Гдз 6 класс украинская мова глазова – гдз українська мова Глазова 6 клас

ГДЗ (Ответы, решебник) Українська мова 6 клас Глазова

Решебники, ГДЗ

 • 1 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
 • 2 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Технология
 • 3 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Испанский язык
 • 4 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Основы здоровья

megaresheba.ru

Відповіді до підручника «Українська мова 6 клас» Глазова О П ГДЗ НОВА ПРОГРАМА 2014 року » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

ГДЗ/ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

«Українська мова 6 клас» Глазова О. П.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2014 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ

ВСТУП

Сторінка 6 – 12 Вправа 1-16 Вступ Краса і багатство української мови.  

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Сторінка 13 – 17 Вправа 17-26 § 1 Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення.

Сторінка 17 – 20 Вправа 27-34 § 2 Звертання. Вставні слова та сполучення слів.

Сторінка 20 – 23 Вправа 35-42 § 3 Пряма мова. Діалог.

Сторінка 24 – 33 Вправа 43-57 § 4 Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Сторінка 35 – 43 Вправа 58-73 § 5 Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

Сторінка 43 – 48 Вправа 74-84 § 6 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

Сторінка 49 – 54 Вправа 85-95 § 7 Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова.

Сторінка 55 – 56 Вправа 97-101 § 8 Просторічні слова.

Сторінка 56 – 60 Вправа 102-109 § 9 Офіційно-ділова лексика.

Сторінка 61 – 64 Вправа 110-118 §10 Фразеологія.

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

Сторінка 64 – 66 Вправа 119-123 §11 Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

Сторінка 67 – 68 Вправа 124-127 §12 Фразеологізми в ролі членів речення.

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Сторінка 69 – 78 Вправа 128-153 §13 Змінювання і творення слів. Твірне слово.

Сторінка 79 – 80 Вправа 154-156 §14 Перехід слів із однієї частини мови в іншу.

Сторінка 81 – 87 Вправа 157-179 §15 Чергування приголосних при творенні слів.

Сторінка 88 – 89 Вправа 180-184 §16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

Сторінка 90 – 93 Вправа 185 -198 §17 Правопис складних і складноскорочених слів.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Сторінка 94 – 95 Вправа 189-200 §18 Загальна характеристика частин мови. Іменник

ІМЕННИК

Сторінка 96 – 99 Вправа 201-207 §19 Іменник як частина мови.

Сторінка 100 – 102 Вправа 208-216 § 20 Рід іменників. Іменники спільного роду.

Сторінка 103 – 105 Вправа 217-222 § 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.

Сторінка 105 – 107 Вправа 223-226 § 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників.

Сторінка 107 – 113 Вправа 227-241 Відмінювання іменників першої дієвідміни.

Сторінка 114 – 122 Вправа 142-260 Відмінювання іменників другої дієвідміни.

Сторінка 122 – 125 Вправа 261-268 Відмінювання іменників третьої дієвідміни.

Сторінка 125 – 126 Вправа 269-273 Відмінювання іменників четвертої дієвідміни.

Сторінка 127 – 134 Вправа 274-294 Незмінювані іменники. Відмінювання іменників множинної форми.

Сторінка 135 – 136 Вправа 295-301 § 23. Написання не з іменниками.

Сторінка 136 – 139 Вправа 302-312 § 24 Особливості творення іменників.

Сторінка 140 – 142 Вправа 313-320 § 25 Написання та відмінювання імен по батькові.

ПРИКМЕТНИК

Сторінка 143 – 145 Вправа 321-324 § 26 Прикметник як частина мови.

Сторінка 145 – 153 Вправа 325-341 § 27 Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис.

Сторінка 153 – 159 Вправа 342-354 § 28 Ступені порівняння якісних прикметників.

Сторінка  160 – 162 Вправа 355-359 § 29 Повні й короткі форми прикметників.

Сторінка 162 – 166 Вправа 360-370 § 30 Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.

Сторінка 160 – 171 Вправа 371-385 § 31 Творення прикметників.

Сторінка 172 – 173 Вправа 386-393 § 32 Написання не з прикметниками.

Сторінка 174 – 176 Вправа 394-401 § 33 Написання -нн- і -н- у прикметниках.

Сторінка 176 – 177 Вправа 402-407 § 34 Написання складних прикметників через дефіс або разом.

Сторінка 179 – 181 Вправа 408-413 § 35 Перехід прикметників у іменники.

Сторінка 182 – 183 Вправа 414-416 § 36 Написання прізвищ прикметникової форми.

ЧИСЛІВНИК

Сторінка 184 – 189 Вправа 417-428 § 37 Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники.

Числівники прості, складні та складені

Сторінка 189 – 198 Вправа 429-452 § 38 Відмінювання кількісних числівників.

Сторінка 199 – 205 Вправа 453-464 § 39 Відмінювання порядкових числівників.

ЗАЙМЕННИК

Сторінка 206 – 207 Вправа 465-466 § 40 Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням.

Сторінка 207 – 212 Вправа 467-478 § 41 Особові займенники і зворотний займенник себе.

Сторінка 213 – 215 Вправа 479-483 § 42 Питальні й відносні займенники.

Сторінка 216 – 220 Вправа 484-494 § 43 Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках.

Дефіс у неозначених займенниках

Сторінка 220 – 222 Вправа 495-501 § 44. Присвійні займенники.

Сторінка 223 – 226 Вправа 502-508 § 45 Вказівні й означальні займенники.

Сторінка 227 – 233 Вправа 509-536 Повторення та узагальнення вивченого.

Інші ГДЗ дивись тут… 

    

8next.com

ГДЗ по украинскому языку для 6 класса О.П. Глазова

ГДЗ от Путина Найти
  • 1 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
  • 2 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Украинский язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
   • Технология
  • 3 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык

gdzputina.ru

ГДЗ Українська мова 6 клас О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов 2006

ГДЗ 6 клас українська мова

Українська мова — це єдина офіційна мова нашої країни, і, зрозуміло, що кожен громадянин повинен володіти і розуміти її. У школах українська мова вивчається з молодших класів і на такі уроки виділяється чимало часу. Але не кожен учень може впоратися із завданнями і новими темами. Різні правила, граматика і складні завдання змушують деяких школярів хвилюватися через майбутні контрольні роботи. До того ж, досить часто, учням ніхто не може пояснити незрозумілу тему.

ГДЗ з української мови 6 клас Глазова

ГДЗ українська мова 6 клас — найкраще рішення для таких школярів. У ньому представлені відповіді, на всі завдання, наявні в шкільній книзі. Кожне завдання в розв’язнику детально розписано. Завантажуючи його у нас на сайті, Ви отримуєте не банальну шпаргалку, але прекрасну методичну книгу на кожен день.

ГДЗ 6 клас українська мова скачати

Шкільна програма має властивість оновлюватися, до того ж, кожний шкільний заклад може використовувати різні підручники. Наша команда уважно стежить за будь-якими оновленнями, і завжди надає найостанніші версії ГДЗ, котрі повністю відповідають шкільним аналогам. Завантажуючи розв’язник, можете не хвилюватися, що будь-яке з завдань не знайдеться. Наш розв’язник включає в себе кожне завдання без пробілів. Вони детально розписані, щоб якомога краще зрозуміти новий матеріал. Такий підхід дозволить через деякий час почати розуміти завдання, не використовуючи ГДЗ.

ГДЗ українська мова 6 клас — це прекрасна можливість поліпшити оцінки та успішність кожному школяреві, і як можна краще вивчити державну мову. Пам’ятайте, що немає такої другої мови, як українська. Знати її це привілей. Використовуючи ГДЗ більше не потрібно списувати домашнє завдання у своїх однокласників. Тепер, Ви можете самостійно зробити потрібне завдання, тим самим продемонструвавши, наскільки добре розбираєтеся в темі. Завантажуйте розв’язник української мови прямо зараз, і після цього вчіться тільки на кращі оцінки.

www.obozrevatel.com

ГДЗ (решебник) Укр мова 6 класс О. П. Глазова 2014

ГДЗ по украинскому языку 6 класс Глазова

Украинский язык это официальный язык нашего государства. Само собой, что каждый житель нашей страны должен понимать его и хорошо владеть им. В школах украинский язык изучается с первого класса и ему уделяется много школьных часов. Но, разумеется, что не каждый ученик может справиться с новыми темами и заданиями. Различные правила грамматики, и другие упражнения заставляют многих школьников испытывать трудности с украинским языком.

ГДЗ украинский язык 6 класс Глазова

Для учеников желающих улучшить свои знания был создан решебник ГДЗ украинский язык 6 класс. В нем представлены ответы на каждое задания, которое имеется в школьном учебнике. Каждое задание детально расписано, что очень удобно. Загружая ГДЗ с нашего сайта, Вы получаете отличную дополнительную литературу, которая незаменимо поможет во время контрольной и самостоятельной работы.

ГДЗ 6 класс украинский язык онлайн

Любая школьная программа со временем обновляется. В некоторых школах учебники могут различаться, но мы постоянно следим за малейшими изменениями, и обеспечиваем школьников самыми новыми версиями решебников. Также не забывайте, что загружая наш ГДЗ, Вы получаете полностью все ответы на каждое задание, а не только на их часть. Все наши сборники и решебники высочайшего качества и обязательно помогут в сложный момент.

ГДЗ украинский язык 6 класс позволяет не только улучшить свои знания и оценки, но и великолепно выучить государственный язык. Когда люди разговаривают чистой украинской речью, невольно заслушиваешься ее мелодичностью. Используя ГДЗ по украинскому языку, больше не нужно списывать домашнее задание у одноклассников или просить помощи на контрольной работе. Теперь Вы самостоятельно сможете выполнить упражнение, будь то домашняя или самостоятельная работа. Загружайте ГДЗ украинского языка с нашего сайта прямо сейчас и изучайте родной язык, который очень красивый и уникальный.

www.obozrevatel.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *