Гдз биология 9 класс остапченко 2019 – ГДЗ Біологія 9 клас Остапченко 2017. Відповіді до підручника, решебник к учебнику

ГДЗ Біологія 9 клас — відповіді, готові домашні завдання онлайн

Мова навчання: Українська

Автор підручника: О.А. Андерсон, М.А. Вихренко

Видавництво: Київ, «Школяр»

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 120

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника: К.М. Задорожний

Видавництво: Харків, «Ранок»

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 64 + додаток (16 с.)

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника: С.В. Безручкова

Видавництво: Харків, «Ранок»

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 48

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника: Соболь В.І.

Видавництво: Камянець-Подільський, «Абетка»

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 48

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника: Вихренко Т.К.

Видавництво: Київ, «Літера».

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 32

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

ukrdz.in.ua

Біологія 9 клас Остапченко » Допомога учням

Біологія 9 клас Остапченко » Допомога учням

Завантаження. Зачекайте, будь-ласка…

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть прізвище вченого, який започаткував теоретичні основи штучного добору: а) Г. Мендель; б) Т. Шванн; в) М. Вавилов; г) Ч. Дарвін.   Завдання 2. Зазначте, яке угруповання організмів у природі

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі: а) паразитизм; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) симбіоз.   Завдання 2. Укажіть, чим визначаються межі певного

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації: а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси.   Завдання 2. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів: а)

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть назву системи поглядів про незмінність живої природи із часів її виникнення: а) еволюційне вчення; б) гіпотеза панспермії; в) креаціонізм; г) гіпотеза абіогенезу.   Завдання 2.  Укажіть назву

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть прізвище вченого, який запропонував назву «генетика»: а) Г. Мендель; б) Г. де Фріз; в) У. Бетсон; г) Т.Х. Морган.   Завдання 2. Укажіть клітини, у яких можуть виникати мутації: а) лише

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз: а) розмноження; б) росту; в) дозрівання; г) формування.   Завдання 2. Укажіть кількість гаплоїдних яйцеклітин, які виникають у результаті мейозу з

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл: а) мітохондрії; б) хлоропласти; в) вакуолі; г) комплекс Гольджі.   Завдання 2. Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана: а) білки та вуглеводи; б) вуглеводи та ліпіди; в) білки та ліпіди; г) ліпіди і мінеральні солі.   Завдання 2. Укажіть організми, клітини

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози: а) Купрум; б) Бор; в) Йод; г) Кобальт.   Завдання 2. Укажіть назву сполук, розчинних у воді: а) гідрофобні; б) гідрофільні; в)

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут… Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть прізвища вчених, які запропонували термін «біологія»: а) К. Лінней і Ж.-Б. Ламарк; б) Т. Шванн і М. Шлейден; в) Ж.-Б. Ламарк і Г.Р. Тревіранус; г) Ч. Дарвін і К. Бер.   Завдання

Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

8next.com

ВІДПОВІДІ / ГДЗ до підручника БІОЛОГІЯ 9 клас (тест №1, вступ) Остапченко Л.О. та інш., сторінка 10, 2017 рік » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Назвіть прізвища вчених, які запропонували термін «біологія»:

а) К. Лінней і Ж.-Б. Ламарк;

б) Т. Шванн і М. Шлейден;

в) Ж.-Б. Ламарк і Г.Р. Тревіранус;

г) Ч. Дарвін і К. Бер.

 

Завдання 2. Укажіть, як називають здатність біологічних систем зберігати відносну сталість складу та властивостей свого внутрішнього середовища:

а) фагоцитоз;

б) метаболізм;

в) гомеостаз;

г) адаптація.

 

Завдання 3. Укажіть біологічні системи, які перебувають на молекулярному рівні організації живої матерії:

а) гриби;

б) рослини;

в) ціанобактерії;

г) віруси.

 

Завдання 4. Визначте найвищий рівень організації живої матерії:

а) популяційно-видовий;

б) біосферний;

в) організмовий;

г) екосистемний.

 

Завдання 5. Назвіть метод, який учені застосовують, описуючи нові види:

а) експериментальний;

б) порівняльно-описовий;

в) математичне моделювання;

г) екологічний моніторинг.

 

Завдання 6. Назвіть біологічні системи, яким властивий організмовий рівень організації живої матерії:

а) екосистеми;

б) дріжджі;

в) популяції;

г) віруси.

 

Завдання 7. Назвіть біологічні системи, які належать до надорганізмових біологічних систем:

а) вольвокс;

б) віруси;

в) популяції;

г) форамініфери.

 

Утворіть логічні пари

Завдання 8. Установіть відповідність між об’єктами, процесами та явищами й рівнями організації живої матерії, яким

вони відповідають. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

1 поділ клітини 

2 глобальний колообіг речовин

3 жаба гостроморда

4 вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

А молекулярний

Б клітинний

В організмовий

Г екосистемний

Д біосферний

Запитання з відкритою відповіддю

Завдання 9. Що спільного та відмінного в будові та функціонуванні клітин одноклітинних організмів і клітин, які входять до складу тих чи інших тканин?

 

Завдання 10. Що спільного та відмінного в проявах подразливості в багатоклітинних рослин і багатоклітинних тварин?

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ВІДПОВІДІ / ГДЗ до підручника БІОЛОГІЯ 9 клас (тест №3, тема 2) Остапченко Л.О. та інш., сторінка 61, 2017 рік » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана:

а) білки та вуглеводи;

б) вуглеводи та ліпіди;

в) білки та ліпіди;

г) ліпіди і мінеральні солі.

 

Завдання 2. Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу:

а) бактерії;

б) справжні гриби;

в) рослини;

г) тварини.

 

Завдання 3. Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс:

а) бактерії;

б) гриби;

в) рослини;

г) тварини.

 

Завдання 4. Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми:

а) білки та ліпіди;

б) білки та ДНК;

в) білки та РНК;

г) ліпіди та РНК.

 

Завдання 5. Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»:

а) Р. Гук;

б) Т. Шванн;

в) М. Шлейден;

г) Р. Вірхов.

 

Завдання 6. Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині:

а) лізосоми;

б) комплекс Гольджі;

в) мітохондрії;

г) ендоплазматична сітка.

 

Завдання 7. Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів:

а) травні вакуолі;

б) лізосоми;

в) клітинний центр;

г) скоротливі вакуолі.

 

Завдання 8. Зазначте молекули нуклеїнових кислот, які входять до складу рибосом:

а) мРНК;

б) тРНК;

в) рРНК;

г) ДНК.

 

Завдання 9. Назвіть структури, які наявні у хлоропластах:

а) кристи;

б) центріолі;

в) тилакоїди;

г) нуклеосоми.

 

Завдання 10. Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів:

а) комплекс Гольджі;

б) рибосоми;

в) ендоплазматична сітка;

г) мітохондрії.

 

Завдання 11. Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер:

а) еритроцити більшості ссавців;

б) клітини епітелію;

в) лейкоцити;

г) нейрони.

 

Завдання 12. Назвіть структури, які трапляються всередині ядра:

а) субодиниці рибосом;

б) тилакоїди;

в) ламели;

г) кристи.

 

Завдання 13. Укажіть органели, здатні до самоподвоєння:

а) рибосоми;

б) хлоропласти;

в) лізосоми;

г) вакуолі з клітинним соком.

 

Завдання 14. Назвіть органели, у яких міститься ДНК:

а) рибосоми;

б) мітохондрії;

в) лізосоми;

г) комплекс Гольджі.

 

Завдання 15. Назвіть органели, які мають власні рибосоми:

а) комплекс Гольджі;

б) лізосоми;

в) хлоропласти;

г) травні вакуолі.

 

Утворіть логічні пари (позначено однаковим кольором)

Завдання 16. Установіть відповідність між органелами та структурами клітин та організмами, у яких вони трапляються. 1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А.

1 нуклеоїд

2 джгутик

3 ядра вегетативне та генеративне

4 багато подібних за будовою і

функціями ядер 

А клітини посмугованих м’язів

Б еритроцити більшості ссавців

В евглена зелена

Г інфузорія-туфелька

Д ціанобактерії

Завдання 17. Установіть відповідність між органелами клітин еукаріотів та особливостями їхньої будови. 1-Д; 2-Г; 3-В; 4-А.

1 зерниста ендоплазматична сітка

2 лізосоми 

3 комплекс Гольджі надлишок води

4 мітохондрії

А мають кристи

Б здатні періодично змінювати свій

об’єм, виводячи з клітини

В основу становить купка пласких

одномембранних мішечків

Г містять ферменти, здатні роз-

щеплювати частинки їжі

Д на мембранах розташовані рибосоми

Завдання 18. Установіть відповідність структур щодо певних органел клітин. 1-Д; 2-В; 3-Б; 4-А.

1 диктіосома

2 кристи

3 центріолі

4 грани

 

А хлоропласти

Б клітинний центр

В мітохондрії

Г скоротливі вакуолі

Д комплекс Гольджі

Завдання 19. Установіть відповідність між особливостями будови оболонки клітини та організмами, яким вони притаманні. 1-В; 2-Г; 3-А.

1 глікокалікс

2 клітинна стінка, до складу якої входить хітин

3 клітинна стінка, до складу якої входить муреїн

 

А бактерії

Б рослини

В тварини

Г справжні гриби

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 20. Охарактеризуйте будову та функції різних органел.

Клітинний центр Лізосоми Мітохондрії
1 оточений однією мембраною 1 оточені двома мембранами 1 оточені трьома мембранами

2 включає дві центріолі

2 містять гідролітичні ферменти

2 містяться лише в клітинах анае-

робних організмів

3 трапляються у клітинах вищих

рослин

3 трапляються у клітинах

прокаріотів

3 мають власні молекули ДНК

 

Завдання 21. Назвіть основні функції, притаманні органелам клітин еукаріотів.

Гранулярна (зерниста)

ендоплазматична сітка

Лізосоми

 

Мітохондрії

 

1 перетравлення поживних

речовин

1 синтез білків

 

1 синтез АТФ

 

2 синтез білків 2 синтез вуглеводів 2 фотосинтез

3 синтез АТФ

 

3 перетравлення поживних

речовин

3 транспорт поживних речовин по

клітині

Завдання 22. Охарактеризуйте будову клітин різних організмів.

Бактерії Рослини Тварини

1 мають мітохондрії 

 

1 до складу клітинної стінки вхо-

дить хітин

1 зовнішній шар оболонки кліти —

ни – глікокалікс

2 мають клітинний центр

 

2 клітини містять вакуолі з клітин-

ним соком

2 до складу клітинної стінки вхо-

дить целюлоза

3 до складу клітинної стінки вхо-

дить муреїн

3 можуть утворювати псевдоподії

 

3 джгутики складаються з однієї

мікротрубочки

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ: готові домашні завдання 9 клас біологія

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво
   • Німецька мова

gdz4you.com

Решебник по биологии 9 класс

 • ГДЗ
 • 1 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Информатика
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
  • Технология
 • 2 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Технология
 • 3 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Технология
  • Испанский язык
 • 4 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Технология
  • Испанский язык
 • 5 Класс
  • Математика

resheba.me

ВІДПОВІДІ / ГДЗ до підручника БІОЛОГІЯ 9 клас (тест №5, тема 4) Остапченко Л.О. та інш., сторінка 111, 2017 рік » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

Завдання 1. Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:

а) розмноження;

б) росту;

в) дозрівання;

г) формування.

 

Завдання 2. Укажіть кількість гаплоїдних яйцеклітин, які виникають у результаті мейозу з диплоїдної клітини-попередника:

а) одна;

б) дві;

в) три;

г) чотири.

 

Завдання 3. Як називають розмноження організмів за рахунок відокремлення багатоклітинних частин:

а) статеве;

б) вегетативне;

в) партеногенез;

г) поліембріонія?

 

Завдання 4. Як називають розмноження за рахунок злиття гамет:

а) копуляція;

б) вегетативне;

в) партеногенез;

г) кон’югація?

 

Завдання 5. Укажіть групу рослин, якій притаманне подвійне запліднення:

а) мохоподібні;

б) папоротеподібні;

в) голонасінні;

г) покритонасінні.

 

Завдання 6. Укажіть групу тварин, якій притаманний прямий розвиток:

а) комахи;

б) хрящові риби;

в) кісткові риби;

г) багатощетинкові черви.

 

Завдання 7. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формуються зародкові листки:

а) дроблення;

б) бластула;

в) гаструла;

г) морула.

 

Завдання 8. Назвіть кількість послідовних поділів, з яких складається мейоз:

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) один.

 

Завдання 9. Укажіть, коли відбувається кон’югація гомологічних хромосом:

а) під час мітозу;

б) під час першого мейотичного поділу;

в) під час другого мейотичного поділу;

г) під час інтерфази.

 

Завдання 10. Що таке транскрипція:

а) переписування інформації з молекули ДНК на молекулу мРНК;

б) транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули;

в) сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг;

г) набуття молекулою білка активного стану?

 

Завдання 11. Де синтезуються білкові молекули:

а) на мембранах комплексу Гольджі;

б) на мембранах лізосом;

в) на мембранах зернистої ендоплазматичної сітки;

г) на мембранах незернистої ендоплазматичної сітки?

 

Утворіть логічні пари (позначені однаковим кольором)

Завдання 12. Установіть відповідність між стадіями гаметогенезу ссавців і подіями, які під час них відбуваються. 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г.

1 розмноження

2 росту

3 дозрівання

4 формування

 

 

 

А ущільнення цитоплазми сперматозоїдів, формування

частини зовнішніх оболонок яйцеклітин

Б послідовні мітотичні поділи первинних

статевих клітин

В збільшення розмірів клітин

Г мейоз

Завдання 13. Установіть відповідність між фазами мітозу та подіями, які під час них відбуваються. 1-Д; 2-В; 3-Б; 4-Г.

1 профаза

2 метафаза

3 анафаза

4 телофаза

 

А кон’югація гомологічних хромосом

Б розходження хроматид

В розташування хромосом по центру клітини

Г формування ядерної оболонки

Д зникнення ядерець

Завдання 14. Установіть відповідність між фазами мейозу та подіями, які під час них відбуваються. 1-А; 2-Г; 3-В; 4-Д.

1 профаза І

2 метафаза ІІ

3 анафаза І

4 телофаза ІІ

 

А кросинговер

Б розходження хроматид

В розходження гомологічних хромосом

Г розташування хромосом по центру клітини

Д формування ядерець

Завдання 15. Установіть відповідність між стадіями зародкового розвитку хордових тварин та подіями, які на цих стадіях відбуваються. 1-Б; 2-В; 3-Д; 4-А.

1 бластула

2 морула

3 гаструла

4 нейрула

 

А закладання нервової трубки

Б формування одношарового зародка з порожниною всередині

В формування зародка у вигляді грудочки клітин

Г закладання твірної тканини

Д формування тришарового зародка

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

Завдання 16. Назвіть функції молекул РНК, які беруть участь у синтезі білкових молекул.

мРНК тРНК рРНК

1 транспортують амінокислоти до

місця синтезу білкової молекули

амінокислотних залишків

1 входять до складу субодиниць

рибосом

 

1 транспортують амінокислоти до

місця синтезу білкової молекули

амінокислотних залишків

2 зберігають інформацію про струк-

туру білкової молекули

 

2 транспортують амінокислоти до

місця синтезу білкової молекули

амінокислотних залишків

2 зберігають інформацію про струк-

туру білкової молекули

 

3 забезпечують передачу інформа-

ції про будову білкової молекули до

місця її синтезу

3 забезпечують передачу інформа-

ції про будову білкової молекули до

місця її синтезу

3 входять до складу субодиниць

рибосом

 

Інші завдання дивись тут…

8next.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.