Решебник по укр мови 3 класс: Відповіді до підручника «Українська мова 3 клас Пономарьова К ГДЗ (ответы) НОВА ПРОГРАМА, 2020 » Допомога учням

ГДЗ до підручника Читання 3 клас Савченко О Я НОВА ПРОГРАМА 2020 , 2013 рік Відповіді » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

 ПІДРУЧНИК ЗАВАНТАЖИТИ (СКАЧАТИ)

НАДАНО ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ВИКЛЮЧНО НА ЦЬОМУ САЙТІ!

Серія «Вчимось разом» є складовою навчального проекту «Сам собі репетитор», як форми дистанційного навчання (з допомогою батьків). Охороняється законом про авторське право. Розповсюдження в мережі Інтернет заборонене. 

 

До підручника  «Українська мова та ЧИТАННЯ 3 клас Савченко О.Я., частина 2», за новою програмою 2020 року 

   5       6      7       8       9     10     11     12     13     14 

  15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 

  25     26     27     28     29     30     31     32     33     34

  35     36     37     38     39     40     41     42     43     44

  45     46     47     48     49     50     51     52     53     54

  55     56     57     58     59     60     61     62     63     64

  65     66     67     68     69     70     71     72     73     74

  75     76     77     78     79     80     81     82     83     84

  85     86     87     88     89     90     91     92     93     94

  95     96     97     98     99    100   101    102   103   104

 105   106   107    108   109    110    111    112   113   114

 115   116    117    118   119    120   121    122   123   124

 125   126   127    128   129    130   131    132   133   134

 135   136   137    138   139    140   141    142   143   144

 145   146   147    148   149    150   151    152   153   154

 155   156

Рекомендуємо ДЕТАЛЬНИЙ РОЗБІР ЗАВДАНЬ до підручника:

 «УКРАЇНСЬКА МОВА та читання 3 клас Пономарьова К.  (частина 1)»

 

 

До підручника «Літературне чистання 3 клас Савченко О. Я. за новою програмою 2013 року» 

Від автора серії «Вчимось разом».

Завдання моєї копіткої праці – не тільки дати відповіді на питання в підручнику, а спонукати школярів читати книжки, навчити розуміти та розмірковувати над прочитаним, збагачувати словесний запас. Творчі роботи, опис картин допоможе розвивати творчу уяву, навчить писати твори. Аналіз художніх творів збагатить знаннями з теорії літератури, щоб уникнути труднощів при аналізуванні творів у старших класах. Відповіді даються синім кольором, а детальне пояснення допоможе не просто списувати, а розуміти виконання всіх вправ. Тисніть посилання зеленого кольору і незабаром читання буде серед улюблених предметів! Також учні зможуть самостійно (з батьками) вивчити навчальну дисципліну при дистанційному навчанні. 

Використані цитати з підручника або художніх творів у лапках або прописом.

 

Від адміністрації сайту.   

Завдяки цьому посібнику, наданому для ознайомлення виключно на цьому сайті, учні зможуть дізнатися більше, ніж на уроці. Ваші пропозиції або зауваження можна подавати в коментарях до відповідних сторінок, вони будуть передані автору.

Інші ГДЗ дивись тут…

ГДЗ Українська мова 3 клас Пономарьова Сторінки 67 – 72 Нова програма 2020 рік 1 частина (Ответы Відповіді) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут… 

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л.»

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 67

Вправа 9

Мі-сяць я-сне-сень-кий про-мінь ти-хе-сень-кий ки-нув до нас. Спи ж ти, ма-ле-сень-кий, пі-зній бо час.

Слова зі зменшувальним прикметниковим суфіксом –есеньк- (позначили корінь, суфікс, закінчення):

, , , , , , , , , , , , , .

У слові яснесенький основа яснесеньк-, закінчення -ий (змінюємо яснесенька, яснесенькою), корінь ясн- (підбираємо спільнокореневі ясно, прояснення), суфікс –есеньк-.

У слові тихесенький основа тихесеньк-, закінчення -ий (змінюємо тихесенька, тихесенькою), корінь тих- (підбираємо спільнокореневі тихий, тишина, тихо), суфікс –есеньк-.

У слові малесенький основа малесеньк-, закінчення -ий (змінюємо малесенька, малесенькою), корінь мал- (підбираємо спільнокореневі малий, малюк), суфікс –есеньк-.

 

Вправа 1 

Будова слова за схемою префікс-корінь-суфікс-закінчення:

, , .

У слові беззвучний основа беззвучн-, закінчення –ий (змінюємо беззвучна, беззвучним), корінь звук- (підбираємо спільнокореневі звук, звучний), суфікс –н-.

У слові підводний основа підводн-, закінчення –ий (змінюємо підводна, підводним), корінь -вод- (підбираємо спільнокореневі вода, водний), префікс під-, суфікс –н-.

У слові посадка основа посадк-, закінчення –а (змінюємо посадки, посадкою), корінь -сад- (підбираємо спільнокореневі садити, посаджений), префікс по-, суфікс –к-.

Слова за схемою корінь-суфікс-закінчення: морозний, лісник, снігурі.

У слові морозний основа морозн-, закінчення –ий (змінюємо морозна, морозним), корінь мороз- (підбираємо спільнокореневі мороз, морозець), суфікс –н-.

У слові лісник основа лісник, нульове закінчення (змінюємо лісника, лісником), корінь ліс- (підбираємо спільнокореневі ліс, лісовий), суфікс –ник-.

У слові роздуми основа роздум-, закінчення –и (змінюємо роздумами, роздумах), корінь -дум- (підбираємо спільнокореневі дума, задумка), префікс –роз-.

У слові снігурі основа снігур-, закінчення –і (змінюємо снігурами, снігурів), корінь сніг- (підбираємо спільнокореневі сніговий, сніг), суфікс –ур-.

 

Вправа 2  Розібрали за будовою (позначили префікс, корінь, іменниковий суфікс, закінчення)

, , , .

У слові сестричка основа сестричк-, закінчення –а (змінюємо сестричкою, сестрички), корінь сестр- (підбираємо спільнокореневі сестра, сестринський), суфікс –ичк-.

У слові братик основа братик, закінчення нульове (змінюємо братика, братиком), корінь брат- (підбираємо спільнокореневі брат, братський), суфікс –ик-.

У слові друг основа друг, закінчення нульове (змінюємо друга, другом), корінь друг  (підбираємо спільнокореневі дружній, подруга).

У слові подружка основа подружк-, закінчення –а (змінюємо подружки, подружкою), корінь друг- (підбираємо спільнокореневі друг, дружний), префікс по-, суфікс –к-.

 

Вправа 3  Розібрали за будовою корінь-суфікс-закінчення

День – , осінь – , сон – , кінь – , туман – .

У слові денний основа денн-, закінчення –ий (змінюємо денна, денною), корінь ден- (підбираємо спільнокореневі день, поденно, деньок), суфікс –н-.

У слові осінній основа осінн-, закінчення –ій (змінюємо осіння, осінньою), корінь осін- (підбираємо спільнокореневі осінь, восени), суфікс –н-.

У слові сонний основа сонн-, закінчення –ий (змінюємо сонна, сонною), корінь сон- (підбираємо спільнокореневі сон, сонно, соня), суфікс –н-.

У слові кінний основа кінн-, закінчення –ий (змінюємо кінна, кінною), корінь кін- (підбираємо спільнокореневі кінь, кінський, конячий), суфікс –н-.

У слові туманний основа туманн-, закінчення –ий (змінюємо туманна, туманною), корінь туман- (підбираємо спільнокореневі туман, туманність, затуманилось), суфікс –н-.

В утворених ознаках предметів (прикметниках) подовжений приголосний звук:

денний  наголос   де́нний  склади  де-нний  звукова схема  [— ●́ | —: ● =] звуковий розбір слова [д е н: и й]

осінній     осі́нній     о-сі-нній    [● | = ●́ | =: ● =]  [о с’ і н’: і й]

сонний     со́нний     со-нний     [— ●́ | —: ● =]  [с о н: и й]

кінний      кі́нний      кі-нний      [–– ●́ | —: ● =]  [к´ і н: и й]

туманний  тума́нний  ту-ма-нний    [— ● | — ●́ | —: ● =]  [т у м а н: и й]

 

СТОРІНКА 68

Вправа 4

Заголовок тексту: «Зима».

У ве-се-ло-му тан-ку кру-тя-ться сні-жин-ки. Як сні-гур-ка у він-ку мо-ло-да я-лин-ка. На ка-ли-ні сні-гу-рі спо-чи-ва-ти сі-ли. Хур-то-ви-ни сні-го-ві все сніж-ком по-кри-ли.

Спільнокореневі слова розібрали за будовою корінь-суфікс-закінчення:

, , , , .

У слові сніжинки основа сніжинк-, закінчення –и (змінюємо сніжинка, сніжинкою), корінь сніж- (підбираємо спільнокореневі сніг, сніжний, сніговий), суфікс –инк-.

У слові снігурка основа снігурк-, закінчення –а (змінюємо снігурка, снігуркою), корінь сніг- (підбираємо спільнокореневі сніг, сніжний, сніговий), суфікси –ур-, –к-.

У слові снігурі основа снігур-, закінчення –і (змінюємо снігуря, снігурем), корінь сніг- (підбираємо спільнокореневі сніг, сніжний, сніговий), суфікс –ур-.

У слові снігові основа снігов-, закінчення –і (змінюємо снігова, сніговою), корінь сніг- (підбираємо спільнокореневі сніг, сніжний, сніговий), суфікс –ов-.

У слові сніжинки основа сніжк-, закінчення –ом (змінюємо сніжок, сніжку), корінь сніж- (підбираємо спільнокореневі сніг, сніжний, сніговий), суфікс –к-.

 

Вправа 5

На Во-ли-ні по-бли-зу мі-ста Шацьк роз-та-шо-ва-ні Ша-цькі о-зе-ра. У-зим-ку во-ни по-кри-ва-ю-ться мі-цним ша-ром льо-ду і пе-ре-тво-рю-ю-ться в пре-кра-сну ков-зан-ку. Тут мо-жна по-ка-та-ти-ся на ков-за-нах. А-ле зна-чно ці-ка-ві-ше — на бу-є-рах. Це ві-триль-ник на ков-за-нах.

З тексту я дізналась про буєри. Виявляється, що буває вітрильник на ковзанах.

 

Вправа 6  

Будова слова

Споріднені слова

корінь-закінчення: 

озерний, приозерний, озерце, заозер’я

префікс-корінь-суфікс-закінчення: 

краса, красень, красуня, прекрасно, прикрашати, красивий

корінь-суфікс-закінчення: 

ковзани, ковзати, ковзає, сковзко, сковзкий

У слові озера основа озер-, закінчення –а (змінюємо озері, озером), корінь озер- (підбираємо спільнокореневі озерний, озерце).

У слові прекрасну основа прекрасн-, закінчення –у (змінюємо прекрасна, прекрасний), корінь крас- (підбираємо спільнокореневі краса, красень), префікс пре-, суфікс –н-.

У слові ковзанку основа ковзанк-, закінчення –у (змінюємо ковзанка, ковзанкою), корінь ковз- (підбираємо спільнокореневі ковзати, сковзко, ковзани), суфікси –ан-, -к-.

 

Вправа 7  Напиши, які зимові розваги подобаються…

 

Вправа 8 Виділені слова розібрали за будовою (позначили корінь, суфікс, закінчення)

Лютий в гості на  кличе всю свою . Та родина — не мала, суне й суне без числа. ,  — і , і ; завірюхи клаповухі, і сніжинки-балеринки, і , і  — вже вони близенько, близько.

У слові гостину основа гостин-, закінчення –у (змінюємо гостина, гостиною), корінь гост- (підбираємо спільнокореневі гості, гостинний), суфікс –ин-.

У слові родину основа родин-, закінчення –у (змінюємо родина, родини), корінь род- (підбираємо спільнокореневі родич, родинний), суфікс –ин-.

У слові морозище основа морозищ-, закінчення –е (змінюємо морозища, морозищем), корінь мороз- (підбираємо спільнокореневі мороз, морозко), суфікс –ищ-.

У слові морозеньки основа морозеньк-, закінчення –и (змінюємо морозенька, морозеньком), корінь мороз- (підбираємо спільнокореневі мороз, морозити), суфікс –еньк-.

У слові великі основа велик-, закінчення –і (змінюємо велика, велике), корінь велик- (підбираємо спільнокореневі велич, великан).

У слові маленькі основа маленьк-, закінчення –і (змінюємо маленьке, маленький), корінь мал- (підбираємо спільнокореневі малий, малеча), суфікс –еньк-.

У слові вітренко основа вітренк-, закінчення –о (змінюємо вітренка, вітренку), корінь вітр- (підбираємо спільнокореневі вітер, вітряний), суфікс –енк-.

У слові вітрисько основа вітриськ-, закінчення –о (змінюємо вітриська, вітриську), корінь вітр- (підбираємо спільнокореневі вітер, вітряний), суфікс –иськ-.

 

СТОРІНКА 69

Вправа 1 

У древ-ніх слов’-ян був кра-си-вий зви-чай. До свя-та Но-во-го ро-ку во-ни ви-ро-щу-ва-ли в діж-ках кві-ту-чу ви­-шню. Де-рев-це при-кра-ша-ли і-гра-шка-ми, го-рі-ха-ми, я-блу-ка-ми. По-сту-по-во ви-шню ста-ла за-мі-ня-ти зе-ле-на я-ли-на.

З тексту дізналась, що в давнину на Новий рік прикрашали не ялину, а вирощену квітучу вишню.

 

Вправа 2 Підібрали спільнокореневі (споріднені) слова

Вишня – вишневий, вишнево, вишняк, вишенька, вишнівка.

Ялина – ялиновий, ялинковий, ялиночка, ялинонька, ялинка.

Слова розібрали за будовою (позначили корінь, закінчення): , .

У слові вишня основа вишн-, закінчення –я (змінюємо вишні, вишням), корінь вишн- (підбираємо спільнокореневі вишнево, вишнівка, вишнева).

У слові ялина основа ялин-, закінчення –а (змінюємо ялині, ялиною), корінь ялин- (підбираємо спільнокореневі ялинонька, ялинковий).

 

Вправа 3, 4  

Но-вий рік свя-тку-ють у-сі на-ро-ди, а-ле ко-жний по-сво-є-му. Ан-глій-ці о-пів-но-чі від-чи-ня-ють за-дні две-рі бу-дин-ку, щоб че-рез них ти-хе-сень-ко втік ста-рий рік. В У-гор-щи-ні в пер-ші хви-ли-ни Но-во-го ро-ку стра-ш­ню-чим га-мо-ром ві-дга-ня-ють від до-мі-вок злих ду-хів. У Гре-ці-ї на-пе-ре-до-дні Но-во-го ро-ку ма-лень-кі ді-ти за-ли-­ша-ють бі-ля ка-мі-на сво-ї че-ре-ви-чки для по-да-ру-но-чків. В І-та-лі-ї в о-ста-нні хви-ли-ни ста-ро-го ро-ку зі стра-шним гур-ко-том па-да-ють з ві-кон ста-рі ме-блі, по-суд.

Слова розібрали за будовою (позначили корінь, суфікс, закінчення):

, , , , , .

У слові старий основа стар-, закінчення –ий (змінюємо стара, старі), корінь стар- (підбираємо спільнокореневі старенький, старший, старість).

У слові домівок основа домівок-, нульове закінчення (змінюємо домівка, домівки), корінь дом- (підбираємо спільнокореневі дім, домик), суфікс –ок-.

У слові духів основа дух-, закінчення –ів (змінюємо духи, духу), корінь дух- (підбираємо спільнокореневі дух, духівник, задушливо).

У слові маленькі основа маленьк-, закінчення –і (змінюємо маленька, маленьке), корінь мал- (підбираємо спільнокореневі малий, малюк), суфікс –еньк-.

У слові подаруночків основа подаруночк-, закінчення –ів (змінюємо подаруночки, подаруночка), корінь дар- (підбираємо спільнокореневі дар, даруночки, дарований), суфікси –ун-, -очк-.

У слові старий основа стар-, закінчення –і (змінюємо стара, старі), корінь стар- (підбираємо спільнокореневі старенький, старший, старість).

 

Вправа 5   Напиши, яких новорічних традицій дотримуються в твоїй родині…

 

СТОРІНКА 70

Вправа 6

1. Спробуй задумане слово вгадати: префікс у нім, як у слові проспати. Корінь у слові гуляю впізнай. Суфікс такий, як у слові веснянка, закінчення в слові калина шукай.

Слова-відгадки розібрали за будовою (позначили префікс, корінь, суфікс, закінчення): .

У слові проспати префікс про-, бо спільнокореневе спати, сплюх.

У слові гуляю корінь гул-, бо спільнокореневі гульки, гуляка.

У слові веснянка основа веснянк-, закінчення -а (змінюємо веснянки, веснянкою), корінь весн- (підбираємо спільнокореневі весна, навесні), суфікс –янк-.

У слові калина закінчення –а, бо змінюємо калини, калиною.

 

2. Корінь в слові написати, префікс в слові заспівай, а закінчення та суфікс в слові книжка пошукай.

Слова-відгадки розібрали за будовою (позначили префікс, корінь, суфікс, закінчення): .

У слові написати корінь –пис-, бо спільнокореневі письмо, писар, писати.

У слові заспівай префікс за-, бо спільнокореневі співати,  спів.

У слові гуляю корінь гул-, бо спільнокореневі гульки, гуляка.

У слові книжка основа книжк-, закінчення -а (змінюємо книжки, книжкою), корінь книж- (підбираємо спільнокореневі книга, книжковий), суфікс –к-.

 

Вправа 7

Слово має таку будову префікс-корінь-закінчення: .

У слові подвір’я основа подвір-, закінчення -я (змінюємо подвір’ям, подвір’ї), корінь двір- (підбираємо спільнокореневі двір, двірник), префікс по-.

У слові свято основа свят-, закінчення -о (змінюємо свята, святом), корінь свят- (підбираємо спільнокореневі святковий, посвята, святкувати).

У слові подарунки основа подарунк-, закінчення -и (змінюємо подарунку, подарунком), корінь дар- (підбираємо спільнокореневі дарувати, дар, подарунковий), префікс по-, суфікс –унк-.

У слові дітвора основа дітвор-, закінчення -а (змінюємо дітвори, дітворою), корінь діт- (підбираємо спільнокореневі діти, дітки), суфікс –в-, -ор-.

 

Вправа 8

Корінь-закінчення: , , , , , , , , , , , .

Корінь-суфікс-закінчення: , , , , , , , , .

 

Вправа 9

1. Що за слово, відгадай: корінь у садку сховався, префікс у постіль забрався, а закінчення та суфікс в слові хмарка пошукай. Відгадка: посадка.

Слова розібрали за будовою (позначили префікс, корінь, суфікс, закінчення):

, , , .

У слові садку основа садк-, закінчення -у (змінюємо садки, садком), корінь сад- (підбираємо спільнокореневі сад, садити), суфікс –к-.

У слові постіль основа постіль, нульове закінчення (змінюємо постіллю, постелі), корінь стел- (підбираємо спільнокореневі стелити, застеляти), префікс по-.

У слові хмарка основа хмарк-, закінчення -а (змінюємо хмарки, хмаркою), корінь хмар- (підбираємо спільнокореневі хмара, хмарно), суфікс –к-.

У слові посадка основа посадк-, закінчення -а (змінюємо посадки, посадкою), корінь сад- (підбираємо спільнокореневі сад, садити, садівник), префікс по-, суфікс –к-.

2. У слові захід корінь загубився, у переході префікс пошукай. У слові сонний суфікс притаївся, у золотий — закінчення впізнай. Відгадка: перехідний.

Слова-відгадки розібрали за будовою (позначили префікс, корінь, суфікс, закінчення):

, , , , .

У слові захід основа захід-, нульове закінчення (змінюємо заходом, заходу), корінь хід- (підбираємо спільнокореневі похід, хід), префікс за-.

У слові переході основа переход-, закінчення –і (змінюємо переходу, переходом), корінь ход- (підбираємо спільнокореневі ходити, заходити), префікс пере-.

У слові сонний основа сонн-, закінчення -ий (змінюємо сонні, сонним), корінь сон- (підбираємо спільнокореневі сон, соня, сонно), суфікс –н-.

У слові золотий основа золот-, закінчення -ий (змінюємо золоті, золотим), корінь золот- (підбираємо спільнокореневі золото, позолочений), суфікс –ий-.

У слові перехідний основа перехідн-, закінчення -ий (змінюємо перехідні, перехідним), корінь хід- (підбираємо спільнокореневі похідний, хід), префікс пере-, суфікс –н-.

 

СТОРІНКА 71

Вправа 1 

Вишитий рушник — символ України.

Речення починаємо з великої букви, а власну назву держави Україна пишемо з великої букви.

 

Вправа 2 Підкреслили орфограми

Подовжений приголосний звук: прощання, вітання, вишивання.

прощання  проща́ння  склади  про-ща-ння  [— — ● | — —●́ | =: ●]  [п р о ш ч а н’: а]

вітання    віта́ння   ві-та-ння  [–– ● | — ●́ | =: ●]  [в´ і т а н’: а]

вишивання  вишива́ння  ви-ши-ва-ння  [— ● | — ● | — ● | =: ●]  [в и ш и в а н’: а]

Написання прийменників окремо від інших частин мови: на рушнику, з орнаментом, до свята.

На (святковому чому?) рушнику, з (гарним чим?) орнаментом, до (нашого чого?) свята.

Велика буква у назвах міст: Чернівці, Рівне, Житомир.

 

Вправа 3  Підкреслили орфограми

Вживання апострофа: п’ятірка, в’ється, б’є, бур’ян, з’юрмились.

Слова з буквосполученням ьо: деньок, пеньок, сьогодні, льон, нього  (бо де-ньок, пе-ньок, сьо-го-дні, льон, ньо-го).

Велика буква в іменах: Іринка, Софійка, Андрійко.

 

Вправа 4

Заголовок тексту: «Вишиванка»

Із часів незалежності України (велика буква) ви­шиванка почала повертатися в наше життя (подовжений приголосний звук). Її носять як святковий і па­тріотичний одяг (бо одягом, перевірка написання дзвінких приголосних). Нікого не здивує сьогодні (бо сьо-го-дні буквосполучення ьо) вишита сорочка в поєднанні (подовжений приголосний звук) зі строгим костюмом.

 

СТОРІНКА 72

Вправа 5 Підкреслили орфограми

Студенти зміста Чернівці запропонували святкувати навесні́ День вишиванки. Схиляй своїх друзів і знайомих до цього дійства.

З (нашого чого?, написання прийменників окремо) міста, Чернівці (велика буква у географічних назвах), святкувати (не пишемо апостроф), навесні́ (бо ве́сни для ненаголошеного звуку [е] в корені слова), День вишиванки (велика буква у назві свята), схиляй (префікс с-),  знайомих (бо зна-йо-мих, буквосполучення йо), цього (бо цьо-го, буквосполучення ьо).

 

Вправа 6

Заголовок: «День вишиванки»

1. Чи є у тебе вишиванка? У мене є гарна вишиванка.

2. Чи хотілося б тобі святкувати День вишиванки? Мені хочеться святкувати День вишиванки.

3. А може ти вже долучався/долучалась до цього свята? Я долучалась до цього свята. У такий  день одягаю свою вишиванку. Нарядною приходжу до школи.

 

Вправа 7 Коли саме святкують День вишиванки?

У третій четве́р травня святкують День вишива́нки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *