Гдз украинская мова 7 клас: ГДЗ Українська мова 7 клас, відповіді Українська мова 7 клас онлайн на 4BOOK (ответы)

ГДЗ українська мова 7 клас Заболотний

алгебра

геометрія

українська мова

англійська мова

географія

фізика

хімія

Обери свій клас

  • Вы здесь:  
  • Главная
  • ГДЗ
  • 7 клас
  • Українська мова
  • Заболотний

Список номерів:

4    5    8    15    16    18    19    20    21    23    24    25    26    28    30    33    37    39    40    43    44    45    46    48    49    51    54    55    58    59    60    61    62    64    66    67    70    73    74    78    80    81    82    84    89    90    92    94    95    96    97    102    103    104    105    106    108    109    110    111    112    114    115    117    121    123    126    128    130    132    133    134    135    136    141    143    145    146    148    151    152    153    154    155    156    157    160    161    162    163    166    167    168    170    173    176    177    180    181    182    184    185    188    190    191    192    193    194    195    197    200    201    202    203    204    205    206    210    211    213    214    218    220    221    222    226    227    231    232    233    234    235    236    237    240    241    242    243    244    247    249    252    253    254    256    257    260    261    262    263    269    270    271    272    274    275    276    277    279    280    281    282    283    284    286    290    291    294    297    298    299    301    302    305    306    307    308    310    311    313    317    319    320    322    325    326    327    328    333    334    338    339    340    341    342    344    349    350    351    352    353    354    356    357    360    361    362    363    365    367    368    369    370    371    373    374    376    378    380    382    383    386    387    390    393    394    395    397    398    400    404    405    406    409    413    418    419    420    423    424    425    426    427    429    430    433    438    440    441    443    446    448    449    450    451    452    453    454    455    457    458    459    460    462    463    464    466    467    470    473    474    475    476    477    478    480    482    484    485    486    487    488    490    492    497    498    502    503    504    505    507    508    509    512    514    515    516    521    522    524    525    527    528    529    532    533    534    536    537    539    543    544    545    547    548    549    551    554    555    556    558    560    565    567    568    569    570    571    573    574    575    576    577    586    590    591    593    594    595    596    597    599    600    602    604    607    608    609    610    614    616    617    618    619    622    626    628    629    630

ГДЗ до підручника «Українська мова» О.

В. Заболотного. 7 клас

ГДЗ до підручника «Українська мова» О.В. Заболотного. 7 клас

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

§ 2. Частини мови. Орфографія

§ 3. Дієслово як частина мови. Форми дієслова

§ 4. Неозначена форма дієслова

§ 5. Особові форми дієслова

§ 6. Написання НЕ з дієсловами

§ 7. Вид дієслова

§ 8. Часи дієслів

§ 9. Теперішній час

§ 10. Минулий час

§ 11. Майбутній час

§ 12. Дієслова І та ІІ дієвідмін

§ 13. Способи дієслів. Дієслова дійсного та умовного способів

§ 14. Дієслова наказового способу

§ 15. Безособові дієслова

§ 16. Способи творення дієслів

§ 17. Узагальнення вивченого з теми «дієслово»

§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова

§ 19. Дієприкметниковий зворот

§ 20. Творення активних дієприкметників

§ 21. Творення пасивних дієприкметників

§ 22. Відмінювання дієприкметників

§ 23. Написання не з дієприкметниками

§ 24. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

§ 25. Безособові дієслівні форми на -но, -то

§ 26. Узагальнення вивченого з теми «дієприкметник»

§ 27. Дієприслівник як особлива форма дієслова

§ 28. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові

§ 29. Написання не з дієприслівниками

§ 30. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду

§ 31. Узагальнення вивченого з теми «дієприслівник»

§ 32. Прислівник як частина мови

§ 33. Ступені порівняння прислівників

§ 34. Способи творення прислівників

§ 35. Букви н та нн у прислівниках

§ 36. Написання не та ні з прислівниками

§ 37. Написання и та і в кінці прислівників

§ 38. Правопис прислівників на -о, -я, утворених від прикметників і дієприкметників

§ 39. Написання прислівників разом і через дефіс

§ 40. Написання прислівникових сполучень

§ 41. Узагальнення вивченого з теми «прислівник»

§ 42. Прийменник як службова частина мови

§ 43. Написання прийменників

§ 44. Особливості вживання прийменників

§ 45. Сполучник як службова частина мови

§ 46. Сполучники сурядності та підрядності

§ 47. Написання сполучників

§ 48. Частка як службова частина мови

§ 49. Правопис часток

§ 50. Не та ні з різними частинами мови

§ 51. Вигук як частина мови

§ 52. Узагальнення вивченого з теми «Службові частини мови. Вигук»

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови

Тема 1. Повторення вивченого про текст

Тема 2. Поняття про публіцистичний стиль мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

Тема 3. Читання мовчки

Тема 4. Опис зовнішності людини

Тема 5. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі

Тема 6. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі

Тема 8. Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій у художньому стилі

Тема 9. Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

Тема 10. Аудіювання

Тема 11. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Тема 13. Діалог

Тема 16. Розписка

Тема 17. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетомЦей контент створено завдяки Міністерству освіти і науки України

В Украине язык имеет политическое значение

«Когда я начал ездить в Украину в качестве исследователя, я всегда ощущал смесь того, что я свой, потому что мне украинский носитель, и чужой, потому что я родился и вырос в Соединенных Штатах. США», — говорит Лаада Биланюк. Фото: Фото Даниэль Барнум.

В Украине сложный вопрос с языком. Государственный язык – украинский, но многие граждане выросли на русском языке. Некоторые так и не выучили украинский. Другие говорили на нем только дома. Теперь, когда бушует война, возникает вопрос: насколько важен язык для национальной идентичности? Может ли гражданин быть патриотом, не говоря по-украински?

Это вопрос, который Лаада Биланюк, профессор антропологии, исследовала на протяжении десятилетий. Биланюк, лингвист-антрополог, изучает культуру через призму языка. Поскольку она американка в первом поколении, родители из Украины, ее родным языком был украинский.

«Когда я начала ездить в Украину в качестве исследователя, я всегда чувствовала смесь того, что я внутри, потому что мне украинский носитель языка, и аутсайдера, потому что я родилась и выросла в Соединенных Штатах», — говорит она.

История подавления

Первая поездка Биланюк в Киев состоялась в 1976 году, когда ей было семь лет. Ее семья провела там семь месяцев из-за творческого отпуска ее отца-физика. Это был разгар холодной войны, и Киев был частью Советского Союза. «Я пошла там в первый класс советской школы, — вспоминает она. «Я носил мундир и учил стихи о Ленине. Ленин был даже в учебниках по математике».

Биланюк в киевской школе в возрасте 7 лет читает стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко.

Чтобы попасть в школу, в которой преподавание ведется на украинском языке, а не на русском, Биланюк и ее сестра должны были путешествовать по городу. Украинский считался ограниченным языком, на котором говорили в сельской местности или дома.

Предпочтение русского языка украинскому восходит к 1800-м годам, когда Украина была частью Российской империи. Различные указы запрещали публиковаться, преподавать или выступать на украинском языке. Ситуация изменилась в 1920-е годы, когда усилия по продвижению коммунизма означали охват большей части населения. Это включало поддержку школьного обучения на украинском языке.

Передышка была недолгой. В 1930-х годах Иосиф Сталин расправился с использованием украинского языка в своем стремлении сохранить централизованный контроль. «Многие деятели украинской культуры были убиты или отправлены в ГУЛАГ, — говорит Биланюк. «Одна из букв украинского алфавита была запрещена. С тех пор его вернули.

1960-е годы принесли кратковременное возрождение украинского языка и культуры, за которым последовал еще один период подавления. Затем в 1991 году Украина обрела независимость, и украинский язык стал государственным.

Конец истории? Не совсем.

Переход на другой язык

Когда украинский язык стал государственным, некоторые люди не хотели переходить на этот язык. Необходимо было преодолеть историческую характеристику языка как нерафинированного и нежелательного. За это время Биланюк провел в Киеве девять месяцев и обнаружил, что люди, которые говорили дома по-украински, продолжали публично говорить по-русски. Но во время последующих визитов в течение следующих двух десятилетий она заметила, что отношение изменилось.

Всегда возникает вопрос, за какой язык стоит бороться или менять его. Эта война определенно сдвинула баланс больше в пользу Украины.

«Каждый раз, когда я возвращался, я видел, как меняется языковая ситуация, — вспоминает Биланюк. «Я стал больше слышать украинский на улицах. Во-первых, люди, которые говорили на нем дома, поняли, что им не следует стесняться говорить по-украински. Или молодых людей, которые решили: «Эй, это круто.

Это моя страна». Так что, был ли это их первый язык или они начали использовать его по идеологическим причинам, вы бы слышали о нем больше. Сейчас в Киеве примерно 50/50 говорящих на украинском и русском языках».

«Каждый раз, когда я возвращалась, я видела, как меняется языковая ситуация», — вспоминает Биланюк о своих многочисленных визитах в Украину за последние два десятилетия. Фото: Фото Даниэль Барнум.

Решение о том, какой язык использовать, было непростым. Многие пожилые украинцы выросли, говоря по-русски, поэтому переход означал овладение другим языком. Но большинство украинцев знакомы с обоими языками и понимают их, даже если они не владеют обоими свободно, поэтому для многих выбор основного языка не казался важным — до вторжения России в Крым в 2014 году.

«Эта война способствовала гораздо более сильному движению людей за переход на украинский язык», — говорит Биланюк. «Многие тогда чувствовали мотивацию, зная исторические причины присутствия русского языка в Украине.

Было желание исправить эту историческую ошибку». Биланюк особенно вспоминает выпуск новостей, в котором женщина, выросшая и говорящая по-русски, объясняет свой переход на украинский язык. «Я чувствую себя маленьким солдатом на войне», — говорит женщина в статье. «Переходя на украинский, я вношу свой вклад».

Украинские лидеры, включая президента Владимира Зеленского, тоже вносят свой вклад. Во время своей предвыборной кампании Зеленский, который вырос, говоря по-русски, делился записями в блоге, в которых люди проверяли его перевод русских слов на украинский. Каждый неправильный ответ означал выполнение набора подтягиваний. Это был его развлекательный способ показать свою приверженность изучению национального языка.

Вооруженный язык

Что делать тем, кто не перешел на украинский язык? Некоторые считают, что это указывает на поддержку России, но Биланюк не нашел, что это правда. «Взрослым бывает трудно переключать языки, — говорит она. «Старые привычки умирают с трудом.

Но из тех, у кого я брал интервью, даже если они не говорят по-украински, они поддерживают, чтобы их дети больше изучали украинский».

Что снова вызывает вопрос, насколько важна эта языковая проблема? Если люди понимают друг друга на разных языках, имеет ли значение их предпочтительный язык?

Протестующий в Киеве во время Евромайдана, волны украинских протестов в 2013 году. Фото Ивана Бандуры с Flickr.

Агрессивная политика России в оккупированных регионах предполагает, что язык имеет значение. Россия работала над тем, чтобы исключить использование украинского языка в этих регионах. В Крыму не осталось ни одной из семи украиноязычных школ, существовавших до российского вторжения.

Затем Путин представляет вторжение в Крым как попытку защитить российских «соотечественников» — с его определением соотечественников как русскоязычных в Украине. Когда Путин связал русский язык с верностью России, а затем использовал его как повод для вторжения, важность языка нельзя было игнорировать, отмечает Биланюк.

«Многие люди были вынуждены из-за действий России выучить украинский язык или, если они двуязычны, чаще использовать украинский язык», — говорит Биланюк. «Всегда возникает вопрос, когда за язык стоит бороться или менять его. Эта война определенно сдвинула баланс больше в пользу Украины. Люди считают, что это значимый способ выразить свою поддержку Украине».

Лаада Биланюк является автором книги спорных языков: языковая политика и культурная коррекция в Украине (Cornell University Press, 2005).

Гарвардский летний украинский институт | Украинский научно-исследовательский институт при Гарвардском университете

Украинский для чтения знаний

Д-р Владимир Диброва, преподаватель кафедры славянских языков и литератур Гарвардского университета

Этот языковой курс из 8 кредитов предназначен в первую очередь для аспирантов гуманитарных и социальных наук, которые хотят приобрести навыки чтения на украинском языке для исследовательских целей. Используются тексты из самых разных областей. Выбор для чтения включает аннотированные статьи по современным проблемам бизнеса, экономики, политики, науки, технологий, окружающей среды и культуры.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Некоторый предыдущий опыт владения украинским, русским или другими славянскими языками с разрешения преподавателя.

Этот курс проводится с 9:00 до 13:00, четыре часа в день, с понедельника по пятницу, в течение семи недель, всего 140 контактных часов обучения. Это подходящий курс FLAS. (8 кредитов; УКРН С-Г)

Украина в мире: исследуя современную Украину

Д-р Эмили Ченнел-Джастис, директор программы Temerty Contemporary Ukraine, Украинский научно-исследовательский институт, Гарвардский университет

Этот курс исследует Украину с нескольких пересекающихся уровней. Он начинается с того, что студентов просят подумать об Украине в мире, опираясь на ее самое недавнее прошлое, чтобы поместить Украину в настоящее. В частности, он фокусируется на геополитических отношениях Украины с ее соседями и основных социально-экономических тенденциях, таких как неолиберальный капитализм. Мы рассматриваем Украину как национальное государство и рассматриваем такие ключевые вопросы, как: что такое украинская нация? Является ли Украина демократией? Студенты рассматривают, насколько национальная идентичность и идеология важны для понимания современной Украины. Курс посвящен формированию регионализма в Украине, опираясь на ранние аргументы украиноведов, разделяющих Украину на восток и запад, а также на новые исследования, которые сопротивляются таким четким разграничениям. Курс завершается на местном уровне, исследуя влияние новой политики децентрализации на современную Украину. (вторник и четверг с 12 до 15; 4 кредита; УКРН С-128)

Традиции и современность в Украине XIX-XX вв.

Д-р Сергей Беленький, научный сотрудник, Канадский институт украиноведения, Университет Альберты

Основное внимание в этом курсе уделяется городам и сложным отношениям между традицией и современностью в Украине в более широком имперском и транснациональном контексте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *