Украинская мова 5 класс заболотный гдз – гдз українська мова Заболотний 5 клас

ГДЗ по украинскому языку для 5 класса Заболотний О.В.

ГДЗ от Путина Найти
  • 1 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
  • 2 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Украинский язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир

gdzputina.ru

Заболотний. ГДЗ 5 класс. Решебник по украинскому языку

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 

§1. Іменник

§2. Прикметник

§3. Числівник

§4. Займенник. Особові займенники

§5. Дієслово

§6. Прислівник

§7. Прийменник. Сполучник

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

 

§8. Словосполучення

§9. Речення, його граматична основа

§10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

§11. Додаток

§12. Означення

§13. Обставина

§14. Речення з однорідними членами

§15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§16. Звертання

§17. Вставні слова

§18. Складне речення

§19. Кома між частинами складного речення

§20. Речення з прямою мовою

§21. Діалог

§22. Узагальнення вивченого з Розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

§24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

§25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

§26. Склад. Наголос

§27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

§28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

§29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

§30. Спрощення в групах приголосних

§31. Чергування голосних звуків

§32. Чергування приголосних звуків

§33. Чергування у — в, і — й

§34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

§35. Сполучення букв йо, ьо

§36. Вживання апострофа

§37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

§38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

§39. Написання слів іншомовного походження

§40. Узагальнення вивченого з Розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§41. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

§42. Пряме і переносне значення слова

§43. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

§44. Синоніми

§45. Антоніми

§46. Омоніми

§47. Походження (етимологія) слова

§48. Узагальнення вивченого з Розділу «Лексикологія»

БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАФІЯ

 

§49. Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні слова

§50. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

§51. Префікс і суфікс

§52. Орфограми в значущих частинах слова

§53. Написання і вимова префіксів пре, при , прі

§54. Узагальнення вивченого з Розділу «Будова слова. Орфографія»

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

 

§55. Синтаксис і пунктуація

§56. Лексикологія

§57 Будова слова та орфографія

§58. Фонетика та графіка. Орфоепія та орфографія

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

 

Тема 1. Мовлення і спілкування.

Тема 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів

Тема 3. Текст

Тема 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» та «нове» в реченнях тексту

Тема 5. Читання мовчки

Тема 7. Стилі мовлення

Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

Тема 9. Типи мовлення

Тема 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Тема 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

Тема 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях

Тема 13. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

Тема 14. Лист. Адреса

Тема 15. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Тема 18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

Тема 19. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

Тема 20. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях

Тема 22. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

gdzavr.com

ГДЗ Українська мова 5 клас

Мова навчання: Українська

Автор підручника: Олександра Глазова / О.П. Глазова

Видавництво: Київ, Видавничий дiм «Освiта».

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 272

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова

Видавництво: Київ, «Грамота».

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 296

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника: О.В. Заболотний, В.В. Заболотний

Видавництво: Київ, «Генеза».

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 256

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Російська

Автор підручника: О.В. Заболотний, В.В. Заболотний

Видавництво: Київ, «Генеза».

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 262

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Російська

Автор підручника: А.А. Ворон, В.А. Солопенко

Видавництво: Київ, Видавничий дiм «Освiта».

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 240

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

ukrdz.in.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.