Гдз по истории украины 8 класс власов: ГДЗ Історія України 8 клас. Підручник Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А. 2021 » Rule.School

ГДЗ Історія України 8 клас. Підручник Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А. 2021 » Сторінка 8 » Rule.School

Інші завдання дивись тут…

§ 7 Православна церква в першій половині XVII ст.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
1. Установіть хронологічну послідовність подій.
початок діяльності Богоявленського братства у Києві – 1615 р.
обрання православним митрополитом Й. Борецького – 1620 р.
Затвердження польським сеймом «Пунктів для заспокоєння руського народу» – 1632 р.
2. Складіть речення, використовуючи зазначені терміни, поняття, назви.
Православні єпископи; Берестейська унія; братства; «Пункти для заспокоєння руського народу»; «Требник».
Православні єпископи не отримали посад у сенаті, а духовенство, на відміну від католицького, сплачувало податки.
Пристрасний полеміст єзуїт Петро Скарга у книзі «На захист Берестейської унії» (1597) захищав об’єднання католицької й православної церков, доводив благотворність цього історичного акту для православних.
Обраний у 1632 р. новий польський король підписав «Пункти для заспокоєння руського народу».
У 1646 р. у ній було видано надзвичайно важливу богослужбову книгу, автором якої був П. Могила, – «Требник».
3. Дайте відповіді на запитання.
Що визначало становище православної церкви після Берестейської унії?
Після Берестейської унії більшість єпископів стали уніатами, вірність православ’ю зберегли тільки два: львівський – Гедеон Балабан та перемишльський – Михайло Копистенський. Після їхньої смерті єдиним православним єпископом залишався Єремія Тисаровський, який спромігся обійняти Львівську кафедру, запевнивши короля, що він – уніат. Зі смертю Єремії польський уряд міг оголосити православну церкву неіснуючою, скориставшись відсутністю єпископів.
Коли та за яких обставин було відновлено вищу православну ієрархію?
Загрозливе становище православної церкви спонукало до рішучих дій. Серед української православної верхівки виникла ідея відновити ієрархію без згоди Речі Посполитої. Підтримав ідею П. Конашевич-Сагайдачний. Разом із козаками він скористався подорожжю з Москви Патріарха Єрусалимського Феофана ІІІ, влаштувавши пишну зустріч. Патріарх об’їхав навколишні монастирі. У Києво-Печерському монастирі скликали з’їзд, учасники якого звернулися до Феофана з проханням висвятити православних ієрархів. Проте патріарх вагався, і лише у жовтні 1620 р. таємно висвятив на Київську митрополію Йова Борецького, на Полоцьку архієпископію – Мелетія Смотрицького та ще кількох православних ієрархів. Таємне висвячення митрополита не вирішувало проблеми відновлення православної ієрархії. За тогочасними законами лише король міг затвердити ієрархів на їхніх посадах. Проте польська влада була невдоволена такими діями й розгорнула репресії проти православних.
Які події сприяли узаконенню існування православної церкви?
Для Й. Борецького визнання православної ієрархії стало справою всього життя. Розгорнулася бурхлива і тривала сеймова боротьба, сповнена гострих баталій оборонців та противників відновленої ієрархії. На боці противників був і сам король Сигізмунд ІІІ. Довершити справу визнання ієрархії вдалося Петру Могилі вже за наступного короля – Владислава IV.
Обраний у 1632 р. новий польський король підписав «Пункти для заспокоєння руського народу», за якими українцям та білорусам повертали втрачені після Берестейської унії права: за православними визнавали право обирати свого митрополита і єпископів, визначали умови розв’язання суперечок між православними та греко-католиками стосовно церков і земель тощо. Було визнано право обирати чотирьох православних єпископів – львівського, перемишльського, луцького і мстиславського. Незабаром наступника Й. Борецького Ісайю Копинського, якого не визнавала влада, було усунуто, а митрополитом обрано П. Могилу.
До яких заходів вдався П. Могила задля оновлення церковного життя?
Поліпшенню становища церкви, за задумом П. Могили, мало сприяти налагодження суворої дисципліни серед священників і ченців. Було, зокрема, запроваджено постійний нагляд за духовенством, за порядком богослужінь тощо. До обов’язків священника додавалося проголошення по неділях і святах виховних проповідей для парафіян. Серйозною перешкодою для підвищення авторитету церкви було право магнатів втручатися в церковні справи на території своїх маєтків. П. Могила докладав зусиль, щоб обмежити це право. Прагнув він також піднести й роль митрополита. Було створено і схвалено всіма патріархами «Православне сповідання віри» – стислий виклад головних положень православ’я.
Заходи митрополита передбачали збільшення кількості й оновлення змісту церковних книжок. Основним осередком книговидання стала друкарня Києво-Печерського монастиря. У 1646 р. у ній було видано надзвичайно важливу богослужбову книгу, автором якої був П. Могила, – «Требник». У ньому містилися тексти молитов і священнодійств, що стосуються здійснення священником таїнств і певних богослужінь: хрещень, молебнів, відспівування померлих, освячення житла, плодів тощо – тобто треб. У творі П. Могила вживає багато українських слів, а окремі частини «Требника» написано книжною українською мовою. Це сприяло українізації богослужіння, а сама служба ставала зрозумілішою для простолюду.
Клопотаннями П. Могили церкві повертали майно й землі. Митрополит опікувався відновленням духовних святинь православ’я: було реставровано Софійський собор, Десятинну церкву, церкву Спаса на Берестові, Михайлівський собор Видубицького монастиря та багато інших. За його часів було наведено лад у печерах Києво-Печерського монастиря та канонізовано його угодників. Для розв’язання поточних проблем єпархій та митрополії було відновлено традицію скликання соборів. Суперечності між духовенством мала вирішувати спеціально створена церковна судова установа – митрополича консисторія. Діяльність П. Могили стала визначальною для подальшого розвитку церковного, культурного, національного та суспільного життя нашого народу. Цей період увійшов в історію під назвою Могилянська доба.

Інші завдання дивись тут…1 … 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 31

ГДЗ8 класПідручник2021ЛітераВласовПанарінТопольницькаІсторія України

Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

ГДЗ Історія України 8 клас.

Підручник Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А. 2021 » Сторінка 22 » Rule.School

Інші завдання дивись тут…

§ 24 Правобережна Україна у другій половині 70-х – 90-х роках XVII ст.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
1. Визначте, з якого документа взято уривок. Яке його значення для України?
«Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра… містам і землям і місцям… з усіма своїми повітами, селами і поселеннями… як вони до цього часу за мирним договором на стороні їхньої царської величності перебували, так і тепер залишатися мають на стороні їхньої царської величності на вічні часи; …а за Дніпром, рікою, Київ має лишитися також на стороні їхньої царської величності… Вниз ріки Дніпра, що називаються Запороги, козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку… мають бути… у володінні і в державі… їхньої царської величності».
«Вічний мир» між Москвою та Польщею.
Загалом ця угода не передбачала обмежень у часі й певною мірою повторювала умови Андрусівського перемир’я 1667 р. про розподіл сфер впливу над Україною. Підписання Вічного миру остаточно закріпило розчленування українських земель між іншими державами.
2. Установіть хронологічну послідовність подій.
Чигиринські походи – 1677-1678 рр.
Бахчисарайський мирний договір – січень 1681 р.
«Вічний мир» між Москвою та Польщею – тpавень 1686 р.
Карловицька угода – 1699 р.
3. Дайте відповіді на запитання.
Яким було становище на Правобережжі після Бучацького мирного договору?
Бучацький договір не приніс Правобережжю миру, адже Польща не збиралася відмовлятися від українських земель і шукала приводу для їх повернення. Московія сприйняла Бучацький мир як відмову Речі Посполитої від Правобережжя і наприкінці 1673 р. розпочала наступ проти П. Дорошенка.
Після Бучацького польсько-турецького миру московський уряд вирішив скористатися можливістю, не порушуючи Андрусівського перемир’я, захопити Правобережжя. Цар наприкінці 1673 р. наказав Г. Ромодановському й І. Самойловичу розпочати воєнний наступ проти П. Дорошенка. До початку березня 1674 р. війська московського воєводи й лівобережного гетьмана захопили основні міста Правобережної України. Згодом у Переяславі відбулася рада, на яку прибула старшина 10 правобережних полків. На раді М. Ханенко склав гетьманську булаву, П. Дорошенка формально було усунуто від влади, а гетьманом усієї України проголошено І. Самойловича.
Як відбувалися та які мали наслідки Чигиринські походи 1677–1678рр.?
У 1677 р. відбувся Перший чигиринський похід 90-тисячного турецько-татарськоногайського війська на українські землі. Туреччина виправдовувала агресію прагненням повернути булаву Ю. Хмельницькому, гучно титулуючи його «князем Сарматії та України, володарем Війська Запорозького». Перший удар турки спрямували на Чигирин. Там стояла численна козацько- московська залога. Коли до міста підійшли головні українсько- московські сили на чолі з Г. Ромодановським й І. Самойловичем, турки відступили. Невдале завершення походу 1677 р. не змінило намірів султана оволодіти землями Правобережної України, що належали османам за Журавненським договором з Річчю Посполитою. Головнокомандувач московського війська Г. Ромодановський мав таємну інструкцію від царя: у разі неможливості втримати Чигирин – зруйнувати його укріплення та вивести військові сили з фортеці. У липні 1678 р. відбувся Другий чигиринський похід. 200-тисячна турецькотатарська армія на чолі з візиром Кара- Мустафою обложила Чигирин. Понад місяць, відчайдушно захищаючись, чигиринська залога марно чекала на прихід сил Г. Ромодановського. Начальникові залоги наказали підпалити всі дерев’яні будівлі, порохові склади й прориватися з оточення. Коли турецькі війська увірвалися до міста, пролунав вибух. Чигирин перетворився на руйновище.
Наслідки походів:
Було зруйновано гетьманську столицю Чигирин. Османська імперія назавжди припинила завойовницькі походи в Україну. Уся влада на Правобережжі від Брацлавщини до Чигирина до 1681 р. Поділ Гетьманщини за Бахчисарайським мирним договором
Якими були умови Бахчисарайського перемир’я?
— Кордон між Московською державою і Туреччиною встановлено по Дніпру.
-Султан визнавав зверхність Московії над Лівобережною Україною, а також над Києвом з містечками довкола, що на правому березі Дніпра.
— Влада царя поширювалася також на Запорозьку Січ.
— Під зверхністю Туреччини залишалися Південна Київщина, Брацлавщина та Західне Поділля.
— Територія між Південним Бугом і Дніпром мала залишатися незаселеною.
У чому полягав «Вічний мир» між Москвою та Польщею?
Щоб мати підтримку у війні проти Османської імперії, Ян ІІІ Собеський вирішив піти на певні поступки й підписати мир із Московією. У травні 1686 р. між Річчю Посполитою та Московським царством було укладено новий договір – «Вічний мир». Загалом ця угода не передбачала обмежень у часі й певною мірою повторювала умови Андрусівського перемир’я 1667 р. про розподіл сфер впливу над Україною. Підписання Вічного миру остаточно закріпило розчленування українських земель між іншими державами.
Яким було становище на Правобережжі після Руїни?
Після Руїни Правобережна Україна залишилася знелюднілою, і польське уряд, якому відійшла ця територія за Андрусівським, а згодом за Вічним світом, вирішивши поновити козацький стан у Польщі. У 1684 р. Яном ІІІ Собельським було офіційно восстановлено Військо Запорозьке, очолюване запорожцем Андрієм Могилою. Було створено чотири полки (Богуславський, Корсунський, Брацлавський та Білоцерківський). Реєстр складав дві тисячі осіб. Того ж року у турецькій частині Правобережжя був обраний гетьман Теодор Сулименко, якого визнано султаном.
Чому польський уряд дозволив відновити козацтво?
За внесок козацтва в оборону земель Речі Посполитої і всієї Східної Європи від турків сейм 1685 р. постановив «вернути їм їхні прадавні вольності, свободи і привілеї». На Правобережжі було відновлено чотири полки: Брацлавський, Вінницький, Білоцерківський (Фастівський) та Корсунський.
4. Дайте оцінку діяльності гетьмана П. Дорошенка як історичного діяча.
Дорошенко – історична постать, який за час гетьманства провів низьку реформ, які зміцнили економіку, захищав наших союзників — кримськотатар. Захищав кордони Гетьманщини, але його помилки все рівно не дали змогу об’єднати лівобережжя та правобережжя.

Інші завдання дивись тут…1 … 18 19 20 21 22 23 24 25 26 … 31

ГДЗ8 класПідручник2021ЛітераВласовПанарінТопольницькаІсторія України

Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

запутанная история, которая связывает — и разделяет — их

Смертельное насилие охватило киевский Майдан, или площадь Независимости, в 2014 году после того, как украинское правительство под давлением Москвы отказалось от соглашения об укреплении связей с Европейским Союзом. Россия по-прежнему выступает против движения Украины в сторону Запада.

Фотография Джеффа Дж. Митчелла, Getty Images

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Прошел год с тех пор, как Россия вторглась в Украину, и битва продолжается. Потери и ранения военных и гражданских лиц с обеих сторон исчисляются сотнями тысяч, и миллионы украинцев были перемещены.

Что подготовило почву для сегодняшнего конфликта? Вот взгляд назад на долгую, переплетенную историю спорных соседей.

Общее наследие двух стран насчитывает более тысячи лет, когда Киев, нынешняя столица Украины, был центром первого славянского государства, Киевской Руси, родиной Украины и России. В 988 г. н.э. Владимир Великий, языческий князь Новгородский и великий князь Киевский, принял православную христианскую веру и крестился в крымском городе Херсонесе. С этого момента российский лидер Владимир Путин недавно заявил: «Русские и украинцы — один народ, единое целое».

На картине XIX века изображен Владимир Великий, правитель Киевской Руси — места зарождения Украины и России — избравший православие в качестве новой государственной религии в 988 г. н.э. Изображения

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Однако за последние 10 веков Украину неоднократно делили конкурирующие державы. Монгольские воины с востока завоевали Киевскую Русь в 13 веке. В 16 веке польские и литовские войска вторглись с запада. В 17 веке в результате войны между Речи Посполитой и Российским царством земли к востоку от реки Днепр оказались под контролем Российской империи. Восток стал называться «Левобережной» Украиной; земли к западу от Днепра, или «Правобережья», находились под властью Польши.

Более века спустя, в 1793 году, правобережная (западная) Украина была присоединена к Российской империи. В последующие годы политика, известная как русификация, запрещала использование и изучение украинского языка, и людей заставляли переходить в русскую православную веру.

Украина пережила одну из величайших травм ХХ века. После коммунистической революции 1917 года Украина была одной из многих стран, где велась жестокая гражданская война, прежде чем она была полностью поглощена Советским Союзом в 1919 году.22. В начале 1930-х годов, чтобы заставить крестьян вступать в колхозы, советский лидер Иосиф Сталин организовал голод, который привел к голоду и смерти миллионов украинцев. После этого Сталин импортировал большое количество русских и других советских граждан, многие из которых не знали украинского языка и имели мало связей с регионом, чтобы помочь заселить восток.

Жестокая кампания советского лидера Иосифа Сталина по коллективизации сельского хозяйства привела к повсеместному голоду в 1930-х годах, унесшему жизни миллионов украинцев. После голода, который стал известен как Голодомор, что означает «смерть от голода», были привезены поселенцы из России, чтобы заселить сельскую местность.

Фотография через точку доступа

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Оратор обращается к толпе в Черновцах, городе на западе Украины, в «дни воссоединения» в ноябре 1939 года. Всего за несколько недель до этого немецкие и советские войска вторглись в Польшу и сделали западную Украину — ранее находившуюся под контролем Польши — частью Советской Украины. .

Фото Анатолия Гаранина, Sputnik/AP

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.

Несанкционированное использование запрещено.

Это наследие истории создало устойчивые линии разлома. Поскольку Восточная Украина попала под власть России намного раньше, чем Западная Украина, люди на востоке имеют более тесные связи с Россией и с большей вероятностью поддерживают пророссийских лидеров. Западная Украина, напротив, веками находилась под неустойчивым контролем европейских держав, таких как Польша и Австро-Венгерская империя, и это одна из причин, по которой украинцы на Западе склонны поддерживать больше прозападных политиков. Восточное население, как правило, более русскоязычное и православное, в то время как западные части более украиноязычны и католики.

С распадом Советского Союза в 1991 году Украина стала независимым государством. Но объединение страны оказалось трудной задачей. Во-первых, «чувство украинского национализма на востоке не так глубоко, как на западе», — говорит бывший посол в Украине Стивен Пайфер. Переход к демократии и капитализму был болезненным и хаотичным, и многие украинцы, особенно на востоке, жаждали относительной стабильности прежних эпох.

Пешеходы в Одессе, портовом городе на берегу Черного моря на юге Украины, проходят мимо вывески, предвещающей советские темы власти и справедливости в 1991 — год, когда Украина стала независимым государством, а СССР распался.

Фотография Бертрана Деспре, Agence VU/Redux

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

«Самый большой разрыв после всех этих факторов — между теми, кто более сочувственно относится к российской имперской и советской власти, и теми, кто считает их трагедией», — говорит Адриан Каратницкий, эксперт по Украине и бывший сотрудник Атлантического совета Организации Объединенных Наций. Состояния. Эти трещины были обнаружены во время Оранжевой революции 2004 года, когда тысячи украинцев прошли маршем в поддержку большей интеграции с Европой.

На экологических картах можно даже увидеть границу между южной и восточной частями Украины, известными как степи, с их плодородными сельскохозяйственными почвами, и северными и западными областями, которые более лесистые, говорит Сергей Плохий, профессор истории Гарвард и директор его Украинского научно-исследовательского института. Он говорит, что карта, изображающая демаркационную линию между степью и лесом, диагональную линию между востоком и западом, имеет «поразительное сходство» с политическими картами президентских выборов в Украине в 2004 и 2010 годах9.0003

Крым был оккупирован и аннексирован Россией в 2014 году, после чего вскоре после этого в восточноукраинском регионе Донбасса вспыхнуло восстание сепаратистов, которое привело к провозглашению поддерживаемых Россией Луганской и Донецкой Народных Республик. Сегодня две страны снова оказались в состоянии конфликта, что является отражением бурной истории региона.

Синие и желтые шторы — цвета украинского флага — украшают фон молодой танцовщицы в Киеве. Большинство украинцев родились после 19 лет91 — «Поколение рожденных свободными» — хотят, чтобы их народ вырвался из тени России и присоединился к Европе и Западу.

Фотография Агнешки Райсс, Redux

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *