Гдз биология 9 класс остапченко 2019: Решебник по биологии 9 класс

ГДЗ по Биологии для 9 класса Асанов Н.Г., Соловьева А.Р., Ибраимова Б.Т. на 5

ГДЗ по Биологии для 9 класса Асанов Н.Г., Соловьева А.Р., Ибраимова Б.Т. на 5

Часто ищут

  • Русский язык 9 класс Школа 2100
  • Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Барова Е.С.
  • Издательство: Баласс 2016
  • Алгебра 9 класс
  • Авторы: Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров
  • Издательство: Просвещение 2015
  • Геометрия 9 класс
  • Автор: А.В. Погорелов
  • Издательство: Просвещение 2015
  • Английский язык 9 класс
  • Авторы: В. П. Кузовлев, Н.П. Лапа, Э.Ш. Перегудова
  • Издательство: Просвещение 2015
  • Физика 9 класс
  • Авторы: А.В. Перышкин, А.И. Иванов
  • Издательства: Экзамен, Просвещение, Дрофа 2014-2021
  • Русский язык 9 класс
  • Авторы: С. И. Львова, В.В. Львов
  • Издательство: Мнемозина
  • История 9 класс
  • Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина
  • Издательство: Просвещение 2013
  • Английский язык 9 класс Рабочая тетрадь Rainbow
  • Авторы: Афанасьева О. В., Михеева И.В., Баранова К.М.
  • Издательство: Дрофа 2016
  • Алгебра 9 класс Дидактические материалы
  • Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева
  • Издательство: Просвещение 2015

Біологія 9 клас Остапченко 2017 Нова програма

Дорогі дев’ятикласниці та дев’ятикласники3

Вступ

§ 1. Біологія — комплексна наука про живу природу. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень 4

Тема 1. Хімічний склад клітини. Біологічні молекули

§ 2. Вода. її властивості та функції у складі біологічних систем. Інші неорганічні сполуки11
§ 3. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи15
§ 4. Білки: будова та властивості19
§ 5. Функції білків22
§ 6. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК25
§ 7. Будова, властивості та функції ДНК27
§ 8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ30
Практична робота 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот33

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Методи дослідження клітин.
Типи мікроскопії
36
§ 10. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат39
§ 11. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр43
§ 12. Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі47
§ 13. Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди51
§ 14. Ядро: будова та функції53
§ 15. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини57
Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин61

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 16. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Біохімічні механізми дихання63
§ 17. Енергетичний обмін. Кисневий (аеробний) етап 67
§ 18. Особливості процесів пластичного обміну. Фотосинтез: світлова фаза71
§ 19. Фотосинтез: темнова фаза. Хемосинтез74

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 20. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріотичних організмів79
§ 21. Роль різних типів молекул РНК у кодуванні та реалізації спадкової інформації. Генетичний код82
§ 22. Біосинтез білків85
Практична робота 2. Розв’язування елементарних вправ з транскрипції та трансляції89
§ 23. Клітинний цикл. Мітоз90
§ 24. Мейоз93
§ 25. Типи розмноження організмів. Статеві клітини96
§ 26. Процеси запліднення100
§ 27. Етапи індивідуального розвитку організмів. Ембріональний розвиток тварин105
§ 28. Післязародковий розвиток і ріст організмів108

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 29. Генетика — наука про закономірності спадковості й мінливості організмів113
§ 30. Методи генетичних досліджень116
§ 31. Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендель. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи120
Практична робота 3. Складання схем схрещування124
§ 32. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості126
§ 33. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 130
§ 34. Генотип організму як цілісна інтегрована система133
§ 35. Форми мінливості. Модифікаційна мінливість — наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля136
§ 36. Види мутацій та причини їх виникнення139
§ 37. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування144

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 38. Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем152
§ 39. Еволюційні погляди Ж.-Б. Ламарка. Теорія еволюції Ч. Дарвіна156
§ 40. Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елементарна одиниця еволюції160
§ 41. Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу164
§ 42. Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції169
§ 43. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя173
§ 44. Етапи еволюції людини178

Тема 7. Біорізноманіття

§ 45. Основи еволюційної філогенії та систематики186
§ 46. Неклітинні форми життя — віруси. Прокаріоти190
§ 47. Еукаріоти: гриби, рослини, тварини195
Практична робота 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя200

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 48. Екологія. Екосистема та її характеристики202
§ 49. Харчові зв’язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем204
§ 50. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори208
§ 51. Стабільність екосистем і причини її порушення211
§ 52. Біосфера як цілісна система213
§ 53. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища218

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 54. Завдання сучасної селекції225
§ 55. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів229
§ 56.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *