является основным документом, позволяющим вам въехать в страну, и паспорт также будет действителен. Так что проблем быть не должно.

  Рахул спрашивает: Здравствуйте. Может ли постоянный житель Украины с биометрической картой путешествовать без визы в страны ЕС?

  Ответ эксперта:

  Безвизовый режим предоставляется только гражданам Украины. Нет никаких преимуществ для иностранцев, которые на законных основаниях временно или постоянно проживают в Украине. Такие иностранцы могут въезжать в страны Шенгенского соглашения по правилам, установленным для страны их гражданства.

  Обучение в Украине — Украинский государственный центр международного образования

  Что вы хотите изучать?

  Все районы studyEducationCulture и artsHumanitiesTheologySocial и поведенческой scienceJournalismManagement и administrationLawBiologyNatural SciencesMathematics и statisticsInformation technologiesMechanical engineeringElectrical engineeringAutomation и приборам EngineeringChemical технологий и BioengineeringElectronics и telecommunicationsManufacturing и technologyArchitecture и constructionAgricultural науки и foodVeterinary medicineHealth / MedicineSocial workServicesTransportTransport TechnologiesProduction и TechnologiesAll уровни studyJunior bachelorBachelorMasterDoctor из PhilosophyDoctor из ScienceAcademic mobilityPraparatory courseLanguage trainingSummer школаВсе языки обученияUARUENFRDEПоиск

  Популярное: Здоровье / Медицина, Инженерное дело, Закон

  Где ты хочешь учиться?

  Все видыгосударственныйЧастныйВсе регионыЧеркассыЧерниговЧерновцыДнепрДонецкИвано-ФранковскХарьковХерсонХмельницкийКировоградКиевЛуганскЛьвовОдессаПолтаваРовноСумыТернопольВинницкая областьЗародышевоЗакаржапатияЗапоржЗапоржЗакаржапатия

  Популярное: Здоровье / Медицина, Инженерное дело, Закон

  Найти стипендию

  Все nationalitiesAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicAzoresBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика TheCongo, Республика TheCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquitoral GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFijiFinlandFranceGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuernseyGuineaGuinea BissauGuyanaHaitiHondurasHongkongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, D.PRKKorea, Республика ofKosovoKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedonia, бывшая югославская Республика OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussian FederationRwandaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSouth AfricaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepubcTajikistanTanzania, Объединенная Республика OfThailandTogoTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские Эмираты Соединенное Королевство Соединенные Штаты Уругу ayUzbekistanVanuatuVenezuela уровни Боливарианской Repubc OfViet NamYemenZambiaZimbabweAll из studyJunior bachelorBachelorMasterDoctor из PhilosophyDoctor из ScienceAcademic mobilityPraparatory courseLanguage trainingSummer schoolAll universitiesBilotserkivskyi Национальный аграрный университет Высшее Государственное образовательное учреждение Украины «Буковинский государственный медицинский университет» Винницкий национальный аграрный UniversityNational Пирогов Мемориальный медицинский университет, VinnytsiaVinnytsia Национальный технический UniversityLesya Украинка Волынский национальный УниверситетВысшее государственное образовательное учреждение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» Высшее учебное заведение «Украинский католический университет» ВУЗ «Киевский медицинский колледж« ШЭИ »Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры« Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко учреждение «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» Одесский морской техникум рыбного хозяйства. имени О.Солянык Государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический университет» Тернопольский национальный медицинский университет имени Ивана Горбачевского Министерства здравоохранения Украины Государственное высшее учебное заведение «Управление университетским образованием» Государственное высшее учебное заведение «Харьковский колледж текстиля и дизайна» Запорожский национальный университетГосударственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет» Национальный технический университет Днепровский политехнический государственный высшее учебное заведение «Национальный лесной университет Украины» Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет» Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный химико-технологический университет» Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия им. МОЗ Украины «Государственное учреждение» Запорожская медицинская академия последипломного образования МОЗ Украины «Государственное образовательное учреждение« Киевский колледж связи »Луганский государственный медицинский университет Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАН Украины Государственное учреждение «Институт нейрохирургии им. Акад.Ромоданова НАМН Украины, Государственный университет телекоммуникаций Дипломатической академии Украины, Министерства иностранных дел Украины Днепровский государственный технический университет ДНЕПРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТПриднепровская государственная академия физической культуры и спортаДнепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазарян Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Донецкий национальный университет имени Василия Стуса Дочернее предприятие «Киевское хореографическое училище» Житомирский военный институт им.П.П. Королев Житомирского государственного университета связи им. Ивана Франко Запорожская государственная инженерная академия Запорожский государственный медицинский университет Запорожский национальный технический университет Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Измаильский государственный гуманитарный институт пожарной безопасности им. Чернобыльский государственный университет инфраструктуры и технологий Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М.Бойчука Р.Глиэра Киевский институт музыки Киевский колледж строительства, архитектуры и дизайна Киевский национальный лингвистический университет Киевский национальный торгово-экономический университет Киевский национальный университет строительства и архитектуры им. Тараса Шевченко Киевский национальный университет строительства и архитектуры им. И. К. Карпенко-Карого Киевский национальный университет театра, кино и телевидения Университет технологий и дизайна Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана Борис Гринченко Киевский университет Лётная академия Национального авиационного университета Центральный украинский национальный технический университет, Кировоградское коммунальное медицинское учреждение «Харьковский областной медицинский колледж» Кременчугский летный колледж Харьковского национального университета внутренних делКременчук Михаил Остроградский национальный университет Криворожский колледж национального авиационного университета Луцкий национальный технический университетЛуганский национальный аграрный университет Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности Львовский государственный университет физической культуры имени Данила Галицкого Львовский национальный медицинский университет Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологии имени С.З. Гжицкий Львовский национальный университет им. Ивана Франко Мариупольский государственный университет Национальная академия внутренних дел Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры Национальная медицинская академия последипломного образования им. Шупика Национальная металлургическая академия Украины Украинская национальная музыкальная академия им. П.И. Чайковского Национальный авиационный университет Национальный аэрокосмический университет «Харьковская авиация» Институт «Национальный медицинский университет Богомольца» Национальный педагогический университет им. Драгоманова Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» Национальный технический университет Украины «КПИ им. Игоря Сикорского» Национальный транспортный университет Национальный университет «Киево-Могилянская академия» Национальный университет «Львовская политехника» Национальный университет «Одесская морская академия» Национальный университет «Одесская юридическая академия» Национальный университет Острожская академияНациональный университет биоресурсов и экологии Украины Национальный университет гражданской защиты Украины Адмирала Макарова На Национальный университет судостроения Национальный университет пищевых технологий Национальный университет физического воспитания и спорта Украины Национальный фармацевтический университет Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Николаевский национальный аграрный университет Николаевский национальный университет имени В.Сухомлинский Одесская государственная академия строительства и архитектуры Одесская государственная академия технического регулирования и качества Одесская национальная академия пищевых технологий Одесская национальная академия связи им. О.С. Попова Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Нежданова Одесский государственный аграрный университет Одесский государственный экологический университетОдесский национальный медицинский университет Одесский национальный морской университет Одесский национальный политехнический университет Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова Одесский национальный экономический университет Полтавская государственная аграрная академия Полтавский национальный технический университет Прикарпатский национальный университет имени Юрия Кондратюка Ровенский государственный гуманитарный университет Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко Сумский государственный университет Сумский национальный аграрный университет Таврия Государственный агротехнологический университет Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира ГнатюкаТернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Западноукраинский национальный университет Технический колледж Тернопольского государственного технического университета имени Ивана Пулюя Украинская академия печати Украинский государственный университет железнодорожного транспорта имени Павла Тычины Уманский государственный педагогический университет Уманский национальный университет садоводства Университет государственной фискальной службы Украины Университет таможенного дела и финансов Харьковская государственная академия им. дизайна и искусствХарьковская государственная академия культуры Харьковская государственная академия физической культурыХарьковская государственная зоветеринарная академия Харьковская медицинская академия последипломного образования Харьковский государственный автомобильно-дорожный колледжХарьковский государственный университет пищевых технологий и торговли Харьковский институт финансов Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет Харьковский национальный аграрный университет им. после В.Докучаева Харьковский национальный медицинский университет Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды Харьковский национальный сельскохозяйственный технический университет им. Петра Василенко О.М. Бекетова Национальный университет городской экономики Каразина Харьковский национальный университет им. Котляревского, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Харьковский национальный экономический университет имени Симона Кузнеца, Харьковский национальный университет военно-воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Херсонская государственная морская академия, Херсонский государственный университет, Херсонский национальный технический университет, Хмельницкий национальный университет, Черкасский государственный национальный технический университет им. Богдана, Хмельницкий Черкасский университет Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Черноморский национальный университет имени Петра Могилы Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Харьковский национальный университет внутренних дел им. Д. Ушинского, Черниговский национальный технологический университет, Львовский торговый университет, ВУЗ «Восточно-Европейский университет экономики и менеджмента» (в форме общества с ограниченной ответственностью) ВУЗ «Международный гуманитарно-педагогический институт» Бейт-Хана »Университет КРОКОткрытый международный университет развития человека« Украина »Институт экономики окружающей среды и праваКиевский Славянский университетКлассический частный университетЛьвовский торгово-экономический университетМеждународный гуманитарный университетБердянский университет управления и бизнесаЧастное высшее учебное заведение-институт« Украинско-американский университет Конкордия »Филиал» Кременчуг Частное высшее учебное заведение «Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля» Частное акционерное общество Высшее учебное заведение «Межрегиональная академия управления персоналом« Высшее учебное заведение »Университет Альфреда Нобеля рситы », Днепропетровское частное высшее учебное заведение« Европейский университет »Частное высшее учебное заведение« Запорожский институт экономики и информационных технологий »Частное высшее учебное заведение« Киевский международный университет »Частное высшее учебное заведение« Львовский университет бизнеса и права «Частное высшее учебное заведение» Международный экономико-гуманитарный университет имени Степана Демьянчука «Частное высшее учебное заведение» Международный университет бизнеса и права «Частное высшее учебное заведение» Украинский гуманитарный институт «Харьковский гуманитарный университет» Украинская народная академия «Харьковский экономико-правовой университетЧастное высшее учебное заведение «Киевский медицинский университет», Житомирский государственный технологический университет, национальный университет водного и экологического строительства, Донецкий национальный медицинский университет, Таврический национальный университет им.Университет им. И.Вернадского Международный университет финансов Харьковский институт ЧАО «ВУЗ« Межрегиональная академия управления персоналом »Днепропетровский государственный университет внутренних делКриворожский государственный педагогический университет (КГПУ) Нежинский государственный университет имени Николая ГоголяЖитомирский медицинский институт им. Житомирский областной советУкраинская инженерно-педагогическая академияВысшее учебное заведение Укоопспилка «Полтавский университет экономики и торговли» ГВУ «Банковский университет» Львовский институтХарьковский учебно-научный институт ГУУ «Банковский университет» Черкасский учебно-научный институт Банковского университетаГосударственное высшее учебное заведение Институт банковских технологий и бизнеса «Банковский университет» (Киев) Глуховский национальный педагогический университет Александра Довженко Черкасский государственный бизнес-колледжМелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого (Мелитоп ол, Запорожская область) Частное учреждение высшего профессионального образования «Институт экранных искусств» Львовский национальный аграрный университетМукачевский государственный университетМеждународный классический университет имени Пилипа Орлика Центрально-украинский государственный педагогический университет им. В.Винниченко Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины г. Донецк Национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецкий государственный университет управления (ДГУУ), частное высшее учебное заведение, финансово-правовой колледж, Винница, государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Дрогобычский государственный педагогический университет им. Огиенко Национальный университет Украинская государственная служба занятости Учебный институтЧастное высшее учебное заведение «Харьковский международный медицинский университет» Харьковский областной институт паба lic Управление Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Национальная академия статистики, учета и аудитаПроф. М.С. Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Одесский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета Полтавский нефтегазовый колледж Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка Частное высшее учебное заведение «Днепровский институт медицины и медицины» общественное здравоохранение «Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия» Общество с ограниченной ответственностью «Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины» Днепровский институт Частного акционерного общества «ВУЗ« Межрегиональная академия управления персоналом »ВУЗ Львовского областного совета» Андрей Крупинский Львовская медицинская академияЧастное высшее учебное заведение «Международный европейский университет» Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университетаПолесский национальный университетЧастное высшее учебное заведение «Международная академия эко» логика и медицина «Поиск

  Популярное: Здоровье / Медицина, Инженерное дело, Закон

  Форма заявки на онлайн-визу в Украину и требования

  Что мне нужно для подачи заявки на электронную визу в Украину?

  Для успешного получения украинской электронной визы кандидат должен иметь несколько необходимых предметов .Кандидаты должны предоставить следующее:

  • Действительный паспорт из соответствующей страны.
  • Кредитная или дебетовая карта для оплаты визового сбора.
  • Актуальный адрес электронной почты для получения визы.

  После того, как анкета на визу в Украину была успешно отправлена ​​и обработана, электронная виза отправляется кандидату по электронной почте. Путешественникам необходимо распечатать копию своей украинской визы и предъявить ее на границе Украины вместе с паспортом.

  Только граждане 50 стран могут подать заявление на онлайн-визу в Украину. Это следующие страны:

  • Австралия
  • Багамы
  • Бахрейн
  • Барбадос
  • Белиз
  • Боливия
  • Бутан
  • Камбоджа
  • Китай
  • Колумбия
  • Коста-Рика
  • Доминика
  • Доминиканская Республика Эквадор
  • Сальвадор
  • Фиджи
  • Гренада
  • Гватемала
  • Гаити
  • Гондурас
  • Индия
  • Индонезия
  • Ямайка
  • Кирибати
  • Кувейт
  • Лаос
  • Малайзия
  • Мальдхаивы
  • Маврикий
  • Мексика
  • Микронезия
  • Мьянма
  • Науру
  • Непал
  • Новая Зеландия
  • Никарагуа
  • Оман
  • Палау
  • Перу
  • Сент-Люсия
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Самоа
  • Соломоновы Острова
  • Саудовская Аравия
  • Сейшельские острова
  • Сингапур
  • Южная Африка
  • Суринам
  • Таиланд
  • Филиппины
  • Тимор-Лешти
  • Тринидад
  • Тобаго
  • Вануату

  Путешественникам, которые хотят посетить Украину помните о требованиях к украинской электронной визе, упомянутых на этом сайте.

  Заполнение анкеты на украинскую электронную визу

  Анкета на украинскую визу заполняется быстро и просто . Весь процесс занимает всего несколько минут и включает в себя ввод контактных данных, паспортных данных и планов поездок, а также ответы на некоторые вопросы, связанные с безопасностью.

  Чтобы успешно подать заявку на визу в Украину, кандидатам необходимо иметь действующий паспорт соответствующей страны, кредитную или дебетовую карту для оплаты визового сбора, а также актуальный адрес электронной почты для получения электронной визы для Украина.

  Те, кто желает подать заявление на получение украинской электронной визы, должны убедиться, что вся информация, которую они вводят в процессе онлайн, является точной. Каждый раздел заявления на визу в Украину должен быть заполнен.

  Как я могу получить визу в Украину онлайн?

  Форма визы в Украину проста и занимает всего несколько минут , чтобы заполнить . Претендентам, которые подают заявку на онлайн-визу в Украину, просто нужно ввести свои личные данные , включая свое имя, дату рождения, адрес и паспортные данные .Кандидатам также необходимо ответить на некоторые вопросы, касающиеся безопасности и своих планов поездок.

  Кандидаты должны соответствовать требованиям для получения визы в Украину. необходимо иметь паспорт из одной из приемлемых стран, кредитную или дебетовую карту для оплаты украинского визового сбора и адрес электронной почты для получения электронной визы.

  Сколько времени нужно, чтобы получить электронную визу в Украину?

  Онлайн-процесс подачи заявки на получение украинской визы довольно быстрый.Чтобы подать заявку на визу в Украину, нужно всего несколько минут. Важно дать полный и точный ответ на каждый раздел.

  После того, как заявка на визу в Украину онлайн была подана и одобрена, она отправляется кандидату по электронной почте. Путешественник может распечатать копию своей украинской электронной визы и предъявить ее на границе с Украиной вместе с паспортом.

  За какое время мне следует подавать заявление на визу в Украину онлайн?

  Желательно подавать заявку на получение электронной визы в Украину заблаговременно до предполагаемой поездки.Хотя подавляющее большинство заявлений обрабатываются и утверждаются в течение нескольких рабочих дней , а часто и намного раньше, рекомендуется подавать заявки как минимум за неделю или две до даты отъезда в случае непредвиденных задержек.

  Как долго действует электронная виза в Украину?

  После одобрения визы в Украину онлайн она будет действительна в течение , до 30 дней подряд . Украинская электронная виза также действительна для однократной визы .

  Визы также можно получить в посольстве или консульстве Украины для различных целей и различной продолжительности пребывания. Узнайте больше о различных типах украинской визы в разделе «Гостевые визы для Украины»

  Какую информацию я могу обновить об онлайн-визе в Украину?

  Когда вы подаете заявку на получение украинской электронной визы, важно, чтобы правильно ввел всю информацию и убедитесь, что вы заполнили все разделы формы заявки.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.