Гдз по географии 9 класс стадник: ГДЗ (ответы) Зошит Географія України 9 клас Стадник 2012. Відповіді, решебник

ГДЗ: готові домашні завдання 9 клас географія

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова

ПРОГРАМНІ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ — Підручник Географія 9 клас — А.І. Довгань

ПРОГРАМНІ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Аналіз секторальної моделі економіки

Мета виконання роботи: навчитися розрізняти сектори національної економіки, аналізувати секторальну модель економіки в різних країнах.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас і підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. Продовжіть речення. Секторальна модель національного господарства країни дає змогу…

2. Користуючись текстом підручника § 3, заповніть таблицю.

Сектор економіки

Вид економічної діяльності

Первинний


Вторинний


Третинний


Четвертинний


За картами «Світове господарство» і «Політична карта світу», а також текстом підручника (§ 3) визначте країни, для економіки яких переважаючим є відповідний сектор. Приклади країн запишіть в таблицю.

Сектор економіки

Країни

Первинний


Вторинний


Третинний


Четвертинний


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їхнього місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті країни з найбільшими національними економіками світу; аналізувати тенденції розвитку сучасного світового господарства.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас і підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті країни «Великої двадцятки» (G-20).

2. За текстом підручника (§ 8) визначте роль цих країн у міжнародному поділі праці.

3. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади галузей міжнародної спеціалізації декількох країн з цієї групи (на вибір учня).

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей

Мета виконання роботи: на основі аналізу тематичних карт «Сільське господарство світу», «Кліматичні пояси і області світу» і «Агрокліматичні пояси Землі» визначити, які технічні культури вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах; пояснити встановлені відмінності.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, карта «Агрокліматичні пояси Землі», підручник: § 12.

Рекомендовані завдання:

1. Здійснити паралельний аналіз карт «Сільське господарство світу» і «Кліматичні пояси і області світу» та визначити, які технічні культури вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах. Дані записати в таблицю (див. приклад ).

Назва технічних культур

Помірний кліматичний пояс

Тропічний кліматичний пояс

Приклад: цукровий буряк

+
2. Користуючись картою «Агрокліматичні пояси Землі» пояснити, чому набір сільськогосподарських культур, які вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах, різний.

3. За картами «Сільське господарство світу» і «Політична карта світу», визначте країни, в яких вирощують технічні культури. Приклади країн запишіть в таблицю (див. приклад).

Назва технічних культур

Країни помірного кліматичного поясу

Країни тропічного кліматичного поясу

Приклад: цукровий буряк

Франція, Україна
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті основні басейни паливних мінеральних ресурсів

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті найбільші басейни видобутку вугілля: Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько- Волинський (Україна).

2. Позначте на контурній карті найбільші басейни видобутку нафти і природного газу: Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.1

Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій і пояснення

чинників їх розміщення

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті найбільші електростанції України та пояснювати чинники їх розміщення.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті: ГЕС (ГАЕС) — Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпро- дзержинська, Дніпрогес, Каховська, Дністровська, Ташлицька; АЕС — Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька; ТЕС — Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська, Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська.

2. За текстом підручника (§ 21) визначте чинники розміщення електростанцій різного типу. Результати запишіть у таблицю:

Типи електростанцій

Чинники розміщення

ТЕС


АЕС


ГЕС


СЕС


ВЕС


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.2.

Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу.

Мета виконання роботи: навчитися будувати діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних типів та на основі їх аналізу робити висновки щодо основних джерел електроенергії.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:

1. За текстом підручника (§ 23) побудувати кругові діаграми виробництва електроенергії на електростанціях світу. Визначити тип електростанцій, що є основним джерелом енергії.

2. За табл. 1. «Структура виробництва електроенергії на електростанціях різних типів» (§ 23) побудувати кругові діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних типів для окремих країн (за вибором): Японії, Франції і Бразилії; Китаю, Канади та Німеччини. Визначити відмінності в основних джерелах енергії для цих країн.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті найбільші родовища руд чорних металів та основних центрів виробництва чорних металів в Україні; пояснювати розміщення підприємств чорної металургії в Україні; оцінювати місце України на світовому ринку чорної металургії.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас та підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. За текстом підручника (§ 19 і 24) позначте на контурній карті родовища залізних та марганцевих руд, а також основні центри чорної металургії в Україні: Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ.

2. Визначте чинники розміщення металургійних підприємств різного типу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті найбільші центри машинобудування в Україні; пояснювати чинники розміщення виробництв транспортних засобів.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас та підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті найбільші центри виробництва транспортних засобів в Україні.

2. За текстом підручника (§ 30, 31) визначте чинники розміщення виробництв транспортних засобів. Результати запишіть у таблицю:

Виробництва транспортного машинобудування

Чинники розміщення

Автомобілебудування


Локомотивобудування


Літакобудування


Суднобудування
ПопередняЗмістНаступна

Відвідайте наш новий сайт — Матеріали для Нової української школи — планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

ГДЗ География 7 класс. Учебник Довгань Г. Д., Стадник А. Г. 2015 » Rule.School


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Что изучает география материков и океанов

§ 2. Источники географической информации. Карты материков и океанов, их классификация

ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДЫ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

ТЕМА 1. ФОРМА И ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ

§ 3. Географические последствия формы и движений Земли

ТЕМА 2. МАТЕРИКИ И ОКЕАНА — БОЛЬШИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

§ 4. Происхождение материков и океанов

§ 5. Тектонические структуры. Рельеф материков и океанов

§ 6. Климатообразующий факторов

§ 7. Роль циркуляции воздушных масс в формировании климата

§ 8. Водные массы и их свойства. Закономерности размещения океанических течений

§ 9. Климатические пояса и типы климата Земли

§ 10. Природные комплексы материков и океанов. Широтная зональность и вертикальная поясность

ГЛАВА 2 МАТЕРИКИ ТРОПИЧЕСКИХ ШИРОТАХ

ТЕМА 1. АФРИКА

§ 11. Географическое положение материка. Исследование и освоение Африки

§ 12. Тектоническое строение и рельеф, полезные ископаемые

§ 13. Общие черты климата

§ 14. Климатические пояса и типы климата

§ 15. Воды суши

§ 16. Природные зоны Африки

§ 17. Стихийные явления природы. экологические проблемы

§ 18. Население и политическая карта

§ 19. Страны Африки

ТЕМА 2. ЮЖНАЯ АМЕРИКА

§ 20. Географическое положение. Исследование и освоение Южной Америки

§ 21. Тектонические структуры, рельеф, полезные ископаемые

§ 22. Климат

§ 23. Воды суши

§ 24. Природные зоны. Вертикальная поясность Анд. Изменения природы материка человеком. Современные экологические проблемы

§ 25. Население Южной Америки

§ 26. Государства Южной Америки

ТЕМА 3. АВСТРАЛИЯ

§ 27. Географическое положение. Исследования и освоения материка. Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые

§ 28. Климат. воды суши

§ 29. Органический мир. Природные зоны. Изменения природы материка человеком

§ 30. Население Австралии. Австралия

ГЛАВА 3 ПОЛЯРНЫЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТЫ

ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О АНТАРКТИДУ

§ 31. Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды

ТЕМА 2. ПРИРОДА МАТЕРИКА

§ 32. Природа Антарктиды

ГЛАВА 4 МАТЕРИКИ СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ

ТЕМА 1. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

§ 33. Географическое положение. История открытия и освоения

§ 34. Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые

§ 35. Общая характеристика климата. Климатические пояса и типы климата

§ 36. Воды суши

§ 37. Природные зоны. Вертикальная поясность в горах материка

§ 38. Изменения природы материка человеком. Современные экологические проблемы

§ 39. Население и государства

ТЕМА 2. ЕВРАЗИЯ

§ 40. Географическое положение

§ 41. Исследование и освоение материка

§ 42. Тектоническое строение. Рельеф. Полезные ископаемые

§ 43. Общие черты климата

§ 44. Климатические пояса и типы климата

§ 45. Воды суши. Крупнейшие реки

§ 46. Озера Евразии. Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности

§ 47. Природные зоны. Арктические пустыни. Тундра и лесотундра. Леса умеренного пояса. Лесостепи и степи

§ 48. Природные зоны. Полупустыни и пустыни. Субтропические леса. Саванны. Субэкваториальные и экваториальные леса. вертикальная поясность

§ 49. Изменения природы материка человеком. Самые известные объекты природного наследия ЮНЕСКО

§ 50. Население Евразии. государства

§ 51. Страны Европы. Германия. Франция. Великобритания. Италия

§ 52. Украина и ее соседи. Связи Украины со странами Европы

§ 53. Страны Азии. Китай. Япония. Индия

ГЛАВА 5. ОКЕАНА

ТЕМА 1. ТИХИЙ ОКЕАН

§ 54. Тихий океан. Географическое положение. Рельеф дна. Климат и воды

§ 55. Тихий океан. Органический мир. Острова в Тихом океане, их природные особенности. Природные ресурсы. Охрана природы океана

ТЕМА 2. АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ

§ 56. Атлантический океан

ТЕМА 3. ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

§ 57. Индийский океан

ТЕМА 4. СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

§ 58. Северный Ледовитый океан

ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

ТЕМА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

§ 59. Природные богатства материков и океанов, последствия их использования

ТЕМА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

§ 60. Загрязнение окружающей среды. Международное сотрудничество в решении экологических проблем

География 6 класс, автор Сиявула Загрузчик: Скачать книгу БЕСПЛАТНО

 • Меню
 • Категории
  • Художественная литература
  • Драма
  • Эротика
  • Художественная литература
  • Флэш-фантастика
  • Ужас-готика
  • Юмор
  • Тайна
  • Поэзия
  • Романтика
  • Научно-фантастическая фантазия
  • Рассказы
  • Молодёжь
  • Нехудожественная литература
  • Реклама
  • Животные и домашние животные
  • Красота и мода
  • Биография
  • Тело и дух
  • Бизнес
  • Карьера
  • Компьютер и Интернет
  • eBay
  • Экономика
  • Образовательная
  • Фитнес
  • Еда / Рецепты
  • Игры
  • Общая документальная литература
  • Здоровье
  • История
  • Права человека
  • Международный
  • Маркетинг
  • Разное
  • Сетевой маркетинг
  • Воспитание / Дети
  • Философия
  • Политика
  • Психология
  • Отдых и хобби
  • Номер ссылки
  • Религиоведение
  • Наука
  • Самосовершенствование
  • Путешествие
  • Учебники
  • Веб-дизайн
  • Письменные и издательские дела
  • Академический
  • Академические статьи
  • Антропология
  • Архив
  • Классическая литература
  • Связь
  • Экономика
  • Инженерное дело
  • Окружающая среда
  • Гендерные исследования
  • География
  • История
  • Гуманитарные науки и искусства
  • ЛГБТ-исследования
  • Математика
  • Медицинский
  • Мемуары и биография
  • Философия
  • Постмодернизм
  • Психология и культура
  • Религия
  • Робототехника
  • Наука
  • Социология
  • Ресурсы для учителей
  • Технологии
  • Путешествие
  • Учебники
  • Бизнес
  • Компьютерные науки
  • Инженерное дело
  • Закон
  • Математика
  • Наука
  • Весь мир
  • Прочие
  • Бесплатные превью
  • Журналы
  • Торговая площадка
  • Классика
  • Детская классика
  • Классическая драма
  • Художественная классика
  • Классика ужасов
  • Юмор Классика
  • Разное Классика
  • Мистическая классика
  • Поэзия Классика
  • Романтическая классика
  • Классика научной фантастики
  • Классические рассказы

  • Художественная литература Аудиокниги
  • Приключения
  • Классика
  • Преступление и тайна
  • Экспериментальная
  • Фантазия
  • Художественная литература
  • Исторический
  • Юмор и комедия
  • Современный
  • Философский
  • Научная фантастика
  • Триллеры и ужасы
  • Нехудожественные аудиокниги
  • Юмор
  • Воспоминания
  • Научная литература
  • Философия
  • Поэзия
  • Религия
  • Самообучение
  • Выступления
  • Детские аудиокниги
  • Приключения животных
  • Детская классика
  • Сказки
  • Фольклорные рассказы
  • Взрослые
  • Юмор
  • Стихи
  • Религиоведение
  • Серийные номера
 • Присоединиться БЕСПЛАТНО
 • Войти
 • Опубликовать
 • Лучшие книги
 • Пакеты
 • Блог
 • Помощь
 • Категории
  • Художественная литература
  • Драма
  • Эротика
  • Художественная литература
  • Флэш-фантастика
  • Ужас-готика
  • Юмор
  • Тайна
  • Поэзия
  • Романтика
  • Научно-фантастическая фантазия
  • Рассказы
  • Молодёжь
  • Нехудожественная литература
  • Реклама
  • Животные и домашние животные
  • Красота и мода
  • Биография
  • Тело и дух
  • Бизнес
  • Карьера
  • Компьютер и Интернет
  • eBay
  • Экономика
  • Образовательная
  • Фитнес
  • Еда / Рецепты
  • Игры
  • Общая документальная литература
  • Здоровье
  • История
  • Права человека
  • Международный
  • Маркетинг
  • Разное
  • Сетевой маркетинг
  • Воспитание / Дети
  • Философия
  • Политика
  • Психология
  • Отдых и хобби
  • Номер ссылки
  • Религиоведение
  • Наука
  • Самосовершенствование
  • Путешествие
  • Учебники
  • Веб-дизайн
  • Письменные и издательские дела
  • Академический
  • Академические статьи
  • Антропология
  • Архив
  • Классическая литература
  • Связь
  • Экономика
  • Инженерное дело
  • Окружающая среда
  • Гендерные исследования
  • География
  • История
  • Гуманитарные науки и искусства
  • ЛГБТ-исследования
  • Математика
  • Медицинский
  • Мемуары и биография
  • Философия
  • Постмодернизм
  • Психология и культура
  • Религия
  • Робототехника
  • Наука
  • Социология
  • Ресурсы для учителей
  • Технологии
  • Путешествие
  • Учебники
  • Бизнес
  • Компьютерные науки
  • Инженерное дело
  • Закон
  • Математика
  • Наука
  • Весь мир
  • Прочие
  • Бесплатные превью
  • Журналы
  • Торговая площадка
  • Классика
  • Детская классика
  • Классическая драма
  • Художественная классика
  • Классика ужасов
  • Юмор Классика
  • Разное Классика
  • Мистическая классика
  • Поэзия Классика
  • Романтическая классика
  • Классика научной фантастики
  • Классические рассказы

  • Художественная литература Аудиокниги
  • Приключения
  • Классика
  • Преступление и тайна
  • Экспериментальная
  • Фантазия
  • Художественная литература
  • Исторический
  • Юмор и комедия
  • Современный
  • Философский
  • Научная фантастика
  • Триллеры и ужасы
  • Нехудожественные аудиокниги
  • Юмор
  • Воспоминания
  • Научная литература
  • Философия
  • Поэзия
  • Религия
  • Самообучение
  • Выступления
  • Детские аудиокниги
  • Приключения животных
  • Детская классика
  • Сказки
  • Фольклорные рассказы
  • Взрослые
  • Юмор
  • Стихи
  • Религиоведение
  • Серийные номера
 • Присоединиться БЕСПЛАТНО
 • Войти
 • Подробнее
  • Зарегистрироваться Бесплатно
  • Войти
  • Опубликовать
  • Лучшие книги
  • Пакеты
  • Блог
  • Бесплатные публикации
  • Партнеры
  • Рекламировать
  • Помощь

PPT — География 9-го класса Блок 4 — Физическая опасность географии Презентация PowerPoint

 • География 9 класс Блок 4 — Физическая география

 • Чем дальше на север или юг вы идете, тем холоднее становится.

 • Что такое Latitude?

 • Чем выше забираешься, тем холоднее становится.

 • Что такое высота?

 • Термин, используемый для описания способности воды удерживать тепло.

 • Что такое теплоемкость?

 • Это склон горы, где воздух поднимается и охлаждается, а вода конденсируется и падает обратно на землю в виде дождя или снега.

 • Что такое наветренный?

 • Это причина того, что в Уотертауне, штат Нью-Йорк, выпадает больше снега, чем в Кингстоне, Онтарио, хотя Кингстон находится дальше на север.

 • Что такое снег на озере?

 • Эта форма рельефа охватывает более 50% территории Канады

 • Что такое Канадский щит?

 • Эти пять озер образовались в результате континентального оледенения

 • Что такое Великие озера?

 • Более 50% населения Канады проживает в этой форме рельефа.

 • Что такое Great Lakes-St. Лоуренс Лоуленд?

 • Эта форма рельефа состоит из трех горных цепей, включая Скалистые горы.

 • Что такое Западные Кордильеры?

 • Эту форму рельефа называют «житницей Канады»

 • Что такое внутренние равнины?

 • Температура около 4800OC.Давление более чем в 3,6 миллиона раз превышает давление на поверхности Земли. Гравитация НУЛЬ.

 • Что такое центр Земли?

 • Вегенер предложил эту теорию для объяснения формы массивов суши Земли.

 • Что такое континентальный дрифт?

 • Один большой массив суши

 • Что такое Пангея?

 • Движение земных плит конвекционными токами в полурасплавленном слое мантии

 • Что такое тектоника плит?

 • Этот самый внешний слой Земли, постоянно меняющийся под действием таких сил, как эрозия и осаждение , имеет толщину от 6 до 100 км.

 • Что такое корка?

 • Мы живем в эту короткую и наиболее недавнюю геологическую эру, называемую эпохой млекопитающих.

 • Что такое кайнозой?

 • Самая старая форма суши Канады, Канадский щит, была сформирована в эту древнюю геологическую эру.

 • Что такое докембрий?

 • Разделенная на три периода: триасовый, юрский и меловой, это геологическая эра динозавров.

 • Что такое мезозой?

 • 4,6 миллиарда лет

 • Каков возраст Земли?

 • Период составляет 87% геологического времени Земли, и за этот период атмосфера Земли начала преобразовываться из углекислого газа и метана в кислород

 • Что такое докембрий?

 • Тип осадков, которые выпадают, когда теплый влажный воздух вынужден подниматься над большими горами.

 • Что такое орографические или рельефные осадки?

 • Этот тип осадков происходит, когда холодная воздушная масса встречается с теплой воздушной массой.

 • Что такое фронтальные или циклонические осадки?

 • Это произошло, когда в 1998 году над Восточным Онтарио и Квебеком прекратился большой циклонический шторм.

 • Что такое ледяной шторм 1998 года?

 • Эти осадки возникают, когда воздух нагревается над теплой землей , в результате чего воздух поднимается вверх

 • Что такое конвекционные осадки?

 • Этот тип осадков является наиболее часто встречающимся типом в Кингстоне.

 • Загрузить еще …

  9–12 классы: География

  Загрузить или приобрести карты и спутниковые изображения USGS || Геологические карты || Землепользование || Учебные ресурсы по карте || Инструменты карты || Интернет-карты США || Спутниковые снимки || Тематические карты || Топографические карты

  Интернет-карты США

  Каталог карт USGS для образовательных учреждений — Карты
  Просмотрите образцы карт USGS, популярных среди преподавателей. Заказ бумажных копий через этот сайт.Там, где это возможно, даются ссылки на версии в формате pdf, которые можно бесплатно скачать. (Перейдите на этот сайт самостоятельно, зайдя в USGS Store и нажав «Education Products»)

  Контурные карты штатов для печати (плюс справочные карты и многое другое!) — Карты
  Загрузите сотни справочных карт для отдельных штатов и для всех Соединенных Штатов. Они специально разработаны для печати на бумаге размером 8,5 x 11 дюймов для использования в классе. Включает немаркированные контурные карты США, ранее доступные на веб-сайте Национального атласа.

  Карта Учебные ресурсы

  Понимание карт — Карты и уроки
  В этом уроке вы узнаете, как создать карту с ее основными компонентами: масштаб карты, стрелка севера, легенда и т. Д. Создав карту вашей школы, вы узнаете, как различные компоненты карты, которые помогут вам распознать хорошую полезную карту, на основе художественного изображения карты.

  Ресурсы топографических карт для учителей — справочная информация
  Общий обзор полезных ресурсов Геологической службы США по работе с топографическими картами: где их взять; как их интерпретировать; как их использовать; объяснения координат, датумов и проекций; и уроки для аудитории.

  Изучение карт — Урок
  Изучение карт — это междисциплинарный набор материалов по картографированию для 7–12 классов. Студенты получат базовые навыки картографирования и чтения карт и увидят, как карты могут отвечать на фундаментальные географические вопросы. Изображения карт и занятия в этом пакете можно использовать на различных курсах, включая географию, историю, математику, искусство, английский язык и естественные науки.

  Модель топографического подноса для салата — Activity
  Недорогой и простой способ создать трехмерную модель с использованием контуров топографической карты.

  Картографические проекции — общие сведения
  Каждая картографическая проекция имеет свой набор преимуществ и недостатков. Узнайте о восемнадцати наиболее распространенных картографических проекциях и сравните их свойства и способы использования. Популярная плакатная версия этой информации доступна бесплатно в магазине USGS (номер продукта 16573).

  Топографические карты

  Построение трехмерной топографической карты — Упражнение
  В этом упражнении используются прозрачные пластиковые выдвижные крышки, каждая из которых отмечена отдельной линией возвышения и складывается для создания трехмерной топографической карты.Он включает базовую карту острова Ангел (залив Сан-Франциско), но может быть адаптирован к любым местным топографическим особенностям.

  27 идей для преподавания с использованием топографических карт — мероприятие
  Содержит 27 идей для преподавания с использованием приблизительно 57 000 топографических карт, которые предлагает Геологическая служба США.

  Тайны карт — справочная информация
  Примеры вопросов для использования с топографическими и тематическими картами Геологической службы США в качестве отправных точек для раскрытия тайн культурной и физической географии Земли.

  География кукурузного лабиринта — мероприятие
  Посетите кукурузный лабиринт и воспользуйтесь этими упражнениями, чтобы узнать о картах и ​​географии.

  Ориентируясь по карте и компасу — общие сведения
  Краткое описание того, как ориентироваться с помощью компаса и топографических карт.

  Как использовать компас с топографической картой USGS — упражнение
  Научитесь ориентироваться с помощью топографической карты и компаса.

  Топографические карты, иллюстрирующие физико-географические особенности — общая информация
  Топографические карты могут использоваться для изучения широкого спектра физических объектов в Соединенных Штатах.Это помогает учащимся узнать о геологической эволюции природных ландшафтов страны и показывает, как топографические карты раскрывают больше о поверхности земли, чем просто ее форма и высота. Перемещайте курсор по картам и изображениям в этом онлайн-средстве просмотра, чтобы узнать об избранных особенностях американского ландшафта.

  Символы на карте — общие сведения
  Пояснение к топографическим картам и обозначениям на карте.

  Бесплатные цифровые четырехугольники топографической карты USGS — Карты
  Нажмите «Map Locator & Downloader», чтобы загрузить бесплатные четырехугольники топографической карты USGS в формате PDF (GeoPDF) с географической привязкой.Бумажные копии (стоимостной продукт) можно заказать там же.

  125 лет топографическим картам USGS — справочная информация
  В декабре 2009 г. исполнилось 125 лет Программе топографических карт USGS.

  Топографическая карта США: Топографическая карта нового поколения — Карты
  Вы рассказываете о картах или используете их в классе? Геологическая служба США выпустила новую серию карт под названием «Топо США». Созданные на основе старых топографических серий, эти карты созданы на основе цифровых данных, которые позволяют использовать весь непрерывный U.С. обновляется каждые три года. Загрузите бесплатные цифровые топографические карты США через Map Locator. Загрузите PDF-файлы традиционных топографических карт с того же сайта.

  Инструменты карты

  USGS Информационная система географических названий (GNIS) — общая информация
  GNIS содержит информацию о почти 2 миллионах физических и культурных географических объектов в Соединенных Штатах и ​​их территориях. Выполните запрос к базе данных, чтобы найти отдельные объекты и их соответствующие координаты.Результаты поиска включают ссылки на аэрофотоснимки и топографические карты, содержащие этот объект.

  Высоты и расстояния — общие сведения
  Таблицы с информацией о высотах объектов и расстояниях между точками в США. Также определяет географический центр каждого штата.

  Map-It: простой генератор карт на основе форм — упражнение
  Введите долготу и широту точек для нанесения на простую карту. Загрузите версию получившейся карты в формате postscript.Спутниковый снимок

  Отслеживание изменений во времени — мероприятие
  Повысьте уровень познания учащимися географии, чтения карт, наук о Земле и решения проблем с помощью изменений ландшафта, регистрируемых с помощью спутников в космосе.

  AmericaView- Lessons
  USGS является партнером AmericaView, у которого есть планы уроков и другие образовательные ресурсы по работе со спутниковыми изображениями. В основном рассчитан на 6–12 классы.

  Галерея спутниковых изображений — фотографии
  Специальная коллекция спутниковых изображений, на которых запечатлены красивые достопримечательности, события исторического значения и сцены, будоражащие воображение.Включает коллекцию «Земля как искусство». Все изображения можно бесплатно скачать в виде файлов JPEG с высоким разрешением.

  Тематические карты

  Каталог карт USGS: Культура и история — Карты
  Щелкните «Продукты для образования», затем «Культура и история», чтобы просмотреть карты, связанные с исследованиями, историей и культурными ресурсами Соединенных Штатов. Большинство этих карт можно приобрести в бумажном виде. Названия карт включают:

  • Индийские земли созданы в судебном порядке
  • Индийские земли
  • Индейские земли в США
  • Ранние индейские племена, культурные районы и языковые группы
  • Льюис и Кларк: наследие науки
  • Маршруты главных исследователей
  • 1857 Карта США
  • An Emerging Nation (первая карта Соединенных Штатов, сделанная в 1784 году)
  • Выборы президента (политическая карта на 2000 год)
  • Карта государственного исследования земель (с 1776 по 1965 год)
  • Контурная карта США

  Федеральные земли и индейские резервации — Карты для печати — Карты
  Карты, показывающие федеральные земли и индейские резервации для всей территории США.С. или отдельные государства. Карты печатаются на бумаге размером 8,5 x 11 дюймов.

  Землепользование

  Программа исследований городской динамики Анализ изменений в землепользовании в городской среде — справочная информация
  Описывает, как Геологическая служба США участвует в исследованиях городских изменений. Освещает различные проекты в рамках исследовательского портфеля Land Cover Institute.

  Рост городов в американских городах — справочная информация
  Интернет-публикация, которая иллюстрирует пространственную историю роста городов в шестнадцати районах США.С. и соответствующее изменение землепользования. Изображения можно загружать в виде файлов GIF.

  Анализ изменений в землепользовании в городской среде (PDF) — Общая информация
  Четырехстраничный информационный бюллетень Геологической службы США, описывающий и иллюстрирующий необходимость исследований роста городов.

  История землепользования в Северной Америке — справочная информация
  Описывает исторические и текущие изменения в землепользовании и земельном покрове в нескольких регионах США. Раздел об изменениях в землепользовании в Юго-Западном США.S. Строится секция для учителей.

  Спутниковые изображения

  Отслеживание изменений во времени — мероприятие
  Повысьте уровень познания учащимися географии, чтения карт, наук о Земле и решения проблем с помощью изменений ландшафта, регистрируемых с помощью спутников в космосе.

  AmericaView- Lesson
  USGS является партнером AmericaView, у которого есть планы уроков и другие образовательные ресурсы по работе со спутниковыми изображениями. В основном рассчитан на 6–12 классы.

  Галерея спутниковых изображений — фотографии
  Специальная коллекция спутниковых изображений, на которых запечатлены красивые достопримечательности, события исторического значения и сцены, будоражащие воображение. Включает коллекцию «Земля как искусство». Все изображения можно бесплатно скачать в виде файлов JPEG с высоким разрешением.

  Бесплатные спутниковые изображения USGS — Фотографии
  Большинство спутниковых изображений USGS теперь доступны для бесплатной загрузки. Загрузите всю сцену, содержащую все полосы и метаданные, в одном заархивированном файле.Получите доступ к данным через EarthExplorer или более удобную программу просмотра GloVis Viewer.

  EarthNow! — Фото
  В настоящее время работает только в Internet Explorer . Завораживающая программа просмотра в режиме реального времени, отображающая данные, полученные со спутников Landsat 5 и Landsat 7, когда они пролетают над Соединенными Штатами.

  Земляные снимки: спутниковые изображения изменений окружающей среды — фотографии
  Спутниковые изображения изменений окружающей среды до и после. Наборы изображений включают подробное описание того, что произошло, список ссылок и вопрос / ответ.

  Спутниковый снимок вашего штата — фотографии
  Загрузите и распечатайте эффектное бесплатное изображение вашего штата, созданное путем объединения спутниковых снимков с Национальным набором данных о высотах.

  Загрузите или приобретите карты и спутниковые изображения USGS

  Магазин USGS — справочная информация
  Быстрый и простой способ найти и заказать печатную продукцию USGS: бумажные карты, книги и другие публикации. Также используйте этот сайт, чтобы бесплатно скачать топографические карты масштабом 1: 24K, 1: 100K и 1: 250K для любой точки США.S. в формате GeoPDF, а также для просмотра образовательных продуктов. На некоторые покупки учителям предоставляются скидки.

  EarthExplorer-Photos
  Бесплатная загрузка цифровых данных USGS, включая спутниковые изображения, цифровые аэрофотоснимки и картографические продукты. Некоторые сканы аэрофотосъемки с высоким разрешением все же необходимо приобрести. Найдите продукты по названию, координатам или определите на карте.

  Global Visualization Viewer (GloVis) — справочная информация
  Самый удобный способ просмотра и заказа спутниковых изображений Landsat, Terra ASTER, MODIS и EO-1, а также фотографий NAPP.Обеспечивает удобный предварительный просмотр изображений и мозаик сцен. Все спутниковые снимки Геологической службы США доступны на этом веб-сайте. История землепользования и изменение ландшафта

  USGS Urban Dynamics Research Program — Справочная информация
  Описывает проект, который анализирует изменения в землепользовании в городской среде, чтобы предоставить историческую перспективу изменений в землепользовании и оценку пространственных моделей, темпов, корреляции, тенденций и последствий этого. изменение. Включает ссылки на компьютерные анимации роста городов в районе залива Сан-Франциско и районе Балтимор-Вашингтон.

  Earthshots: Satellite Images of Environment Change — Photos
  Earthshots — это электронная книга снимков Landsat до и после съемки (с 1972 года по настоящее время), показывающих недавние экологические события и знакомящих с концепцией дистанционного зондирования. Некоторые изменения вызваны естественными причинами, а некоторые — человеческими причинами. Каждый набор изображений включает подробное описание, фотографии и карты, список ссылок и вопрос / ответ. Изображения лучше всего использовать в Интернете.

  Геологические карты

  Что такое геологическая карта? — Общие сведения
  Краткий обзор геологических карт и способов их создания

  Национальная база данных геологических карт — справочная информация
  Эта исчерпывающая база данных обеспечивает библиографический доступ ко многим тысячам геологических, геофизических и других видов карт, доступных в публикациях Геологической службы США, на веб-сайтах, в научно-популярных журналах и т. Д.

  Гобелен времени и местности — Карта
  На этой карте 48 смежных штатов сочетаются затененный рельеф и геология. Это полезный ресурс для обсуждения физико-географических провинций и горных пород, отложившихся в разные геологические периоды времени. Загрузите бесплатный PDF-файл или купите бумажную версию в магазине USGS Store. Обе версии включают 18-страничный памфлет. Это одна из самых привлекательных карт, созданных Геологической службой США.

  Гобелен времени и ландшафта Северной Америки — справочная информация
  Раскрывает геологическую историю Северной Америки через взаимосвязь типа горных пород, топографии и времени.Региональные поверхностные процессы, а также тектонические события континентального масштаба проявляются в трех измерениях пространства и четвертом измерении, геологическом времени.

  Геология Южных Аппалачей — Плакат
  Эта двусторонняя карта USGS, созданная для использования в школах и колледжах, состоит из геологической карты, фотографий геологических объектов, диаграмм движения плит и многого другого. Карта является дополнением к брошюре «Южные Аппалачи, меняющийся мир» и брошюре «Рождение гор».

  CGC1D — География 9-го класса — Примечания к экзамену по физической географии — примечания к студентам

  Географические заметки

  • Образование Канады
  • Шаг 1: горячий вулкан был расположен в районе североамериканской канадской территории.
  • шаг 2: эрозия разрушила вершины вулканов, сделав их короче
  • шаг 3: дополнительная эрозия буквально объединила вулканы в одну массу скалистой земли
  • шаг 4: масса земли теперь является твердой гладкой пластиной, канадский щит
  • step 5: Атлантическая плита врезалась в восточную часть Канады, и область субдукции образовала Аппалачи
  • шаг 6: эрозия переместила песок и грязь в Тихий океан и Атлантический океан
  • шаг 7: Тихоокеанская плита столкнулась с западной стороной Канады, образуя Скалистые горы
  • step 8: вода между Скалистыми горами и Канадским щитом уходит на юг, образуя внутренние равнины
  • шаг 9: ледник образовал Великие озера

  Канадский щит

  • Магматические и метаморфические
  • Свинец, никель, медь, цинк (металлические минералы)
  • Садбери, Томпсон, Йеллоунайф
  • Не занимается фермерством
  • Хороший расход воды

  Низины

  1. Внутренние равнины
  2. Великие озера-ул.Лоуренс низменность
  3. Гудзонов залив — Арктическая низменность

  Внутренние равнины (палеозой)

  • В зоне внутренних морей
  • Уголь калийный
  • Эрозия на 3 отметках, разделенных откосом
  • Почва плодородная
  • Пшеница, ячмень, рапс, подсолнечник, лен (хлебная корзина)
  • Крупный рогатый скот

  Великие озера (палеозой)

  • 2 части, разделенные щитом
  • Коренная порода из осадочных пород
  • Ниагарский откос
  • Сельское хозяйство
  • Транспорт и города

  Гудзонов залив

  • Болотный лес
  • Осадочные
  • Ignite, нефть, природный газ

  Хайлендс

  1. Аппалачские горы.
  2. Innuitian mt,
  3. Западные Кордильеры

  Аппалачи (палеозой)

  • Старое нагорье
  • Осадочные
  • Уголь

  инуитский (мезозойский)

  Западные Кордильеры

  1. Берег горы. (Остров Ванкувер)
  2. Внутреннее плато
  3. Восточные горы (Колумбия и Рокки)

  Хронология Земли

  • 4.6 миллиардов лет.
  • Прошло не менее 5 ледниковых периодов
  • Докембрий длился 87% истории Земли (4 миллиарда лет).
  • Единственной частью Канады, существовавшей в то время, был Канадский щит (вулканы, которые были в 1,5 раза выше Эвереста.
  • Мелководные моря в окружении Канады
  • В это время жили только одноклеточные организмы
  • Затем произошел кембрийский взрыв (много жизни)
  • Палеозойская эра длительностью 570 миллионов лет
  • Канадский щит разрушен, основание для Аппалачей сформировалось (ранний палеозой)
  • Основание Кордильер сформировалось, Аппалачи поднялись и сложились, осадочные породы вышли из моря) — поздний палеозой
  • Насекомые и земноводные
  • ПАНГЕЯ «» (распалась 200 миллионов лет назад)
  • Мезозойская эра — 180 миллионов лет
  • Когда мезозойские динозавры наконец умерли, никого не волновало и никто не плакал
  • Пангея распалась из-за взрывоопасных отношений, из-за которых она раскололась по центру (Just be Friends)
  • Все начало двигаться туда, где оно есть сегодня
  • Иннуитские горы сложены
  • Эрозия Аппалачей
  • Скалистые горы складчатые и разрушенные
  • На месте Альберты было озеро (Окаменелости, нефть, газ и т. Д.)
  • Астероид, массовое вымирание
  • Кайнозойская эра — 2 млн лет
  • HOOMANS (30 секунд до полуночи)
  • Оледенение Канады
  • Эрозия Аппалачей

  Части Земли

  v Структура-кора, мантия, ядро ​​(внутреннее и внешнее)

  в Кора-8-64 км, холодная, хрупкая, Магматическая порода

  v Мантийная раскаленная магма, мощность 1800 км, металлы

  v Наружная жила — толщина 2000 км, 3-4000 градусов, больше металла

  v Внутреннее ядро ​​- 400 км, цельнометаллическое

  v Сферы-литосфера, гидросфера, биосфера, атмосфера

  v Литосферные породы и полезные ископаемые, суша

  v Гидросфера-вода

  в Биосфера — все живое

  v Атмосфера-воздух

  Тектоника плит

  • Альфред Вегнер предложил теорию (доказательства ниже)
  • Он увидел, что головоломка совпадает (Как континенты идеально сочетаются друг с другом)
  • Он видел окаменелости (окаменелости того же вида, но на разных континентах)
  • Имеются свидетельства рельефа (горы были разделены океанами)
  • Оледенение (лед был там, где его не должно было быть)
  • Пангея была последним суперконтинентом
  • > <Конвергенция, <> Расхождение, преобразование границ
  • Конвергенция — это когда одна плита погружает (уходит под) другую плиту
  • Он тает обратно в мантию
  • Примером этого является Тихоокеанское огненное кольцо (подводное кольцо вулканов, создающих новую землю)
  • Это также создает горы, когда плиты сталкиваются друг с другом
  • Дивергенция — это когда две пластины отрываются друг от друга
  • E.г. Атлантический хребет
  • Вулканическая активность и трещины на поверхности земли (гребни)
  • Создает новую корку
  • Схождение и расхождение — цикл
  • Преобразование границ — это когда две пластины скользят друг относительно друга
  • Создает трение и неисправности
  • Например, Разлом Сан-Андреас
  • Складывание — процесс, который вызывает огромное давление и заставляет Землю искривляться
  • Разлом — когда Земля трескается

  Горный цикл

  • Область субдукции: область земли, вытесненная вверх в результате столкновения другой плиты

  Ледники

  • Форма при длительном хранении льда.
  • Причина эрозии

  Эрозия

  • Механическое выветривание: дождь, снег, лед, ветер, температура, изменения
  • Черви могут разрушать почву
  • E. g. ледниковые периоды, тепловое расширение (лед расширяется, вызывая трещины в мостах, тротуарах)
  • Химическое выветривание: порода растворена или изменена химическим процессом
  • E . г. ржавчина, кислотный дождь
  • Кусочки сломанной земли называются выветренным материалом
  • ЭРОЗИЯ — ТРАНСПОРТИРОВКА ТАКИХ ЧАСТЕЙ
  • Осаждение — он перестает двигаться и остается там, где его несли силы природы

  * Самая южная точка Канады — Пели

  • v Эрозия = удаление отложений, а выветривание = фактический износ земли.

  Скалы

  • v Опознавательные признаки: кристаллы (метаморфические), окаменелости (осадочные), газовые пузыри (магматические), стекловидная поверхность (магматические), лентообразные слои (метаморфические), песчаные гальки (осадочные породы)

  Осадочные породы

  • в г. Конгломерат, известняк
  • v Формируется из песчинок, ракушек, гальки и т. Д.
  • v Накапливается слоями, со временем твердеет
  • v Мягкий, легко ломается
  • v Единственный тип, содержащий окаменелости

  Метаморфические

  • в г.Гнейс, Мрамор
  • v Образовано под поверхностью Земли
  • v Сильный нагрев и давление
  • v Лентообразные слои и блестящие кристаллы
  • v Таяние заставляет их вернуться в магму (ДИАГРАММА ВЫШЕ — цикл горных пород)

  Магматический

  • в г. Базальт, обсидиан
  • v Образуется, когда магма остывает и затвердевает
  • v Два типа — экструзионные (извергнутые из вулкана и охлаждаемые на поверхности земли \ 0
  • v Навязчивый (Грубый аф, отказавшийся покидать земную поверхность, цепкая аф, затвердевает под землей (медленно) -tsundere af)
  • v Кристаллы не образуются при экструзии
  • v Блестящий и стеклянный
  • v Иногда в процессе охлаждения остаются пузырьки воздуха

  1. 2 плиты раздвигаются = магма = гребень
  2. 2 плиты перемещаются вместе = субдукция = траншея
  3. 2 плиты движутся вместе = крушение = горная цепь
  4. 2 плиты движутся вместе = субдукция = вулкан

  НИЖНИЙ-N

  • v Обозначает широту, океанские течения, ветры и воздушные массы, высоту, рельеф и близость к воде
  • v Широта
   • o Как правило, чем ближе вы находитесь к солнцу, тем оно теплее
   • o Земля круглая, поэтому та же энергия достигает более широкой зоны
   • o Также поражает под косым углом вместо прямого
   • o Ледники на севере отражают свет (90%), а земля и вода поглощают его
   • o Более полная часть Земли также физически ближе к Солнцу
  • v Океанские течения
   • o Есть теплые и холодные токи
   • o Холодно — это Лабрадорское течение, оно в Приморье, когда вы идете туда, там туман, также известный как «Долина айсбергов»
   • o Теплый — это Гольфстрим, он делает такие места, как Англия, теплее, чем здесь
  • v Ветры и воздушные массы
   • o Воздушная масса — это большая масса воздуха, имеющая одинаковые влажность и температурные условия на всем протяжении
   • .
   • o Преобладающие ветры также называют «западными ветрами».
   • o Jet Stream = действительно мощный поток воздуха, который течет с запада на восток
   • o Полярный фронт = граница между горячим и холодным
  • v Высота
  • v Рельеф
   • o Циклонический (при встрече двух воздушных масс), конвекционный (когда земля нагревает воздух), рельефный / орографический (горный дождь)
  • v Близость к воде
   • o Эффект смягчения — когда большие водоемы воздействуют на окружающую землю, смягчая температуру (лето прохладнее, зима теплее)

  Регионы Канады

  Почва

  • v Верхний слой почвы
   • o Содержит гумус (темный верхний слой из разлагающегося растительного материала)
  • в Недра
   • o Комбинация верхнего слоя почвы и основного материала
  • v Исходный материал
  • v Подзол = почва после выщелачивания, очень кислая (в хвойной древесине)
  • v Выщелачивание — это процесс, который ухудшает качество почвы
  • v Обычно выпадает слишком много осадков, поэтому питательные вещества опускаются на дно (здесь растут деревья)
  • v Выщелачивание растворяет питательные вещества
  • v Обыкование наоборот (здесь травы растут)
  • v Капиллярное действие — когда вода движется вверх через почву

  Климатические графики

  • в Решетки осадки
  • В Строка — температура
  • v Сезон вегетации = выше 5.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.